Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

We kappen zo snel mogelijk 2 kersen, bij huisnummers 9 en 55.

Lees meer over de kap van de 2 kersen

Onderzoek naar Nieuw Hoograven en Bokkenbuurt

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Nieuw Hoograven en Blokkenbuurt. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? Dit onderzoek hebben we gedaan voor 11 buurten in de stad. We hebben de cijfers van Buurten in cijfers vergeleken met de stedelijke cijfers. Zo kwamen we tot deze 11 buurten, omdat ze verschillen met het stedelijk gemiddelde. Deze cijfers bespraken we met buurtbewoners en professionals om beter te begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel.

We kijken nu hoe we een vervolg aan dit onderzoek kunnen geven, met als uiteindelijk doel verbetering in de buurten en in contact met de inwoners en samenwerkingspartners.

Lees meer over het onderzoek naar Nieuw Hoograven en Blokkenbuurt


Avontuurlijke speeltuinen

Vanaf 22 april kan uw kind avontuurlijk spelen in de speeltuin Fort Luna. In deze speeltuin liggen losse spullen, zoals buizen, autobanden en planken. Zo dagen we uw kind uit in zijn/haar spel. Avontuurlijk spelen prikkelt zijn/haar fysieke- en sociale vaardigheden. Ze nemen beslissingen, lossen problemen op en delen idee├źn met elkaar.

Lees meer over avontuurlijke speeltuinen


Vervangen bomen Simplonbaan en Furkabaan

We hebben vanaf oktober 2020 bomen aan de Simplonbaan en Furkabaan verwijderd. We planten later nieuwe bomen terug. Eerst knappen we het fietspad op.

Lees meer over deze kap


Versneld wonen in Utrecht

In Utrecht zoeken we naar plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen wonen omdat woningen vaak sneller gebouwd kunnen worden. Een van die plaatsen ligt aan Tussen de Rails. De gemeente gaat kijken wat hier mogelijk is.

Lees meer over tijdelijke woningen


Tijdelijke woonunits Befu-terrein en Pagelaan

We willen tijdelijke woonunits mogelijk maken op het Befu-terrein en onderzoeken of dat op de Pagelaan 1 ook mogelijk is. Meer informatie:


Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Lees meer over het Lunettenpark


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag