Verkeer Snorfiets

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal op het fietspad. Het plan is dat snorfietsers (met een blauw kenteken) in Utrecht op veel plekken niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. Net als brommers (met een geel kenteken). Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op het fietspad en zorgt voor schonere lucht voor de fietsers.

Hoe pakken we het aan? Wanneer is het zover?

Wanneer en bij welke wegen de snorfiets van het fietspad gaat, is nog niet besloten. We kijken naar vrijliggende fietspaden die erg druk zijn en waar het voor snorfietsers veilig genoeg is om de rijbaan op te gaan. Dit doen we in overleg met de verkeerskundigen, verkeerspolitie en belangenorganisaties. We hebben al wel gekeken naar de mogelijkheden en daarvan een kaartje gemaakt.

We zijn hierover in overleg met belangenorganisaties. Politie, brandweer en busvervoerder Q-buzz hebben ook al gekeken naar het kaartje met de wegen waar we nu aan denken. Zij hebben nog vragen over de gevolgen voor de veiligheid van de snorfietsers en de doorstroming. Mogelijk kunnen de (aan)rijtijden van nood- en hulpdiensten en busdiensten niet overal worden gehaald, als de snorfiets op de rijbaan komt. Ook zijn er nog veel vragen in de gemeenteraad over veiligheid, doorstroming en uitvoering.

De planning was om nog in 2018 een verkeersbesluit te nemen. Gezien de vragen en onzekerheden die er nog zijn, heeft het college van burgemeester en wethouders eind november 2018 besloten meer tijd te nemen voor de voorbereiding.

We zijn nog in gesprek met de nood- en hulpdiensten. De komende maanden bespreken we per locatie waar de problemen liggen voor de nood- en hulpdiensten en wat hiervoor mogelijke oplossingen zijn. Zodra we een concept verkeersbesluit hebben waar alle betrokken partijen mee akkoord kunnen gaan, vragen we een bureau om extra onderzoek te doen.

Na de zomer verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven. Dan komt het college met een voorstel naar de raad. Daarna neemt het college een verkeersbesluit en kunnen mensen gedurende 6 weken bezwaar maken. Vervolgens gaan we alle snorfietsers informeren over wat er verandert.

Wat verandert er? Waar is dat?

Voor een aantal 50 km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad geldt straks dat snorfietsers daar op de rijbaan rijden. Daar geldt dan een helmplicht, net als bij de brommer. Op het wegenkaartje waar nu overleg over is, gaat het om de meeste vrijliggende fietspaden binnen de stedelijke verdeelring van Utrecht (zie het kaartje hierboven). Het definitieve kaartje met de wegen komt later op deze website. Tegen de tijd dat de maatregel ingaat, plaatsen we borden, zodat de snorfietser goed weet waar hij van het fietspad af en de rijbaan op gaat. Er komen ook borden om andere weggebruikers te informeren.

Waarom van het fietspad?

We willen meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden zijn nu erg druk. Snorfietsen veroorzaken hinder voor fietsers door hun omvang en snelheid. Ook hebben fietsers overlast van de uitlaatgassen, met name als snorfietsen stilstaan bij het stoplicht. We willen dat meer mensen op een veilige en gezonde manier door de stad kunnen fietsen. Daarom staat in het coalitieakkoord (pdf, 734 kB) het voornemen dat de snorfiets naar de rijbaan gaat zodra dit wettelijk mogelijk is.

Een ander vervoermiddel?

Liever niet met de snorfiets de rijbaan op? Misschien is het openbaar vervoer dan een goede optie. Of stap bijvoorbeeld over op de (elektronische) fiets. Ook is het mogelijk om de snorfiets om te laten bouwen naar een brommer.

Hulp en contact

Uw mening