Verkeer Snorfiets

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal op het fietspad. Snorfietsers (blauw kenteken) gaan later dit jaar op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan rijden, net als bromfietsers (geel kenteken). Met een helm op. Dat is gezonder voor fietsers en veiliger voor iedereen.

Video: snorfiets naar de rijbaan

Reageren op besluit snorfietsers naar de rijbaan niet meer mogelijk

U kunt niet meer reageren op het voorlopige besluit snorfietsers naar de rijbaan (ontwerpverkeersbesluit). We gaan de reacties nu bekijken. Daarna volgt een definitief besluit. We geven daarbij ook aan hoe de verschillende reacties zijn verwerkt. Wilt u op het latere definitieve besluit (beroep) reageren? Dit kan alleen als u ook reageerde op het voorlopig verkeersbesluit.

 • Reageerde u op het verkeersbesluit? Dan krijgt u antwoord van ons bij het definitieve besluit. Wij informeren u via e-mail hoe het hiermee staat.
 • Reageerde u niet op het verkeersbesluit, maar wilt u wel op de hoogte blijven via e-mail? Laat dit ons dan weten via snorfiets@utrecht.nl.

Een verkeersbesluit is nodig om de maatregel in te voeren. In dit besluit staat waar de maatregel straks gaat gelden en hoe we deze gaan uitvoeren. Hieronder leest u in het kort wat er straks gaat veranderen en waarom.

Waarom deze maatregel?

We willen meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad. Veel fietspaden in Utrecht zijn smal en het is er druk. Snorfietsen veroorzaken hinder voor fietsers door hun massa, omvang, snelheid en uitlaatgassen, vooral als ze stilstaan bij het verkeerslicht. Als de snorfiets met helm op naar de rijbaan gaat, komt er meer ruimte voor fietsers op het fietspad, schonere lucht en verbetert de doorstroming. Dat is prettig en veiliger voor fietsers, maar ook voor snorfietsers.

Veilig voor snorfietsers

We voeren de maatregel niet zomaar in. We hebben uitgebreid onderzoek laten doen naar drukte op het fietspad en rijsnelheden en drukte op de rijbaan. Bij alle wegen waar het om gaat, is eerst gekeken of het daar veilig kan. Daarbij hebben we onder meer gelet op de vormgeving van de weg en de rijsnelheden van het verkeer. We zorgen ervoor dat snorfietsers veilig van en naar het fietspad kunnen. In Amsterdam rijden snorfietsers vanaf april 2019 al op veel plaatsen op de rijbaan. Sinds die tijd zijn er minder ongelukken met snorfietsers en met fietsers. Door hun snelheid worden snorfietsers nu soms over het hoofd gezien als automobilisten afslaan. Op de rijbaan zien automobilisten snorfietsers beter. Zij rijden straks tussen de auto’s met een helm op, dat is wel zo veilig. 

Ook voor elektrische snorfietsen

De maatregel geldt straks voor alle snorfietsen. Ook voor elektrische snorfietsen die geen vieze lucht uitstoten. We zetten de veiligheid in het verkeer namelijk voorop. Ook elektrische snorfietsen kunnen door hun massa, omvang en snelheid hinder op het fietspad veroorzaken. Ook kunnen we de maatregel alleen voor alle snorfietsen invoeren.

Helmplicht

Op de rijbaan moet een snorfiets een helm op, net als brommers. Dat is wel zo veilig. Er wordt ook gewerkt aan een landelijke helmplicht. Dan moeten snorfietsers ook op het fietspad een helm dragen.

Om welke wegen gaat het?

Bekijk op de kaart hieronder in welk gebied de snorfiets straks naar de rijbaan gaat (de wegen in het grijs). Het gaat om wegen met een los(verplicht) fietspad. Is er alleen een fietspad zonder autoweg? Dan rijden snorfietsers net als bromfietsers om. De grenzen van het gebied zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg. Buiten dit gebied blijft de snorfiets gewoon op het fietspad rijden.

De belangrijkste wegen waar de maatregel gaat gelden zijn: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

In het centrum zullen snorfietsers straks op sommige plekken alternatieve routes moeten rijden, net als bromfietsers. Op de Rubenslaan en Venuslaan, en op belangrijke hoofdwegen zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg, blijft de snorfiets op het fietspad.

Kaart snorfiets naar de rijbaan

Een ander vervoermiddel?

Wilt u liever niet met de snorfiets de rijbaan op? Wilt u geen helm kopen? Misschien is de (elektrische) fiets voor u een goede optie als de maatregel na de zomer 2021 ingaat. Kijk eens op de website www.ikfiets.nl. Via deze website kunt u testritten maken met een elektrische fiets of bakfiets. Via de website www.doortrappen.nl kunt u instructielessen nemen.

Veilige invoering voor snorfietsers en andere verkeersdeelnemers

We zorgen ervoor dat snorfietsers straks veilig van en naar het fietspad kunnen. Waar nodig maken we nieuwe doorsteekjes tussen weg en fietspad.

Bij de invoering van de nieuwe maatregel informeren we ook andere verkeersdeelnemers goed over de komst van snorfietsers naar de rijbaan. Ook zorgen we voor duidelijke borden en markeringen op de weg.

Eerst is er een periode om aan de nieuwe maatregel te wennen. Daarna zullen we gaan controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt. U kunt dan een boete krijgen. We kijken hoe het gaat en waar nodig passen we iets aan.

Planning

Na de reactieperiode volgt een definitief verkeersbesluit. De gemeente geeft daarbij ook aan hoe de verschillende reacties zijn verwerkt. Naar verwachting kan de maatregel na de zomer van 2021 ingaan. Snorfietsers rijden vanaf dan voortaan met helm op de rijbaan.

Dit is er al gebeurd

 • 11 februari 2021: raadsbrief over het ontwerpverkeersbesluit
 • De gemeenteraad is in december 2020 akkoord gegaan met het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. Deze maatregel is onderdeel van het maatregelenpakket luchtkwaliteit
 • 8 juli 2020: memo en onderzoek Snorfiets naar de rijbaan (bijlage 7a en 7b)
 • In mei 2018 bij de start van het nieuwe college stond in het coalitieakkoord (pdf, 734 kB) het voornemen dat de snorfiets naar de rijbaan gaat zodra dit wettelijk mogelijk is
 • Najaar 2018 hebben we gekeken naar aparte fietspaden die erg druk zijn en waarbij het voor snorfietsers veilig genoeg is om de rijbaan op te gaan. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en daarvan een eerste kaart gemaakt. Dit voorstel is toen naar de gemeenteraad gestuurd. Lees de raadsbrief van 7 november 2018
 • Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om meer tijd te nemen voor de voorbereiding. Er waren nog veel vragen, met name bij de nood- en hulpdiensten en andere belanghebbenden, zoals de busmaatschappijen. Ook waren er nog veel vragen in de gemeenteraad over veiligheid, doorstroming en uitvoering. Lees de raadsbrief van 30 november 2018
 • In 2019 is verder gesproken met politie, brandweer en busvervoerder Q-buzz. Zij hadden nog vragen over de gevolgen voor de veiligheid van de snorfietsers en de doorstroming. Denk hierbij aan de (aan)rijtijden van nood- en hulpdiensten en busdiensten. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
 • Najaar 2019 hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd om extra onderzoek (een second opinion) te doen. Zij hebben nog een keer gekeken naar het eerdere voorstel en naar nieuwe inzichten. Daarbij zijn ook de vragen van de nood- en hulpdiensten en de ervaringen in Amsterdam meegenomen. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
 • Na een extra onderzoek door een onafhankelijk bureau is de kaart van wegen voor de maatregel aangepast. Het college heeft het advies overgenomen om alle wegen ten westen van het Merwedekanaal uit te zonderen van de maatregel, voor een logisch en herkenbaar gebied. Ook heeft het college de adviezen van het bureau overgenomen voor het plaatsen van borden, wegmarkeringen en tijdelijke tekstkarren.

Hulp en contact Snorfiets

Telefoon

14 030

E-mail

snorfiets@utrecht.nl