Werkzaamheden in en om Dichterswijk

Veel nieuwe en bestaande Utrechters zoeken een plek om in de stad te kunnen (blijven) wonen. Daarom wordt er in de hele stad gebouwd, ook in Dichterswijk. Helaas kunt u hierdoor hinder ervaren, zoals geluidsoverlast of een tijdelijke slechte bereikbaarheid van uw woning. We doen ons best deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat er zo min mogelijk overlast is.

Projecten in en om Dichterswijk

Hieronder vindt u een overzicht van de bouwprojecten in de omgeving van de Dichterswijk. Op de projectpagina's staan de contactgegevens van dat project en alle inhoudelijk informatie. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het wijkbureau.

Dichterswijk

Merwedekanaalzone

Beurskwartier

Praat mee over de plannen

Voor elk nieuw bouwproject vragen we u altijd mee te denken over de plannen. U kent de wijk als geen ander en wij maken daar graag gebruik van. Wij vinden samen met u de juiste mix tussen woningen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkels en horeca in de wijk. Maar ook het aanleggen van parken, speeltuinen en het planten van meer bomen komt aan de orde. Alles om het karakter van Utrecht te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Lees meer over hoe u mee kunt denken

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden

Wij sturen regelmatig een digitale nieuwsbrief: Bouwen in Dichterswijk. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de planning van alle projecten rondom de Dichterswijk. Meld u aan via: nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl.

Overlast door bouwwerkzaamheden melden of bezwaar maken

Geluid voorkomen tijdens een bouwproces is helaas niet mogelijk. Er wordt gewerkt binnen de landelijke geluidsnormen uit het besluit bouwwerken leefomgeving. Ervaart u toch teveel overlast? Neem dan contact op met de aannemer. De contactgegevens staan op de projectpagina's.

Als gemeente houden we toezicht op bouwen volgens wetten en regels. Bent u van mening dat regels worden overtreden? Meld dit dan bij ons.

Bezwaar maken tegen de werkzaamheden is mogelijk tot aan een bestemmingsplanwijziging.

Utrecht snelst groeiende grote stad van Nederland

Utrecht is een aantrekkelijke, veranderende stad en groeit naar verwachting naar 450.000 inwoners in 2040. We willen uiteindelijk iedereen een thuis geven. Hiervoor zijn er in ieder geval 60.000 nieuwe woningen nodig. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht staat hoe wij dit willen organiseren.
Bekijk de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Bekijk wat er nog meer gebeurt in wijk Zuidwest

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag