Wijken Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Sfeerbeeld Utrecht zuid

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In de wijkopgave Zuid leest u de belangrijkste plannen voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Opnieuw bestraten fietspad Simplonbaan

Op maandag 18 november starten we met werkzaamheden aan het fietspad aan beide kanten van de Simplonbaan. We maken het pad weer glad en vervangen kapotte tegels. Het fietspad blijft gewoon open. We sluiten steeds een klein deel af waar we werken. Fietsers moeten even afstappen en met de fiets aan de hand over de stoep. Eind december zijn de werkzaamheden klaar.


Aanpassingen ’t Goylaan

Nieuw onderzoek toont aan dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers helder is. Dit komt overeen met de signalen van bewoners en weggebruikers. Wat gaat de gemeente doen?

  • Op de korte termijn worden pijlen aangebracht op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Dat maakt duidelijker dat het plein geen rotonde is en er dus andere voorrangsregels gelden waaronder het feit dat ’t Goylaan een voorrangsweg is.
  • We stellen het doseerlicht opnieuw in om de doorstroming van bussen te verbeteren.
  • We willen het voorrangsplein aanpassen op basis van de aanbevelingen. Maar daar is meer tijd en onderzoek voor nodig.
  • Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen over de drukte en doorstroming op ’t Goylaan en mogelijke aanpassingen van de fietsoversteken, waarbij verhoging van de fietsoversteken uitvoerbaar lijkt.

Lees meer over de achtergrond en het onderzoek over ‘t Goylaan


Brug in het Ravelijnpad afgesloten

Vanaf maandag 1 april tot begin juli 2019 is de brug in het Ravelijnpad afgesloten voor voetgangers en fietsers. De houten brug is in slechte staat. Daarom breken we hem af en vervangen hem door stalen wanden met een fietspad erop.

Voor fietsers is een omleidingsroute aangegeven, deze staat ook op het kaartje onder dit bericht. Voetgangers kunnen via paden in het Beatrixpark om fort Lunet 3 heen lopen richting het Houtensepad. Eind 2019 of begin 2020 leggen we de definitieve bovenste laag van het asfalt aan op het fietspad. Dat kan niet eerder, omdat de grond eerst moet inzakken. Deze werkzaamheden duren 1 dag. In de tussentijd kunt u het fietspad gewoon gebruiken.

Bekijk de kaart met omleidingsroute voor fietsers (pdf, 277 kB)


Nieuwe voetgangersbruggen: Sudeten-Furkabaan en Westfalen-Tirol

Van 12 november tot ongeveer half december vernieuwen we voetgangersbruggen tussen Sudeten-Furkabaan en Westfalen en Tirol. Deze bruggen zijn aan vervanging toe.

Planning

  • Brug tussen Sudeten-Furkabaan: 12 november - eind november
  • Brug Westfalen-Tirol: eind november - half december

Sloot Beatrixpark wordt breder

De gemeente Utrecht start maandag 5 november 2018 met het verbreden van een sloot in het Beatrixpark. De werkzaamheden duren 1 week.

Waarom doen we dit?

In het voorjaar van 2019 vervangen we de houten brug in het Ravelijnpad ter hoogte van fort Lunet 3 door een geasfalteerd fietspad. Dan wordt een deel van de fortgracht gedempt. Hierdoor krijgen bestaande sloten meer water te verwerken. Om het water te verdelen en zo wateroverlast te voorkomen, zorgen we op een andere plek voor extra wateroppervlak. Dat doen we door de sloot van het Beatrixpark te verbreden.


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkopgave Zuid staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In de wijkopgave Zuid leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkopgave Zuid

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening