Fiets Fietsroutes

Fietsen is lekker en gezond. Daarom zorgen we voor snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. De meest gebruikte hoofdfietsroutes verbinden de verschillende delen van de stad. Om snel en rustig door te fietsen pakt u een doorfietsroute of een alternatieve route langs het centrum en door woongebieden.

Waar werken we aan?

 • Snelfietsroutes die Utrecht met de omliggende regio verbindt.
 • De Voorstraat – Wittevrouwenstraat, Nachtegaalstraat - Burgemeester Reigerstraat inrichten als fietsstraat.
 • Het rondje singel langs de Binnenstad bij de Weerdsingel en Catharijnesingel verbeteren.
 • Op een paar plekken een brug of een tunnel bouwen, zoals tussen de Locomotiefstraat en 2e Daalsedijk.

Wat hebben we al gedaan?

 • Op de drukste routes bredere fietspaden en speciale fietsstraten aangelegd, zoals de Leidseweg.
 • Op de drukste routes zijn er nieuwe fietstunnels- en bruggen gebouwd, zoals de tunnel onder de Spinozaweg.
 • Rustige alternatieve routes aangelegd, zoals de fietsstraten langs de Vecht, door de Cremerstraat en via de Huizingalaan – Karel Doormanlaan, tussen Overvecht en Utrecht Science Park.

Wat gaan we doen en waar?

Fietsroute om de Noord

we gaan een complete fietsroute aanleggen ten noordoosten van het centrum. We noemen deze ‘fietsroute om de Noord’. Deze fietsroute gaat via de straten: Herenweg – Kaatstraat – Adelaarstraat - Johannes de Bekastraat - Van ’s-Gravesandestraat - Menno van Coehoornstraat, Alexander Numankade en de FC Dondersstraat. Deze route valt deels samen met initiatieven (projecten) die we al zijn gestart. Hier sluiten we bij aan. Deze projecten zijn: 

 • Amsterdamsestraatweg, aansluiting Herenweg
 • Oudenoord – Kaatstraat
 • Snelfietsroute Utrecht - Amersfoort (Alexander Numankade)
 • Waterproof Zeeheldenbuurt (FC Dondersstraat en Alexander Numankade).

Fietsroutes om de Zuid

We gaan fietsroutes aanleggen ten zuiden en zuidoosten van het centrum. We noemen deze ‘fietsroutes om de Zuid’. Deze routes bestaan uit een aantal aparte deeltrajecten. Het gaat hierbij om de nieuwe fietsroute Lunetten – Galgenwaard. Deze fietsroute is belangrijk voor de pas gestarte projecten Lunettenpark en de gebiedsontwikkeling Galgenwaard. Daarnaast sluiten we aan bij initiatieven (projecten) die we al zijn gestart. Deze projecten zijn:

 • Snelfietsroute Utrecht – Veenendaal
 • Fietsroute Platolaan – USP
 • Fietsroute via Ledig Erf (Balijebrug – Albatrosbrug)
 • Jutfaseweg
 • Socrateslaan.

Snelfietsroutes

Binnenkort zijn er snelfietsroutes die Utrecht met de omliggende regio verbindt. We maken die routes samen met de Provincie Utrecht. Door samen te werken proberen we het aantrekkelijker te maken om voor langere afstanden de fiets te nemen.

Rustige fietsroutes

De fietspaden in de Binnenstad zijn op veel plekken vaak druk, zoals bij Tivoli/Vredenburg. Wilt u graag een rustiger fietsen? Neem dan een alternatieve route.

Welke rustige fietsroutes zijn er?

Rustiger vanuit het centrum naar het station fietsen kan. Nu ook de zuidelijke ingang van de Stationspleinstalling open is, kunnen reizigers via de Mariaplaats en Moreelsepark het station bereiken zonder dat ze over het drukke Vredenburg hoeven. Fiets dus ten zuiden van het voetgangersgebied via de Herenstraat en Haverstraat - ook wel de Herenroute genoemd.

Fietsen langs de Utrechtse singels zoals de Weerdsingel kan ook: een klein beetje om, wel een stuk rustiger!

Rustiger fietsen vanuit Utrecht Science Park richting Utrecht Centrum kan ook. Vooral het kruispunt Platolaan/Weg tot de Wetenschap wordt als te druk ervaren. Volg daarom vanuit Utrecht Science Park de nieuwe bordjes Utrecht Centrumroute en neem dan het eenrichtingsfietspad aan de noordkant van de Weg tot de Wetenschap. Net zo snel, veel rustiger.

Groene fietsroutes rondom de stad

Houdt u meer van fietsen in de natuur? Volg dan de groen met witte fietswegwijzers naar recreatiegebieden in en om de stad. Amelisweerd, Haarzuilens, de Nedereindseplas en Ruigenhoek liggen maar op 3 tot 7 kilometer fietsen.

Blikvangers

Herenroute

De fietsroute over het Vredenburg in de binnenstad wordt steeds drukker. Daarom investeren we in alternatieve, rustige routes zoals de Herenroute (pdf, 313 kB).

Dafne Schippersbrug

Dit zwevende fietspad over de Dafne Schippersbrug verbindt Leidsche Rijn met het centrum van Utrecht.

Moreelsebrug

De Moreelsebrug verbindt de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes.

Fietsstraten

Met de aanleg van verschillende fietsstraten met comfortabel rood asfalt is het lekker doorfietsen. Voorbeelden zijn Hogelanden Westzijde, Zijdebalen, de Leidseweg, Vechtdijk en Geraniumstraat.