Uw koopwoning

Hebt u een koopwoning? Dan kunt u met allerlei zaken te maken krijgen. Het kan zijn dat u in een monument woont of met erfpacht te maken hebt. In elk geval wilt u uw huis onderhouden. Maar ook als eigenaar van een appartement vindt u hier informatie.

Leegstaan van woningen melden

Sinds 1 oktober 2023 geldt de Leegstandverordening. Dit houdt in dat als een woning langer leegstaat dan 6 maanden, de eigenaar verplicht is een melding te maken bij de gemeente. Eerder melden mag ook.

Meldplicht meer woningen

Tweede woning

Hebt u een tweede woning in eigendom? Dan moet u dit ook melden. Het maken van een melding is dan voldoende. Een gesprek is niet nodig.

Derde of vierde woning

Hebt u een derde of vierde woning die langer leegstaat dan 6 maanden? Dan moet u hier ook een melding van maken. We nemen dan wél contact op met de eigenaar.

Boete

Wie geen melding doet, kan een boete krijgen. Na de melding bespreken we met de eigenaar de reden van leegstand. Ook bespreken we hoe de woning zo snel mogelijk weer gebruikt kan worden. Is dit na 12 maanden nog steeds niet gelukt? Dan kunnen we iemand voordragen om de woning te gebruiken. Hiermee willen we leegstand harder aanpakken om de woningnood tegen te gaan. Bij een tweede leegstaande woning houden we geen gesprek.

Leegstaande woonruimte melden

Staat uw woning langer dan 6 maanden leeg? Vanaf 1 oktober 2023 moet u dit melden bij de gemeente. Samen kijken we dan hoe uw woning weer kan worden gebruikt. Maakt u geen melding? Dan kunt u een boete krijgen.

Meld leegstaande woonruimte

Starterslening

De gemeente Utrecht heeft geen starterslening.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur