Wijken Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Noodopvang voor asielzoekers in Sporthal Hoograven

Het is erg druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Om de druk te verlagen is in Utrecht ruimte gemaakt voor de opvang van maximaal 100 asielzoekers in de Sporthal Hoograven. Deze sporthal ligt aan de Verlengde Hoogravenseweg. Hier kunnen asielzoekers op een menselijke manier worden opgevangen.

De sporthal in Hoograven wordt nu gebruikt voor de opvang van deze asielzoekers voor 1 maand. De noodopvang is tot 1 augustus 2022. Eerder werden asielzoekers opgevangen op andere locaties. Deze zijn niet meer beschikbaar.

Als gemeente organiseren we deze opvang. De sporthal voldoet aan de eisen van de brandweer en de GGD. Ook is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig.


Inloopbijeenkomst tijdelijke woningbouw Pagelaan en Befu-terrein

Op 5 juli is er van 19.00 - 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de tijdelijke woningbouw aan de Pagelaan en op het Befu-terrein. De bijeenkomst is op het wijkbureau Zuid ('t Goylaan 75). U hoort dan meer over de plannen, de stand van zaken en hoe u mee kunt denken. U bent van harte welkom.

Meer informatie over de Pagelaan

Meer informatie over het Befu-terrein


Kap esdoorn esdoorn Brennerbaan

We kappen binnenkort een esdoorn (boomnummer: 2002300) aan de Brennerbaan. De boom is aangetast door de roetschorsziekte. Deze ziekte is besmettelijk. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Kap 2 zieke iepen Beneluxlaan

We kappen binnenkort 2 bomen aan de Beneluxlaan ter hoogte van huisnummer 901 en 909. Deze bomen hebben iepziekte. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap bomen in Zuid

We kappen binnenkort een aantal bomen in Zuid. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Extra opvangplekken Lister De Boerderij

Zorgorganisatie Lister De Boerderij wil gaan uitbreiden met 4 extra opvangplekken in de vorm van cabins. Deze plekken zijn bedoeld voor de prikkelarme opvang van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De extra plekken komen er waarschijnlijk kort na de zomer van 2022.

Lees meer over deze extra opvangplekken 


Onderwaterplantenbakken langs Zeehaenkade

We hebben onderwaterplantenbakken geplaatst aan de Zeehaenkade. Hier kunnen waterplanten groeien. Waterplanten maken het water schoon. Ook zorgen ze dat het water prettig is om te leven voor vissen en andere waterdieren. Eerder deden we een proef bij Rotsoord.

Meer over waterplanten en waterkwaliteit


Versneld wonen in Utrecht

In Utrecht zoeken we naar plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen wonen omdat woningen vaak sneller gebouwd kunnen worden. Een van die plaatsen ligt aan Tussen de Rails. De gemeente gaat kijken wat hier mogelijk is.

Lees meer over tijdelijke woningen


Reageer op uitwerkingsplan (bouwplan) Strosteeg 18-36

Voor de Strosteeg en omgeving zijn meerdere plannen. We laten de parkeergarage Springweg in 2028 slopen en er is een bouwplan voor Strosteeg 18-36. Voor het bouwplan is een uitwerkingsplan Strosteeg 18-36 (soort bouwplan) gemaakt. Hier kunt u van 18 maart tot en met 28 april 2022 op reageren. De ontwikkelaar heeft ook een bijeenkomst gepland op 5 april.

Bekijk het plan voor Strosteeg 18-36 en hoe u hier op kunt reageren


Tijdelijke woonunits Befu-terrein en Pagelaan

We willen tijdelijke woonunits mogelijk maken op het Befu-terrein en onderzoeken of dat op de Pagelaan 1 ook mogelijk is. Op woensdag 1 december is er een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. Meer informatie en aanmelden:


Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Lees meer over het Lunettenpark


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag