Algemene voorwaarden zwemles

Deze algemene voorwaarden gelden voor de zwemlessen in de zwembaden Fletiomare, Den Hommel en De Kwakel.

Versie april 2023

 • Utrechtse zwembaden: alle zwembaden die de gemeente Utrecht beheert. Dit zijn: 
  • Zwembad Den Hommel;
  • Zwembad De Kwakel;
  • Zwembad De Krommerijn;
  • Zwembad Fletiomare.
 •  Zwembad: 1 van de Utrechtse zwembaden.
 • Zwembadcomplex: alle bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel zijn van de Utrechtse zwembaden.
 • Leerling: de persoon die zwemles krijgt.          
 • Begeleider: de persoon die de leerling begeleidt, zoals een ouder of verzorger.                                                
 • Zweminstructeur: de zwembadmedewerker die bevoegd is om zwemles te geven. 
 • Leerlingvolgsysteem: elektronische database waarin de gegevens van de leerling staan. In dit systeem staan de vorderingen van de leerling. Personen die toegang hebben tot de persoonlijke pagina van de leerling kunnen deze vorderingen volgen.
 • Lespas: een elektronische pas waarop betaalde zwemlessen worden geregistreerd en afgeboekt
 • Kijkles: een zwemles waarbij de begeleider van de leerling bij de laatste helft van de les is. Zo kan de begeleider de vorderingen van de leerling volgen en bespreken met de zweminstructeur.
 • Huisregels: de regels van de Utrechtse zwembaden die gaan over het verblijf in het zwembad. 

De Utrechtse zwembaden bieden de volgende categorieën zwemles aan:

 • Zwem-ABC reguliere zwemles kind
 • Zwem-ABC kind vakantiezwemcursus 
 • Zwem-ABC kind snelcursus 
 • Zwemles volwassenen gemengd
 • Zwemles volwassenen vrouwen
 1. Bij inschrijving voor zwemles verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zwemlessen. 
 2. Door gebruik te maken van het zwembadcomplex gaat u akkoord met de huisregels. Deze hangen ook zichtbaar bij de entree van het zwembad.
 1. Inschrijven voor zwemles gaat via het formulier op onze website. Inschrijven bij de receptie kan ook.
 2. Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 4 jaar.
 3. Het inschrijfgeld is € 12,50. Het zwembad waarvoor u zich hebt aangemeld verwerkt de inschrijving. Het kind komt daar op de aanmeldingslijst. Op het moment dat er een plek vrij komt neemt het zwembad contact met u op.
 4. Heeft het kind al aan het schoolzwemprogramma meegedaan of bij een andere zwemschool zwemles gevolgd? Dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Het kind krijgt dan een uitnodiging om te komen voorzwemmen. Het zwembad kijkt dan of het kind in een gevorderde zwemlesgroep kan beginnen.
 1. We roepen kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar voor zwemles op. Dit doen we op volgorde van leeftijd. Volwassenen roepen we op volgorde van datum van inschrijving op.
 2. We informeren de leerling of begeleider telefonisch of schriftelijk. In overleg spreken we een lesdag en lestijd af. De afspraken bevestigen we schriftelijk.
 3. We verwachten de leerling (met begeleider) op de afgesproken datum en tijd in het zwembad. Vanaf deze datum bent u verplicht om lesgeld te betalen.
 4. Als u na inschrijving geen zwemlessen wilt volgen bij de Utrechtse zwembaden betalen we de inschrijfkosten niet terug. 
 1. Om gebruik te maken van de zwemlessen hebt u een elektronische lespas nodig. Deze lespas kost € 2,50.
 2. De lespas gebruikt u om de betaalde én afgenomen zwemlessen te registreren. In de Utrechtse zwembaden werken we met een zwemlesperiode van gemiddeld 8 weken.
 3. De lespas kunt u verlengen in de laatste week van de lopende periode of in de eerste week van de nieuwe periode. Als u de komende lesperiode betaalt, komen de nieuwe lessen automatisch op de lespas te staan. Zonder geldige lespas mag de leerling niet meedoen aan de zwemles.
 4. De tarieven voor de zwemlessen staan op onze website. We stellen de tarieven elk jaar per 1 januari vast.
 1. Als de leerling niet naar de zwemles kan komen vanwege (kortdurend) ziekte, vakantie of andere reden, moet u dit melden bij het zwembad waar uw kind les heeft. Dit kunt u doen via e-mail.
 2. Een zwemles inhalen kan niet. We vergoeden een gemiste les niet.
 3. Als de leerling door ziekte langer dan 2 weken niet kan deelnemen aan de zwemles, moet u dit melden via e-mail. Alleen in deze situatie kunt u in overleg met de manager de leskaart na 2 weken laten stopzetten. De lessen in de eerste 2 weken vergoeden we niet en de leerling kan deze lessen niet inhalen. Op het moment dat de leerling weer mee kan doen met de zwemles kunt u dit per e-mail aangeven bij het zwembad waar uw kind les heeft. In overleg met het zwembad kan de leerling weer starten.

E-mailadressen zwembaden

 1. Gemiddeld 1 keer in de 8 weken is een kijkles. Tijdens deze kijkles kan de begeleider van de leerling in de laatste helft van de zwemles bij de les zijn. De begeleider kan dan de vorderingen van de leerling volgen en bespreken met de zweminstructeur. De data van de kijklessen staan op de website.
 2. De Utrechtse zwembaden maken gebruik van een elektronische database, het leerlingvolgsysteem om de gegevens van de leerling in op te slaan en de vorderingen bij te houden. Zonder registratie van de leerling kan de leerling geen zwemles volgen. Als de leerling start met zwemles krijgt u een persoonlijke activatielink waarmee u toegang hebt tot het leerlingvolgsysteem en de vorderingen kunt inzien.
 3. Bij inschrijving en aanvang van de zwemles gaat u akkoord dat de gegevens van u/uw kind in het leerlingvolgsysteem komen te staan.
 4. De gemeente Utrecht is verplicht te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en volgens de eisen hiervan te handelen. Het leerlingvolgsysteem is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1403818.
 1. Alle zweminstructeurs hebben een diploma en mogen officieel zwemonderwijs geven.
 2. De gemeente Utrecht vraagt aan alle medewerkers om een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) als ze in dienst komen en de medewerkers van de Utrechtse zwembaden zijn akkoord met de Gedragscode Zwembranche van NPZ/NRZ.
 3. Het is belangrijk dat u tijdens de zwemles van uw kind in het zwembadcomplex blijft of direct telefonisch bereikbaar bent.
 4. Wanneer er andere kinderen meekomen, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en het (speel)gedrag van deze kinderen tijdens de zwemles en in de omkleedcabines.
 1. Klachten nemen we in behandeling volgens de geldende klachtenregeling van de gemeente Utrecht. De bezoeker kan een klacht indienen volgens de gemeente Utrecht procedure. Deze staat op www.utrecht.nl/klacht.
 2. Het zwembad en de bezoekers lossen verschillen van mening zoveel mogelijk zelf op. Als dit niet lukt dan spreken we van een geschil. Als een geschil tussen een bezoeker en de gemeente Utrecht wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechter te Utrecht bevoegd.
 1. De Algemene voorwaarden zwemles kunt u bij de receptie van het zwembad krijgen en bekijken op de website www.utrecht.nl/zwembaden.
 2. De gemeente Utrecht is bevoegd deze algemene voorwaarden zwemles tussendoor aan te passen. Voor de overeenkomst geldt elke keer de laatste versie van deze voorwaarden.