Wijk Zuid Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Snoeien en kappen van essen in park de Koppel

We snoeien en kappen meerdere essen in het park de Koppel. Deze zijn besmet met de essentaksterfte. We beginnen met snoeien en kappen op 29 november. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.


Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2018


Nieuwe voetgangersbruggen: Sudeten-Furkabaan en Westfalen-Tirol

Van 12 november tot ongeveer half december vernieuwen we voetgangersbruggen tussen Sudeten-Furkabaan en Westfalen en Tirol. Deze bruggen zijn aan vervanging toe.

Planning

  • Brug tussen Sudeten-Furkabaan: 12 november - eind november
  • Brug Westfalen-Tirol: eind november - half december

Sloot Beatrixpark wordt breder

Tekening met de route van het bouwverkeer en de locatie van de te verbreden sloot. Het bouwverkeer rijdt heen en weer vanaf het Ravelijnpad via Vlieland naar de te verbreden sloot Beatrixpark.
klik voor vergroting

De gemeente Utrecht start maandag 5 november 2018 met het verbreden van een sloot in het Beatrixpark. De werkzaamheden duren 1 week.

Waarom doen we dit?

In het voorjaar van 2019 vervangen we de houten brug in het Ravelijnpad ter hoogte van fort Lunet 3 door een geasfalteerd fietspad. Dan wordt een deel van de fortgracht gedempt. Hierdoor krijgen bestaande sloten meer water te verwerken. Om het water te verdelen en zo wateroverlast te voorkomen, zorgen we op een andere plek voor extra wateroppervlak. Dat doen we door de sloot van het Beatrixpark te verbreden.


Meting verkeer ’t Goylaan

't Goylaan heeft in 2016 een nieuwe inrichting gekregen. Bewoners zijn bezorgd over de verkeersveiligheid, vooral bij het voorrangsplein op 't Goylaan. Daarom laten we een verkeersonderzoek uitvoeren. Daarbij gebruiken we camera's. Lees verder over verkeersproject 't Goylaan.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht