Wijk Zuid Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Noodkap schietwilg in het Hamersplantsoen

We kappen tussen 17 en 22 september met spoed een rode paardenkastanje voor Scherpenburglaan 16.

Lees meer over deze kap


Meting verkeer ’t Goylaan

De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is nu voor de tweede keer gemeten. De meting laat zien of de doorstroming veranderd is na de nieuwe inrichting.
Lees de resultaten in de raadsbrief of het rapport

Veiligheid

Bewoners hebben zorgen over de verkeersveiligheid. Zij zijn al langere tijd met ons in gesprek hierover. Dinsdag 17 juli is onder andere de afspraak gemaakt om de verkeerssituatie dit najaar met camera’s te bekijken. Hierna bespreken we de verdere (mogelijke) stappen met bewoners.

Nieuwe inrichting

In 2016 is 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken, waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Volg ons


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht