Wijken Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave Zuid leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Vanaf 1 april 2019 betaald parkeren in de Gazellestraat

Vanaf 1 april 2019 is er betaald parkeren in de Gazellestraat, Gemsstraat en een deel van de Reestraat van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Lees meer over de invoering van betaald parkeren in de Gazellestraat


Gemeentelijke vellijst najaar 2018

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2018 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de vellijst najaar 2018 en meer informatie over de vellijst


Nieuwe voetgangersbruggen: Sudeten-Furkabaan en Westfalen-Tirol

Van 12 november tot ongeveer half december vernieuwen we voetgangersbruggen tussen Sudeten-Furkabaan en Westfalen en Tirol. Deze bruggen zijn aan vervanging toe.

Planning

  • Brug tussen Sudeten-Furkabaan: 12 november - eind november
  • Brug Westfalen-Tirol: eind november - half december

Sloot Beatrixpark wordt breder

Tekening met de route van het bouwverkeer en de locatie van de te verbreden sloot. Het bouwverkeer rijdt heen en weer vanaf het Ravelijnpad via Vlieland naar de te verbreden sloot Beatrixpark.
klik voor vergroting

De gemeente Utrecht start maandag 5 november 2018 met het verbreden van een sloot in het Beatrixpark. De werkzaamheden duren 1 week.

Waarom doen we dit?

In het voorjaar van 2019 vervangen we de houten brug in het Ravelijnpad ter hoogte van fort Lunet 3 door een geasfalteerd fietspad. Dan wordt een deel van de fortgracht gedempt. Hierdoor krijgen bestaande sloten meer water te verwerken. Om het water te verdelen en zo wateroverlast te voorkomen, zorgen we op een andere plek voor extra wateroppervlak. Dat doen we door de sloot van het Beatrixpark te verbreden.


Meting verkeer ’t Goylaan

't Goylaan heeft in 2016 een nieuwe inrichting gekregen. Bewoners zijn bezorgd over de verkeersveiligheid, vooral bij het voorrangsplein op 't Goylaan. Daarom laten we een verkeersonderzoek uitvoeren. Daarbij gebruiken we camera's. Lees verder over verkeersproject 't Goylaan.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Zuid staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave Zuid leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave Zuid

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht