Wijken Wat doet wijkbureau Zuidwest?

Het wijkbureau is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. Via het wijkbureau delen we nieuws en andere ontwikkelingen over de wijk.

Het wijkbureau werkt samen met andere partijen aan de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen we met de woningcorporaties, politie en welzijnswerk. Elke 4 jaar bepalen we samen met bewoners, organisaties en ondernemers de wijkambities: de wensen en doelen voor de wijk. Deze werken we jaarlijks uit in de opgaven Zuidwest.

Waarvoor kunt u bij het wijkbureau terecht?

 • Voor uw vraag over de gemeente. Bijvoorbeeld voor plannen voor uw wijk. Of over zaken die bij u in de straat of buurt spelen.
 • Voor uw ideeën en plannen voor het verbeteren van de wijk. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van het initiatievenfonds.
 • Voor uw vraag over betrokkenheid en inspraak in de wijk.
 • Voor informatie over bewonersgroepen en ondernemersverenigingen.
 • Voor een afspraak met de wijkwethouder voor het wijkspreekuur.
 • Voor het melden van schade, vervuiling en overlast.
 • Voor het inleveren van gevonden voorwerpen.
 • Voor folders en andere informatie in uw wijk.

Wijkadviseurs en manager wijkbureau

 • Frits Velthuijs
  Manager wijkbureau Zuidwest (en wijkbureau Zuid en West)
 • Susan van Wersch
  Wijkadviseur Transwijk
 • Alex van der Vlist
  Wijkadviseur Kanaleneiland
 • Loog Landaal
  Wijkadviseur Rivierenwijk en Dichterswijk
 • Hannah Jansen
  Wijkadviseur initiatievenfonds (voor alle buurten)

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur