Verkeer Snorfiets

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal op het fietspad. We willen dat snorfietsers (blauw kenteken) net als brommers (geel kenteken) op een aantal wegen in Utrecht op de rijbaan gaan rijden.

Deze maatregel draagt bij aan de veiligheid van fietsers én snorfietsers. Het verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op het fietspad. Ook zorgt het voor schonere lucht voor de fietsers. Voor snorfietsers is het veiliger om daar op de rijbaan te rijden, omdat een snorfietser daar beter wordt gezien.

Gezonder en veiliger voor fietsers

We willen meer ruimte maken voor fietsers op het fietspad, zodat meer mensen op een veilige en gezonde manier door de stad kunnen fietsen. Veel fietspaden zijn nu smal en erg druk. Snorfietsen veroorzaken hinder voor fietsers door hun omvang en snelheid. Ook hebben fietsers overlast van de uitlaatgassen, met name als snorfietsen stilstaan bij het verkeerslicht.

Ook veiliger voor snorfietsers

Na invoering van de snorfiets naar de rijbaan in Amsterdam waren er minder ongelukken met snorfietsers. Als snorfietsers op het fietspad rijden en auto’s willen afslaan, schatten automobilisten de snelheid van de snorfietsers vaak verkeerd in. Of ze zien hen zelfs niet omdat ze in hun dode hoek rijden. Er gebeuren dan ernstige ongelukken tussen afslaande auto’s en snorfietsers. Op de rijbaan zien automobilisten snorfietsers beter. Dit geldt ook voor een elektrische snorfiets.

Op de rijbaan krijgen snorfietsers helaas wel te maken met uitlaatgassen van andere voertuigen. Dit geldt ook voor elektrische snorfietsers die zelf geen vieze lucht uitstoten. We zetten de veiligheid in het verkeer en gezond bewegen echter voorop. Bovendien kunnen we de maatregel alleen voor alle snorfietsen invoeren. Toch liever niet met de snorfiets de rijbaan op? Misschien is het openbaar vervoer dan een goede optie. Of stap bijvoorbeeld over op elektrische fiets.

Helmplicht

Op de rijbaan moet een snorfiets een helm op, net als brommers. Dat is wel zo veilig. Er wordt ook gewerkt aan een landelijke helmplicht. Dan moeten snorfietsers ook op het fietspad een helm dragen.

Veilige invoering voor snorfietsers en andere verkeersdeelnemers

We voeren de maatregel niet zomaar in. We hebben uitvoerig onderzoek laten doen naar drukte en rijsnelheden op het fietspad en de rijbaan. Bij alle wegen waar het om gaat, is eerst gekeken of het daar veilig kan. We zorgen ervoor dat snorfietsers veilig van en naar het fietspad kunnen, waar nodig met doorsteekjes.

Bij de invoering van de nieuwe maatregel informeren we ook andere verkeersdeelnemers goed over de komst van snorfietsers naar de rijbaan. Ook zorgen we voor duidelijke bebording en markeringen op de weg.

Eerst is er een periode om aan de nieuwe maatregel te wennen. Daarna zullen we gaan controleren of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt. We kijken hoe het gaat en waar nodig passen we iets aan.

Planning

Wanneer en bij welke wegen de snorfiets van het fietspad gaat, is nog niet besloten. Na een extra onderzoek door een onafhankelijk bureau is de kaart van wegen aangepast. Het college neemt het advies over om alle wegen ten westen van het Merwedekanaal uit te zonderen van de maatregel, voor een logisch en herkenbaar gebied. Ook neemt het college de adviezen van het bureau over voor het plaatsen van borden, wegmarkeringen en tijdelijke tekstkarren.

Het college heeft de plannen voor de snorfiets en het onderzoeksrapport gedeeld met de gemeenteraad. Het hoort bij het maatregelenpakket luchtkwaliteit waar de gemeenteraad eind 2020 een besluit over neemt. Daarna kunt u het voorgenomen verkeersbesluit bekijken en kunt u hierop reageren. Naar verwachting kan de maatregel dan rond de zomer van 2021 ingaan en rijden snorfietsers voortaan op de rijbaan.

Om welke wegen gaat het?

Bekijk op de kaart hieronder in welk gebied de snorfiets straks naar de rijbaan gaat. Het gaat om wegen met een los fietspad (verplicht fietspad) binnen de verdeelring.

De belangrijkste wegen zijn: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, Tolsteegsingel, Maliebaan, Nachtegaalstraat, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

In het centrum zullen snorfietsers straks op sommige plekken alternatieve routes moeten rijden. Op de verdeelring en de hoofdwegen blijft de snorfiets op het fietspad. En ook nu al gaat gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd samen op de wegen zonder losse fietspaden.

  • Op de meeste wegen waar de gemeente de snorfiets al naar de rijbaan wilde verplaatsen, is de veiligheid van de snorfietser volgens het bureau voldoende geborgd, ook op de 50 km/uur wegen. De maatregel heeft maar beperkte invloed op de doorstroming van het verkeer op de rijbaan, blijkt uit het extra onderzoek gebaseerd op ervaringen in Amsterdam.
  • Op de wegen ten westen van het Merwedekanaal mag de snorfiets op het fietspad blijven. De fietspaden zijn hier ruimer en rustiger en de rijbanen (zoals de Europalaan) zijn gericht op goede doorstroming van het autoverkeer en daarom minder verkeersveilig voor snorfietsers. Verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan wordt ook hier wenselijk tegen de tijd dat de Merwedekanaalzone wordt ontwikkeld.
  • Ook op de Venuslaan/Rubenslaan blijft de snorfietsers op het fietspad rijden. Het verschil tussen de gemiddelde snelheid van het autoverkeer en de snorfietsers vinden we te groot en daarom niet veilig genoeg.

Lees bij de raadsvoorstellen van 8 juli 2020 de memo en het onderzoek Snorfiets naar de rijbaan (bijlage 7a en 7b)

Dit is er al gebeurd:

  • In mei 2018 bij de start van het nieuwe college stond in het coalitieakkoord (pdf, 734 kB) het voornemen dat de snorfiets naar de rijbaan gaat zodra dit wettelijk mogelijk is
  • Najaar 2018 hebben we gekeken naar aparte fietspaden die erg druk zijn en waarbij het voor snorfietsers veilig genoeg is om de rijbaan op te gaan. We hebben gekeken naar de mogelijkheden en daarvan een eerste kaart gemaakt. Dit voorstel is toen naar de gemeenteraad gestuurd. Lees de raadsbrief van 7 november 2018
  • Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om meer tijd te nemen voor de voorbereiding. Er waren nog veel vragen, met name bij de nood- en hulpdiensten en andere belanghebbenden, zoals de busmaatschappijen. Ook waren er nog veel vragen in de gemeenteraad over veiligheid, doorstroming en uitvoering. Lees de raadsbrief van 30 november 2018
  • In 2019 is verder gesproken met politie, brandweer en busvervoerder Q-buzz. Zij hadden nog vragen over de gevolgen voor de veiligheid van de snorfietsers en de doorstroming. Denk hierbij aan de (aan)rijtijden van nood- en hulpdiensten en busdiensten. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019
  • Najaar 2019 hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd om extra onderzoek (een second opinion) te doen. Zij hebben nog een keer gekeken naar het eerdere voorstel en naar nieuwe inzichten. Daarbij zijn ook de vragen van de nood- en hulpdiensten en de ervaringen in Amsterdam meegenomen. Lees de raadsbrief van 19 juli 2019

Hulp en contact Snorfiets