Wijken Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave Zuid leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

’t Goylaan: proef op kruispunt Linschotensingel/Scherpenburglaan

Vanaf 16 januari knipperen de verkeerslichten op het kruispunt Linschotensingel/Scherpenburglaan. Dit is een proef van ongeveer 3 maanden om te zorgen dat het verkeer beter doorstroomt op ‘Goylaan.
 
Lees meer over de proef op kruispunt Linschotensingel/Scherpenburglaan


Nieuw ontwerp voorrangsplein ’t Goylaan vastgesteld

De gemeente gaat het bestaande voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat aanpassen. Er komt meer overzicht en duidelijkheid op het plein.
 
Lees meer over de herinrichting voorrangsplein ’t Goylaan


Merwedekanaalzone: inspraak 30 januari - 11 maart

De Merwedekanaalzone verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een levendige, gezonde en duurzame stadswijk. Hiervoor zijn plannen gemaakt die u van 30 januari tot en met 11 maart kunt inzien:

  • de omgevingsvisie (deel 2)
  • het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Merwede
  • het beeldkwaliteitsplan Merwede
  • de aanvulling op de milieueffectrapportage

Lees waar en hoe u op de plannen kunt reageren

Lees meer over de Merwedekanaalzone


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Zuid staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave Zuid leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave Zuid

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening