Huisregels zwembaden

Bij betreden van de Utrechtse zwembaden gaat u akkoord met deze huisregels. Het niet naleven van 1 of meerdere huisregels kan leiden tot verwijdering uit of ontzegging tot de Utrechtse zwembaden.

Algemeen

 • De aanwijzingen op de borden en van de zwembadmedewerkers moet u altijd opvolgen
 • Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers moet achterwege blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag waarschuwen we de politie
 • De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen in en om het zwembad
 • Het maken van foto’s en/of video-opnamen is verboden. Het zwembad kan voor bepaalde aangelegenheden een collectieve ontheffing op dit verbod geven
 • In de zwemzalen zijn tassen verboden
 • Binnen het zwembadcomplex is roken verboden
 • Het meenemen en consumeren van drugs (en ook het meenemen of gebruiken van een waterpijp) is verboden
 • Het meenemen en consumeren van alcohol is verboden, met uitzondering van de ruimtes (zoals clubruimte of bar) waar consumeren hiervan uitdrukkelijk is toegestaan
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden afgegeven of bij de dienstdoende zwembadmedewerkers in geval van afwezigheid van de receptiemedewerker
 • U mag geen kleding in de wisselcabines laten hangen. De kleding hangt u op aan de kledinghaken in de kleedkamers of doet u in de aanwezige lockers
 • Wanneer de weersomstandigheden het vereisen – bijvoorbeeld in geval van onweer – moeten de bezoekers wanneer van toepassing het water en de ligweide verlaten. Dit geeft geen recht op restitutie van entreegelden
 • Het zwembadcomplex is voorzien van camera’s
 • Wanneer aanwezig dienen ouders/begeleiders tijdens zwemlessen te wachten in de daarvoor bestemde wachtruimte(n)

Legitimatieplicht

Bij ons in de zwembaden geldt een legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland. Deze legitimatieplicht geldt voor iedereen vanaf 12 jaar. U kunt zich legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs.

Abonnementhouders

Kiest u voor een abonnement? Dan is identiteitsbewijs alleen nodig bij het eerste bezoek. Koopt u meerdere abonnementen of het zomergezinsabonnement? Dan is identiteitsbewijs van elk persoon nodig.

Zwembadpas voor 12- en 13-jarigen

Bent u 12 of 13 jaar en maakt u geen gebruik van een abonnement? Dan kunt u van ons een gratis zwembadpas krijgen. Deze pas gebruikt u vervolgens als een identiteitskaart. U krijgt deze pas door uw identiteitsbewijs te laten zien en te vragen naar een zwembadpas.

Deze regeling is voor de jongeren die wettelijk nog geen geldig identiteitsbewijs bij zich hoeven dragen.

Veiligheid

 • Voor alle zwembaden met een glijbaan geldt dat het niet is toegestaan om opstoppingen te veroorzaken in de glijbaan. Onnodig verblijven in het glijbaanbad of direct voor de uitgang van de glijbaan is verboden.
 • Rennen binnen het zwembadcomplex is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om te duiken in het recreatiebad en/of andere plaatsen waar dit staat aangegeven.
 • Het is niet toegestaan breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aardewerk, mee te nemen naar het zwembad, de tribune en de garderobe.
 • Kinderen zonder zwemdiploma én kinderen tot en met 8 jaar hebben alleen toegang tot het zwembadcomplex onder begeleiding van een bezoeker van 24 jaar of ouder, waarbij de bezoeker maximaal 2 kinderen zonder of maximaal 5 kinderen met zwemdiploma onder toezicht heeft.
 • Voor kinderen zonder zwemdiploma zijn zwemvleugels verplicht, ongeacht andere hulp- en/of drijfmiddelen. Het wedstrijdbad is niet toegestaan voor kinderen met zwemvleugels. Kinderen die zwemles volgen mogen tijdens de uren oefenzwemmen onder toezicht van een ouder/begeleider ook zonder zwemvleugels in het bad.
 • De nooduitgangen dienen altijd vrij te worden gehouden.

Hygiëne

 • Badkleding is verplicht bij het betreden van de zwemzalen en het zwemwater. Kleding, anders dan badkleding, is niet toegestaan (ook het dragen van ondergoed onder de badkleding in verband met hygiëne niet toegestaan).
 • Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.
 • De zwemzalen, douches en toiletten mogen niet worden betreden met buitenslippers of schoenen.
 • In het hele zwembadcomplex – met uitzondering van de wachtruimten en de horeca – is het nuttigen van etenswaren verboden.

Specifieke huisregels – Zwembad Den Hommel

 • Het is niet toegestaan om vanaf de brug te springen of aan de buitenzijde hiervan te hangen.
 • Gezinszwemmen is voor kinderen tot en met 15 jaar onder begeleiding van minimaal 1 ouder/verzorger, en voor iedereen die ouder is dan 24 jaar.
 • Voor de begeleider die meekomt met een bezoeker met een beperking is er uitzondering op de leeftijdsregel voor gezinszwemmen.

Specifieke huisregels – Zwembad De Kwakel

 • Het is niet toegestaan om vanaf de brug te springen en/of aan de buitenzijde hiervan te hangen.
 • Gezinszwemmen is voor kinderen tot en met 15 jaar onder begeleiding van minimaal 1 ouder/verzorger, en voor iedereen die ouder is dan 24 jaar.
 • Voor de begeleider die meekomt met een bezoeker met een beperking is er uitzondering op de leeftijdsregel voor gezinszwemmen.
 • De hot whirlpools mogen door maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd worden betreden.

Specifieke huisregels – Zwembad De Krommerijn

 • Omkleden is alleen toegestaan in de garderobe.