Wijk Zuid Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Noodkap zwarte linde Plettenburgplantsoen

De gemeente Utrecht kapt in week 25 (18 t/m 25 juni) met spoed een boom bij u in de wijk. Het gaat om een zwarte linde in een groenstrook in het Plettenburgplantsoen ter hoogte van Oranje Nassaulaan 7.

Lees meer over deze noodkap


Noodkap gewone acacia begraafplaats Tolsteeg

25-05-2018 | Wij kappen in de week van 28 mei een gewone acacia op begraafplaats Tolsteeg. De scheve gewone acacia heeft vanaf maaiveldhoogte een doorlopende lengtescheur in de stam. De lengtescheur kan stambreuk veroorzaken. De acacia valt dan richting de urnentuin.


Bestrijden eikenprocessierups Vlieland en Terschelling

In de periode van 7 tot en met 18 mei bestrijden we de eikenprocessierups op Vlieland en Terschelling. Wij gebruiken hiervoor natuurlijk bestrijdingsmiddel XenTari. Het middel is niet schadelijk voor mensen of andere insecten en dieren.


Noodkap schietwilg Hamerplantsoen

 24-04-2018 | De schietwilg in het Hamersplantsoen tegenover IJzerdraadpad 27 moet met spoed gekapt. In de kroon zijn veel dode takken die kunnen vallen en de stam kan scheuren en dat is gevaarlijk.


Snoei van 5 iepen tegenover de Oud-Wulvenlaan

24-04-2018 | In week 17 (23 tot en met 27 april) snoeien we met spoed de takken van 5 iepen tegenover Oud-Wulvenlaan ter hoogte van huisnummer 101 tot en met 121. In de kronen van de bomen zit veel dood hout wat kan vallen en dat is gevaarlijk.


Snoeien van tiental bomen in park De Koppel

De bomen moeten gesnoeid omdat er takken kunnen afbreken en dat is gevaarlijk.
Er zijn verschillende snoeiwerkzaamheden. Daarnaast is een onderhoudsplan gemaakt voor het wilgenbos. Dit wordt na het broedseizoen (half augustus) uitgevoerd.


Vanaf 2 april betaald parkeren in Topaaslaan e.o.

De gemeente voert vanaf maandag 2 april in de Topaaslaan e.o. betaald parkeren in. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Uit de internetpeiling bleek een meerderheid van de bewoners voor de invoering van betaald parkeren. Bewoners en ondernemers in het gebied kunnen vanaf 15 februari 2018 een parkeervergunning aanvragen.
Lees meer over de invoering van betaald parkeren in Topaaslaan e.o.


Herplant van bomen

De gemeente plant tot maart een aantal nieuwe bomen terug in Zuid. Dit gebeurt op plekken waar in september bomen gekapt zijn en waar dit mogelijk is.

Kijk op de vellijst najaar 2017 om welke bomen dit gaat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Volg ons


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht