Verkeer Snorfiets

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal op het fietspad. We willen dat snorfietsers (blauw kenteken) net als brommers (geel kenteken) in Utrecht zoveel mogelijk op de rijbaan gaan rijden. Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op het fietspad. Ook zorgt het voor schonere lucht voor de fietsers.

Wat verandert er straks?

Voor een aantal wegen met een los fietspad geldt straks dat snorfietsers daar op de rijbaan rijden. Daar geldt dan een helmplicht, net als bij de brommer. Als de maatregel ingaat, plaatsen we borden, zodat de snorfietser goed weet waar hij van het fietspad af en de rijbaan op gaat. Er komen ook borden om andere weggebruikers te informeren.

Waar staan we nu?

Wanneer en bij welke wegen de snorfiets van het fietspad gaat, is nog niet besloten. Na een extra onderzoek door een onafhankelijk bureau is de kaart van wegen aangepast. Het college neemt het advies over om alle wegen ten westen van het Merwedekanaal uit te zonderen van de maatregel, voor een logisch en herkenbaar gebied. Ook neemt het college de adviezen van het bureau over voor het plaatsen van borden, wegmarkeringen en tijdelijke tekstkarren.
Het college heeft de plannen voor de snorfiets en het onderzoeksrapport gedeeld met de gemeenteraad. Het hoort bij het maatregelenpakket luchtkwaliteit waar de gemeenteraad na de zomer een besluit over neemt. Later dit jaar kunt u het voorgenomen verkeersbesluit bekijken en kunt u hierop reageren. Naar verwachting kan de maatregel dan rond de zomer van 2021 ingaan en rijden snorfietsers voortaan op de rijbaan.

Om welke wegen gaat het?

Bekijk op de kaart hieronder in welk gebied de snorfiets straks naar de rijbaan gaat. Het gaat om wegen binnen de verdeelring. Op de verdeelring en de hoofdwegen blijft de snorfiets op het fietspad.

  • Op de meeste wegen waar de gemeente de snorfiets al naar de rijbaan wilde verplaatsen, is de veiligheid van de snorfietser volgens het bureau voldoende geborgd, ook op de 50 km/uur wegen. De maatregel heeft maar beperkte invloed op de doorstroming van het verkeer op de rijbaan, blijkt uit het extra onderzoek gebaseerd op ervaringen in Amsterdam.
  • Op de wegen ten westen van het Merwedekanaal mag de snorfiets op het fietspad blijven. De fietspaden zijn hier ruimer en rustiger en de rijbanen (zoals de Europalaan) zijn gericht op goede doorstroming van het autoverkeer en daarom minder verkeersveilig voor snorfietsers. Verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan wordt ook hier wenselijk tegen de tijd dat de Merwedekanaalzone wordt ontwikkeld.
  • Ook op de Venuslaan/Rubenslaan blijft de snorfietsers op het fietspad rijden. Het verschil tussen de gemiddelde snelheid van het autoverkeer en de snorfietsers vinden we te groot en daarom niet veilig genoeg.

Lees bij de raadsvoorstellen van 8 juli 2020 de memo en het onderzoek Snorfiets naar de rijbaan (bijlage 7a en 7b)

Waarom de snorfiets van het fietspad?

We willen meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden zijn nu erg druk. Snorfietsen veroorzaken hinder voor fietsers door hun omvang en snelheid. Ook hebben fietsers overlast van de uitlaatgassen, met name als snorfietsen stilstaan bij het stoplicht. We willen dat meer mensen op een veilige en gezonde manier door de stad kunnen fietsen. Daarom staat in het coalitieakkoord (pdf, 734 kB) het voornemen dat de snorfiets naar de rijbaan gaat zodra dit wettelijk mogelijk is.

Een ander vervoermiddel?

Liever niet met de snorfiets de rijbaan op? Misschien is het openbaar vervoer dan een goede optie. Of stap bijvoorbeeld over op de (elektronische) fiets. Ook is het mogelijk om de snorfiets om te laten bouwen naar een brommer.

Wat is er al gebeurd?

  • Najaar 2018 hebben we gekeken naar aparte fietspaden die erg druk zijn en waarbij het voor snorfietsers veilig genoeg is om de rijbaan op te gaan. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en daarvan een eerste kaart gemaakt. Dit voorstel is toen naar de gemeenteraad gestuurd.
  • Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om meer tijd te nemen voor de voorbereiding. Er waren nog veel vragen, met name bij de nood- en hulpdiensten en andere belanghebbenden, zoals de busmaatschappijen. Ook waren er nog veel vragen in de gemeenteraad over veiligheid, doorstroming en uitvoering.
  • In 2019 is verder gesproken met politie, brandweer en busvervoerder Q-buzz. Zij hadden nog vragen over de gevolgen voor de veiligheid van de snorfietsers en de doorstroming. Denk hierbij aan de (aan)rijtijden van nood- en hulpdiensten en busdiensten.
  • Najaar 2019 hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd om extra onderzoek (een second opinion) te doen. Zij hebben nog een keer gekeken naar het eerdere voorstel en naar nieuwe inzichten. Daarbij zijn ook de vragen van de nood- en hulpdiensten en de ervaringen in Amsterdam meegenomen.

Hulp en contact Snorfiets