Verkeerd gestalde fietsen

Fietsen die verkeerd gestald staan, kunnen gevaarlijke situaties opleveren of overlast veroorzaken. Drukke plekken moeten goed bereikbaar zijn. Ook moeten gebouwen bij calamiteiten snel en veilig verlaten kunnen worden.

We verwijderen daarom dagelijks gevaarlijk gestalde of overlastgevende (brom)fietsen. Dit doen we in het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad, rond het station en op andere plekken waar dit nodig is.

Fiets weg?

Verwijderde fietsen gaan naar het Gemeentelijke fietsendepot. Verwijderde brommers gaan naar het depot bromfietsen en scooters. Daar bewaren we ze nog een paar weken. Haal uw (brom)fiets daar op tegen betaling.


Wat is een gevaarlijk gestalde fiets?

Een (brom)fiets staat gevaarlijk gestald als er voor voetgangers en ander verkeer gevaarlijke situaties ontstaan. We verwijderen deze (brom)fietsen meteen, zonder eerst te waarschuwen.
Een fiets staat bijvoorbeeld gevaarlijk als hij:

 • de looproute, fietspad of rijbaan blokkeert of de doorgang voor weggebruikers te klein maakt
 • een vluchtroute van gebouwen blokkeert
 • zodanig op de stoep staat dat voetgangers er niet langs kunnen en via het fietspad of rijbaan moeten lopen
 • voor een (nood)uitgang of brandkraan staat
 • een aanrijroute voor nood- en hulpdiensten blokkeert
 • voor de ingang van een winkel staat
 • te dicht bij de weg of tramrails staat
 • op of dichtbij een blindengeleide strook of route staat
 • op een plek staat waar een fietsparkeerverbod geldt

Wat is een overlastgevende fiets?

Een gestalde (brom)fiets geeft overlast als hij op een plek staat die bedoeld is voor iemand anders. We waarschuwen en geven fietsers 10 minuten de tijd om hun (brom)fiets ergens anders neer te zetten. Gebeurt dat niet, dan verwijderen we hem.
Een geparkeerde fiets geeft overlast als hij:

 • op een algemene gehandicaptenparkeerplaats staat
 • een laad- en losplek blokkeert
 • op een taxistandplaats staat

Stationsgebied

Het gebied rond het Centraal Station is erg druk met verschillende verkeersstromen. De looproutes moeten hier altijd vrij blijven om de grote bezoekersstromen te verwerken. Ook staan in dit gebied veel grote gebouwen waarin veel mensen verblijven. Bij calamiteiten moeten mensen snel en veilig het station en de gebouwen uit kunnen vluchten. Daarom mag in het stationsgebied geen enkele (brom)fiets geparkeerd staan buiten de rekken. We verwijderen deze (brom)fietsen dagelijks.


Waar stal ik mijn fiets?

Stal uw fiets in een fietsenrek, fietsparkeervak of -stalling. Houd uitgangen, loop- en rijroutes vrij.


Wet- en regelgeving

Het Utrechtse beleid voor fietsverwijdering staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:32 en het Aanwijzingsbesluit met de gebiedsafbakening voor te lang gestalde fietsen'.

Hulp en contact Fiets weg

Telefoon

14 030

Bezoekadres

Gemeentelijk Fietsendepot
Labradordreef 13
3565 AN Utrecht