Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Kap van een boom aan de Verlengde Hoogravenseweg

We kappen voor 3 februari een schietwilg aan de Verlengde Hoogravenseweg bij huisnummer 37. We planten geen nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap aan de Verlengde Hoogravensweg


Inloopavond Oudegeinlaan en omgeving

We gaan de riolering in de Oudegeinlaan en omliggende straten vervangen. Daarna leggen we de stoepen en straten opnieuw aan en we zorgen voor extra bomen en planten. Eind 2021 haalden we de wensen voor groen bij bewoners op. Mede op basis van de reacties hebben wij een plan gemaakt. Dit plan presenteren we op 1 februari tijdens de inloopavond.

Lees meer over de plannen en de inloopavond voor de Oudegeinlaan


Noodopvang voor asielzoekers in kantoorpand 't Goylaan 1-7

De gemeente Utrecht gaat voor 5 maanden ongeveer 120 asielzoekers opvangen in het kantoorpand aan ’t Goylaan 1-7. De staatssecretaris heeft gemeenten dringend gevraagd om noodopvang te regelen voor asielzoekers. Deze mensen zijn nu in het aanmeldcentrum in Ter Apel of in andere crisisopvangplekken in het land. De omstandigheden zijn vaak slecht doordat er te veel mensen zijn en te weinig voorzieningen.

De gemeente wil met deze noodopvang helpen door asielzoekers op een zo goed mogelijke manier op te vangen. Het kan hierbij gaan om mannen, vrouwen en/ of gezinnen.

De eigenaar van het kantoorpand is van plan dit pand om te bouwen naar woonstudio’s. In de tussentijd staat het leeg. Daarom heeft hij het pand aangeboden aan de gemeente voor noodopvang.

De gemeente gaat het pand snel geschikt maken voor de noodopvang. Vanaf begin november vangen we ongeveer 120 asielzoekers op voor 5 maanden. De asielzoekers vertrekken op 1 april 2023 naar een andere locatie. Eerder vingen we asielzoekers op in andere locaties in Utrecht. Maar deze plekken zijn niet meer beschikbaar.

In het pand worden verschillende kamers eenvoudig ingericht voor de noodopvang. Daarnaast komt er een ruimte waar de mensen kunnen eten en ontspannen. Het gebouw voldoet aan de eisen van de brandweer en GGD.

De gemeente Utrecht regelt het dagelijkse reilen en zeilen in het pand. Ook is bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig.


Versneld wonen in Utrecht

In Utrecht zoeken we naar plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen wonen omdat woningen vaak sneller gebouwd kunnen worden. Een van die plaatsen ligt aan Tussen de Rails. De gemeente gaat kijken wat hier mogelijk is.

Lees meer over tijdelijke woningen


Tijdelijke woonunits Befu-terrein en Pagelaan

We willen tijdelijke woonunits mogelijk maken op het Befu-terrein en onderzoeken of dat op de Pagelaan 1 ook mogelijk is. Meer informatie:


Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Lees meer over het Lunettenpark


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag