Wijken Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave Zuid leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Duiken en springen vanaf bruggen in het water niet toegestaan

Duiken en springen vanaf een brug in het water is niet toegestaan. Bij de volgende bruggen hangen extra borden om u hierop te wijzen: Socratesbrug, Balijebrug, Nelson Mandelabrug, brug bij Holland Casino richting Jaarbeurs, Sowetobrug en de Muntbrug. De gemeente gaat regelmatig controleren.


Vervangen van 19 bomen aan de IJsselsteinlaan

De gemeente vervangt ruim 19 bomen (essen) aan de IJsselsteinlaan.

Lees meer over het vervangen van essen aan de IJsselsteinlaan


Vervangen 8 bomen Duurstedelaan

De gemeente vervangt 8 esdoorns aan Duurstedelaan. 

Lees meer over het vervangen van de bomen aan de Duurstedelaan


Vervangen 6 bomen Nijeveldsingel

De gemeente vervangt 6 meelbessen aan de Nijeveldsingel.

Lees meer over het vervangen van de bomen aan de Nijeveldsingel


Aanpassingen ’t Goylaan

Nieuw onderzoek toont aan dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers helder is. Dit komt overeen met de signalen van bewoners en weggebruikers. Wat gaat de gemeente doen?

  • Op de korte termijn worden pijlen aangebracht op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Dat maakt duidelijker dat het plein geen rotonde is en er dus andere voorrangsregels gelden waaronder het feit dat ’t Goylaan een voorrangsweg is.
  • We stellen het doseerlicht opnieuw in om de doorstroming van bussen te verbeteren.
  • We willen het voorrangsplein aanpassen op basis van de aanbevelingen. Maar daar is meer tijd en onderzoek voor nodig.
  • Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen over de drukte en doorstroming op ’t Goylaan en mogelijke aanpassingen van de fietsoversteken, waarbij verhoging van de fietsoversteken uitvoerbaar lijkt.

Lees meer over de achtergrond en het onderzoek over ‘t Goylaan


Brug in het Ravelijnpad afgesloten

Vanaf maandag 1 april tot begin juli 2019 is de brug in het Ravelijnpad afgesloten voor voetgangers en fietsers. De houten brug is in slechte staat. Daarom breken we hem af en vervangen hem door stalen wanden met een fietspad erop.

Voor fietsers is een omleidingsroute aangegeven, deze staat ook op het kaartje onder dit bericht. Voetgangers kunnen via paden in het Beatrixpark om fort Lunet 3 heen lopen richting het Houtensepad. Eind 2019 of begin 2020 leggen we de definitieve bovenste laag van het asfalt aan op het fietspad. Dat kan niet eerder, omdat de grond eerst moet inzakken. Deze werkzaamheden duren 1 dag. In de tussentijd kunt u het fietspad gewoon gebruiken.

Bekijk de kaart met omleidingsroute voor fietsers (pdf, 277 kB)


Nieuwe voetgangersbruggen: Sudeten-Furkabaan en Westfalen-Tirol

Van 12 november tot ongeveer half december vernieuwen we voetgangersbruggen tussen Sudeten-Furkabaan en Westfalen en Tirol. Deze bruggen zijn aan vervanging toe.

Planning

  • Brug tussen Sudeten-Furkabaan: 12 november - eind november
  • Brug Westfalen-Tirol: eind november - half december

Sloot Beatrixpark wordt breder

De gemeente Utrecht start maandag 5 november 2018 met het verbreden van een sloot in het Beatrixpark. De werkzaamheden duren 1 week.

Waarom doen we dit?

In het voorjaar van 2019 vervangen we de houten brug in het Ravelijnpad ter hoogte van fort Lunet 3 door een geasfalteerd fietspad. Dan wordt een deel van de fortgracht gedempt. Hierdoor krijgen bestaande sloten meer water te verwerken. Om het water te verdelen en zo wateroverlast te voorkomen, zorgen we op een andere plek voor extra wateroppervlak. Dat doen we door de sloot van het Beatrixpark te verbreden.


Meting verkeer ’t Goylaan

't Goylaan heeft in 2016 een nieuwe inrichting gekregen. Bewoners zijn bezorgd over de verkeersveiligheid, vooral bij het voorrangsplein op 't Goylaan. Daarom laten we een verkeersonderzoek uitvoeren. Daarbij gebruiken we camera's. Lees verder over verkeersproject 't Goylaan.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Zuid staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave Zuid leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave Zuid

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening