Wijk Zuid Wat gebeurt er in de wijk?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Landelijke Opschoondag zaterdag 24 maart

Op zaterdag 24 maart is de Landelijke Opschoondag. Dan organiseren mensen in het land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Doe ook mee en meld uw actie aan! Of sluit aan bij een actie in uw buurt.

Lees meer over de opschoondag


Werkzaamheden Uithoflijn aan HOV-viaduct Jaarbeursplein-Smakkelaarsveld

Vanaf maandag 19 maart tot half juni zijn er werkzaamheden aan de spoorverbinding tussen het Jaarbeursplein en het Smakkelaarsveld. Aannemer BAM werkt vooral overdag maar ook in weekenden. Mogelijk zijn er ook 's nachts enkele geluidsarme werkzaamheden. Lees het hele nieuwsbericht op www.uithoflijn.nl


Snoeien van tiental bomen in park De Koppel

De bomen moeten gesnoeid omdat er takken kunnen afbreken en dat is gevaarlijk.
Er zijn verschillende snoeiwerkzaamheden. Daarnaast is een onderhoudsplan gemaakt voor het wilgenbos. Dit wordt na het broedseizoen (half augustus) uitgevoerd.


Vanaf 2 april betaald parkeren in Topaaslaan e.o.

De gemeente voert vanaf maandag 2 april in de Topaaslaan e.o. betaald parkeren in. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Uit de internetpeiling bleek een meerderheid van de bewoners voor de invoering van betaald parkeren. Bewoners en ondernemers in het gebied kunnen vanaf 15 februari 2018 een parkeervergunning aanvragen.
Lees meer over de invoering van betaald parkeren in Topaaslaan e.o.


Herplant van bomen

De gemeente plant tot maart een aantal nieuwe bomen terug in Zuid. Dit gebeurt op plekken waar in september bomen gekapt zijn en waar dit mogelijk is.

Kijk op de vellijst najaar 2017 om welke bomen dit gaat


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Volg ons


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht