Vrije tijd Kunst en cultuur

oudegracht opera

Een groot, vernieuwend cultuuraanbod van hoog niveau maakt van Utrecht een aantrekkelijke stad. In Utrecht vindt u (internationaal) bekende musea, festivals, gezelschappen en podia. Ook zijn er in de openbare ruimte en in openbare gebouwen meer dan 400 kunstwerken. Onze stad biedt ook veel amateurkunst. Utrecht is trots op de makers van deze kunst en hun talent en geeft hen ruimte. 

Cultuur en coronaperiode

De gevolgen van de maatregelen die het kabinet neemt tegen het coronavirus betekenen een grote klap voor culturele organisaties. En ook voor het culture aanbod in de stad.

Cultuursubsidies voor iedereen

Wij ondersteunen en stimuleren het culturele leven in de stad met verschillende subsidies. Adviescommissies van externe deskundigen beoordelen de meeste subsidieaanvragen. Er zijn cultuursubsidies voor iedereen. Voor nieuwe creatieve makers, talentvolle makers met groeiambities, culturele initiatiefnemers, stichtingen en verenigingen en voor professionele cultuurinstellingen. Zo ondersteunen we cultuurtalenten in Utrecht om op elk niveau te groeien. Samen zorgen zij voor een breed cultuuraanbod in de stad.

  • Impulssubsidie is een laagdrempelige subsidie voor nieuwe (beginnende) aanvragers en innovatieve culturele activiteiten.
  • Projectsubsidie is er voor talentvolle makers met ambities en kan ook een kans bieden om te groeien naar een 2-jarige of 4-jarige subsidie.
  • 2-jarige subsidieregeling is voor professionele makers die minimaal 2 jaar cultureel actief zijn en niet eerder meerjarige subsidie hebben aangevraagd.
  • Meerjarige subsidie 2021-2024 is voor culturele instellingen die door de adviescommissie zijn aangedragen voor subsidie uit de 4-jarige Cultuurnota.
  • Basissubsidies Amateurkunst is een 1-jarige subsidie voor amateurkunstverenigingen en –stichtingen die ervoor zorgen dat meer mensen actief meedoen en kunnen genieten van amateurkunst in Utrecht.

Tips voor een goede subsidieaanvraag

  • Houd uw plan beknopt en to the point.
  • Licht toe: Wat is je artistieke visie en urgentie? Waarom wilt u dit project NU uitvoeren. Wat is je ervaring? Is er al iets gepland? Is er een toegezegde financiering? Wie zijn je samenwerkingspartners? Voeg eventueel tekst/foto/videomateriaal van (eerder) werk toe.
  • Lever een sluitende begroting in.
  • Gebruik een negatief advies om een beter plan te maken.
  • Bel, mail of kom met je vragen op het spreekuur.

Bekijk de verschillende subsidies

Bekijk ook andere niet gemeentelijke financieringsmogelijkheden

Utrechtse aanbieders lessen amateurkunst

Wie in Utrecht lessen wil volgen op het gebied van muziek, dans, theater of een andere vorm van amateurkunst, kan kiezen uit een groot aantal aanbieders. Vele Utrechters van allerlei leeftijden en verschillende culturele achtergronden doen dit.

Lees meer over het gesubsidieerde lesaanbod

Cultuurnota 2017-2020

Er zijn op dit moment culturele instellingen die meerdere jaren subsidie van ons ontvangen. U leest in de onderstaande nota welke instellingen dit zijn en waarom ze meerjarige subsidie van ons ontvangen.

Bekijk het Advies commissie cultuurnota 2017-2020 (pdf, 921 kB)

Lees ook...

Bekijk de Cultuurvisie 2012-2022 - Open Ruimte (pdf, 751,8 kB)

Bekijk de actualisatie van de cultuurvisie - Open ruimte benut (pdf, 941 kB)

Cultuurnota 2021-2024

De aanvraagprocedure voor de periode 2021-2024 is gesloten. De adviesprocedure is in volle gang. Voor de zomer is duidelijk welke culturele instellingen vanaf 2021 subsidie krijgen.
Lees meer over de Cultuurnota 2021-2024

Volg ons op Twitter of Instagram

Een groot, vernieuwend cultuuraanbod van hoog niveau maakt van Utrecht een aantrekkelijke stad. U vindt (internationaal) bekende musea, festivals, gezelschappen en podia. Ook zijn er in de openbare ruimte en in openbare gebouwen meer dan 380 kunstwerken. Onze stad biedt ook veel amateurkunst. Utrecht is trots op de makers van deze kunst en hun talent en geeft hen ruimte. 
Meer weten? Volg ons op Twitter of Instagram (Statuesday).

Hulp en contact Culturele Zaken

E-mail

secretariaatcz@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Nieuwsbrief

Aanmelden