Algemene voorwaarden zwemles

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing op de zwemlessen die door de gemeente Utrecht worden aangeboden in de zwembaden Fletiomare, Den Hommel en De Kwakel.

Op deze pagina:


Soorten zwemles

 • Zwem-ABC/reguliere zwemles kind
 • Zwem-ABC/reguliere zwemles volgens methode EasySwim kind
 • Vakantiezwemcursus Zwem-ABC kind
 • 3 en 5 maanden snelcursus Zwem-ABC kind
 • Zwemles volwassenen gemengd
 • Zwemles volwassenen vrouwen

Inschrijven voor zwemles

 • U kunt zich inschrijven via het digitale formulier op onze website.
 • U kunt zich inschrijven bij de receptie van het zwembad.
 • Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 4 jaar.
 • Het inschrijfgeld is € 12,50. Het zwembad waarvoor u zich hebt aangemeld verwerkt uw inschrijving. U/uw kind wordt daar op de aanmeldingslijst geplaatst. Op het moment dat er plaatsingsmogelijkheden zijn, wordt u gebeld.
 • Als uw kind al heeft deelgenomen aan het schoolzwemprogramma of bij een andere zwemschool zwemles heeft gevolgd, kunt u dit vermelden op het inschrijfformulier. Uw kind wordt dan - samen met u - uitgenodigd om te komen voorzwemmen. Er wordt dan gekeken of uw kind in een gevorderde zwemlesgroep kan worden geplaatst.

Akkoord met Algemene voorwaarden zwemlessen en huisregels

 • Bij inschrijving via internet verklaart u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden zwemlessen. Als u zich inschrijft bij de receptie ontvangt u de Algemene voorwaarden zwemlessen op dat moment. Wanneer u niet akkoord gaat, hebt u 5 dagen de tijd om uw inschrijving te annuleren.
 • Door gebruik te maken van een accommodatie van de Utrechtse zwembaden aanvaardt u de huisregels. Deze zijn ook zichtbaar opgehangen bij de entree van het zwembad.

Starten met zwemles

 • Kinderen worden vanaf de leeftijd van 5 jaar en vervolgens op datum van inschrijving opgeroepen voor zwemles. Volwassenen worden op datum van inschrijving opgeroepen.
 • We proberen om alle kinderen ruim voor hun 6e jaar een aanbod te doen voor zwemles.
 • U wordt telefonisch of schriftelijk door ons geïnformeerd. In overleg met u wordt een lesdag en lestijd afgesproken.
 • Als u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om geplaatst te worden bij de zwemles, kan uw inschrijving in overleg maximaal 1 jaar worden uitgesteld. Uw inschrijving komt 1 jaar na de eerste oproep te vervallen.
 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken.
 • Wij verwachten u/uw kind op de afgesproken datum en tijd in het zwembad. Vanaf deze datum bent u lesgeld verschuldigd.
 • Als u na inschrijving geen zwemlessen wilt volgen bij de Utrechtse zwembaden, worden de inschrijfkosten niet terugbetaald in verband met de administratieve verwerking.

Tarieven en lespas

 • Om gebruik te maken van de zwemlessen, hebt u een elektronische lespas nodig. U betaalt hiervoor € 2,50.
 • De lespas wordt gebruikt om de betaalde zwemlessen te registreren en af te waarderen. In de Utrechtse zwembaden wordt gewerkt met een zwemlesperiode van 7 of 8 weken.
 • In de Utrechtse zwembaden kunt u de lespas in de laatste week van de huidige periode of de eerste week van de nieuwe periode verlengen (dit is over het algemeen eens in de 8 weken). Zonder geldige lespas kan u of uw kind helaas niet zwemmen.
 • De kosten voor de zwemlessen staan op onze website onder het kopje 'Openingstijden en tarieven'. We stellen de tarieven jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar opnieuw vast.

Ziekte en afwezigheid

Als u/uw kind niet aanwezig kan zijn bij de zwemles, (kortdurend) ziekte, vakantie of andere reden, vragen wij u om dit bij voorkeur via mail te melden aan onze receptie.

Als u/uw kind door ziekte langer dan 2 weken niet kan deelnemen aan de zwemles, meldt u dit aan de receptie van het zwembad. Alleen in deze situatie kan in overleg met de manager de leskaart na 2 weken worden stopgezet. De lessen in de eerste 2 weken worden niet vergoed of kunnen niet worden ingehaald.

Op het moment dat u/uw kind de zwemles weer kan hervatten, meldt u dit aan de receptie. In overleg met het zwembad kunt u/uw kind weer starten in 1 van de lesgroepen.

Opleidingsduur

Voor kinderen

Gemiddeld doet een 5-jarig kind er 48 klokuren over om het A-diploma te behalen. Na het behalen van het A-diploma doet een kind nog gemiddeld 12 klokuren over het behalen van het B-diploma en 15 klokuren over het behalen van het C-diploma.

Dit is uiteraard afhankelijk van de motorische en cognitieve ontwikkeling en aanwezigheid bij de zwemles.

Voor volwassenen

De opleidingsduur is afhankelijk van de ervaring en vaardigheden bij aanvang van de zwemles en de aanwezigheid bij de zwemles.

Vorderingen volgen

Voor kinderen

Op het moment dat uw kind zwemlessen volgt, bieden wij u de mogelijkheid om de vorderingen te volgen tijdens de kijklessen. U kunt dan de laatste helft van de les bijwonen in het zwembad. De instructeur is dan beschikbaar om vragen van ouders te beantwoorden of uitleg te geven. Kijklessen zijn eens in de 8 weken en staan in de overzichten van belangrijke data.

Vanwege hygiëne is het betreden van de zwemzaal met schoenen niet toegestaan. U kunt met blote voeten het natte gedeelte betreden of bij de receptie plastic overschoenen aanschaffen.

Naast de kijklessen is het mogelijk om de vorderingen van uw kind te volgen via het leerlingvolgsysteem op internet. U vindt de links per zwembad onder alinea privacy statement leerlingvolgsysteem op deze pagina.

Voor volwassenen en kinderen

Mocht u tussendoor andere vragen hebben die u op dat moment wilt bespreken, dan kan dit via het algemene e-mailadres van het zwembad of kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het zwembad. Onderaan de pagina's van alle zwembaden staan de juiste gegevens.

Tussen de zwemlessen door hebben onze zweminstructeurs geen gelegenheid om u te woord te staan. Dit gaat helaas ten koste van de lestijd van de kinderen van de eigen of volgende lesgroep.

Diplomazwemmen

De Utrechtse zwembaden geven diploma’s uit van het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ). Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma’s. Haalt u of uw kind eisen van de NPZ voor het diploma? Dan wordt u of uw kind uitgenodigd om te komen afzwemmen. De zweminstructeur toest en registreert deze eisen tijdens de zwemlessen.

Meedoen aan zwemlessen

 • Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend op tijd aanwezig te zijn voor de zwemles.
 • Omkleden kan 10 minuten voor de zwemles in de daarvoor aangewezen kleedkamers.
 • Voor een deel van het zwemlesprogramma is het verplicht om met kleding en schoenen te zwemmen. Er zijn voorwaarden van de NPZ voor kleding en schoenen. Uw kind ontvangt tijdens de zwemles een brief over kleiding waarin een beschrijving van de voorwaarden staat.
 • Douchen vooraf en na afloop graag kort houden.

Privacy statement leerlingvolgsysteem

Bij de Utrechtse Zwembaden wordt gebruik gemaakt van een elektronische database om de gegevens van u of uw kind op te slaan en de vorderingen bij te houden. Zonder de registratie van de gegevens van u of uw kind in het leerlingvolgsysteem kunt u of uw kind geen zwemles volgen. U krijgt een persoonlijke activatielink op het moment dat uw kind is geplaatst.

Bij inschrijving en aanvang van de zwemles gaat u akkoord met het feit dat u elektronisch bereikbaar bent via e-mail en dat de gegevens van uw kind in het leerlingvolgsysteem worden opgenomen.

Voor volwassenen en kinderen

De gemeente Utrecht is verplicht te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en volgens de eisen hiervan te handelen. Het leerlingvolgsysteem is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1403818.

Voor inzage, correctie en verzet van uw gegevens neemt u contact op de receptie van het zwembad.

Veiligheid

 • De veiligheid van u en uw kind staat voorop. Daarom doen we er alles aan om de zwemlessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alle zweminstructeurs zijn gediplomeerd en bevoegd om zwemonderwijs te geven en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma.
 • De gemeente Utrecht vraagt aan alle medewerkers om een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) bij aanvang van hun dienstverband en de medewerkers van de Utrechtse zwembaden onderschrijven de Gedragscode Zwembranche van NPZ/NRZ.

Voor kinderen

 • Het is gewenst dat u tijdens de zwemles van uw kind in de accommodatie blijft of direct telefonisch bereikbaar bent voor ons, als dat nodig is.
 • Wanneer er andere kinderen (broertjes/zusjes/vriendje/vriendinnetje) met u meekomen, verzoeken wij u dringend zorg te dragen voor de veiligheid en het (speel)gedrag van deze kleine bezoekers tijdens de zwemles en in de omkleedcabines. In een waterrijke omgeving is oplettendheid van de ouders voor de veiligheid een belangrijk aandachtspunt.