Wijken Werkzaamheden in en om Dichterswijk

In en om Dichterswijk zijn veel langdurige wegwerkzaamheden. We doen ons best deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat er zo min mogelijk hinder is. Wij begrijpen dat het vervelend is voor u als bewoner. De werkzaamheden zijn echt nodig om de stad, ook in de toekomst, prettig, gezond en bereikbaar te houden.

Doorlopend: werk door nutsbedrijven

Op verschillende plaatsen in Dichterswijk zijn trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen of delen van de weg een tijdje niet of minder goed te gebruiken. Dit komt omdat nutsbedrijven (denk aan Vitens en Stedin) werkzaamheden verrichten aan waterleidingen, rioleringen en kabels en leidingen. Zij informeren de aanwonenden met een brief. Maar ook als weggebruiker kunt u hier ongemak van ervaren.

Projecten in en om Dichterswijk

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur