Wijken Werkzaamheden in en om Dichterswijk

Veel nieuwe en bestaande Utrechters zoeken een plek om in de stad te kunnen (blijven) wonen. Daarom wordt er in de hele stad gebouwd, ook in Dichterswijk. Helaas kunt u hierdoor hinder ervaren, zoals geluidsoverlast of een tijdelijke slechte bereikbaarheid van uw woning. We doen ons best deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat er zo min mogelijk hinder is.

Extra maatregelen omdat veel mensen door corona thuiswerken

We snappen dat het niet prettig is om thuis te werken als er vlakbij uw woning geheid wordt. Helaas moet er in Nederland vaak eerst geheid worden voordat er kan worden gebouwd. We zorgen er daarom voor dat iedereen goed op de hoogte is wat er gaat gebeuren en hoe lang het duurt. Er is overleg tussen de gemeente en alle aannemers van de projecten rondom Dichterswijk om werkzaamheden waar mogelijk af te stemmen en overlast te beperken. In specifieke gevallen is het de aannemer gelukt om de planning van het heien aan te passen. Zoals bijvoorbeeld bij Heycop. Daar wordt nu meer gespreid geheid.

Planning

In dit overzicht staan de activiteiten voor het 4e kwartaal van 2021. Op de pagina's van de projecten vindt u meer informatie.

Overzicht activiteiten 1e kwartaal 2022
ProjectWanneerWat
HeycopAprilWerkzaamheden voor de fundering van blok 6
WilhelminawerfJuni - september

Aanleg brug Kanaalweg, uitgraven verbinding Merwedekanaal

De Nieuwe DefensieJanuari - maartBouwen van de woningen op de parkeergarage
VeilingstraatJanuari - maartUitwerken plannen en aanvragen bestemmingsplan

Projecten in en om Dichterswijk

Bekijk hieronder een overzicht van de bouwprojecten in de omgeving van de Dichterswijk. Als u op 1 van deze links klikt, vindt u de contactgegevens van dat project en alle inhoudelijk informatie. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het wijkbureau. Die contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Dichterswijk

Merwedekanaalzone

Beurskwartier

Wijkberichten Zuidwest

Bekijk het overzicht van de laatste Wijkberichten die in de wijk Zuidwest zijn verspreid.

Praat mee over de plannen

Voor elk nieuw bouwproject vragen we u altijd mee te denken over de plannen. U kent de wijk als geen ander en wij maken daar graag gebruik van. Wij vinden samen met u de juiste mix tussen woningen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkels en horeca in de wijk. Maar ook het aanleggen van parken, speeltuinen en het planten van meer bomen komt aan de orde. Alles om het karakter van Utrecht te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Lees meer over hoe u mee kunt denken

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden

Met enige regelmaat sturen wij een digitale nieuwsbrief: Bouwen in Dichterswijk. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de planning van alle projecten rondom de Dichterswijk. Meld u aan via: nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl.

Overlast door bouwwerkzaamheden melden of bezwaar maken

Geluid voorkomen tijdens een bouwproces is helaas niet mogelijk. Er wordt gewerkt binnen de geluidsnormen uit het Bouwbesluit dat landelijk is vastgesteld. Ervaart u toch teveel overlast? Neem dan contact op met de aannemer. De contactgegevens staan op de projectpagina's (zie lijst boven).

Als gemeente houden we toezicht op bouwen binnen de gestelde wet- en regelgeving. Bent u van mening dat wet- en regelgeving wordt overtreden? Meld dit dan bij ons. Deze melding komt direct binnen bij de inspecteurs van de gemeente die toezicht houden op de uitvoering van de aannemer en bouw. Ook kunt u uw opmerkingen of klachten over bouwoverlast makkelijk in onze Slim Melden app plaatsen. Zoek hiervoor in de AppStore: Slim Melden (van gemeente Utrecht).

Bezwaar maken tegen de werkzaamheden is mogelijk tot aan een bestemmingsplanwijziging.

Utrecht snelst groeiende grote stad van Nederland

Utrecht is een aantrekkelijke, veranderende stad en groeit naar verwachting naar 450.000 inwoners in 2040. We willen uiteindelijk iedereen een thuis geven. Hiervoor zijn er in ieder geval 60.000 nieuwe woningen nodig. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht staat hoe wij dit willen organiseren.
Bekijk de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Bekijk wat er nog meer gebeurt in wijk Zuidwest

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag