Zorg en onderwijs Vluchtelingen uit Oekraïne

Komt u als Oekraïense vluchteling naar Utrecht? Kunt u zelf geen woonruimte vinden en kunt u ook niet tijdelijk bij familie of vrienden terecht? Dan kunt u zich in de Jaarbeurs laten registreren. Vandaar gaat u naar een opvangplek buiten de gemeente Utrecht.

Read this page in English

Op deze pagina:

Europees onderzoek onder Oekraïense vluchtelingen

Het European Agency for Asylum (EUAA) doet een onderzoek onder Oekraïense vluchtelingen. Het doel is om informatie te verzamelen over zaken als hun reis, benodigdheden, kwetsbaarheden, registratieprocessen, wensen voor de toekomst en (familie)situaties.

Vertel je verhaal en deel de link onder Oekraïense vluchtelingen, zodat zoveel mogelijk informatie wordt verzameld.

Doe mee aan het EUAA-onderzoek (in het Oekraïens, Russisch en Engels)

Opvang

Een hal van de Jaarbeurs is ingericht als crisisopvang met 450 veldbedden. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen daar kort onderdak vinden. Er hoeft niemand op straat te slapen.

Na registratie gaan mensen naar een andere opvangplek, waarschijnlijk elders in Nederland. De opvanglocaties in de gemeente Utrecht zijn vol.

Informatiepunt Oekraïners

Het informatiepunt voor Oekraïners van VluchtelingenWerk en de gemeente Utrecht vindt u in het stadskantoor (Stadsplateau 1, tegenover het Centraal Station Utrecht), op de 3e etage.

VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die u helpt met uw vragen over school, werk, financiën, zorg, veiligheid en activiteiten. Hebt u vragen die u graag persoonlijk wilt bespreken? Dan kunt u binnenlopen bij VluchtelingenWerk, zonder afspraak. Openingstijden:

 • maandag: 13.00 - 17.00 uur
 • dinsdag: 9.30 - 13.00 uur
 • woensdag: 9.30 - 13.00 uur
 • donderdag: gesloten
 • vrijdag: 9.30 - 13.00 uur

Hebt u vragen voor VluchtelingenWerk die niet persoonlijk besproken hoeven te worden? Of vragen zonder spoed? Mail dan naar oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl. U ontvangt binnen 3 tot 4 werkdagen een reactie.

Hebt u vragen over opvang en inschrijving bij de gemeente? Dan kunt u terecht bij Klantcontact van de gemeente Utrecht. Openingstijden:

 • maandag: 8.30 - 13.00 uur
 • dinsdag: gesloten
 • woensdag: 13.00 - 17.00 uur
 • donderdag: 8.30 - 17.00 uur
 • vrijdag: gesloten

Hebt u vragen voor Klantcontact die niet persoonlijk besproken hoeven te worden? Of vragen zonder spoed? Mail dan naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Hulplijnen

Onderaan deze pagina ziet u verschillende hulplijnen voor gevluchte Oekraïners in Nederland. De informatie is vaak ook beschikbaar buiten kantoortijden en in het Engels, Oekraïens en Russisch.

Wat gebeurt er na de noodopvang?

We zoeken een opvangplek waar u langer kunt blijven. Het is nog niet duidelijk hoelang dat duurt.

Loopt de periode in uw gastgezin of andere opvanglocatie af? Stuur dan twee weken voor de einddatum een e-mail aan vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Dan kijken we of er misschien een andere opvangplek is en zo ja waar. Dat kan ook een plek buiten de regio Utrecht zijn.

U krijgt één keer een aanbod voor een andere opvangplek. Wilt u daar niet blijven? Dan kunnen wij u helaas niet verder helpen en moet u zelf onderdak vinden en betalen.

Naar boven

Tijdelijk afwezig?

Bent u tijdelijk niet aanwezig in uw opvanglocatie, bijvoorbeeld voor bezoek aan famile of vrienden?  Dan gelden regels voor uw opvang én voor uw leefgeld. In de maanden juli en augustus kunt u maximaal 3 weken wegblijven. In de andere maanden is dat maximaal 1 week.

Hebt u niet laten weten dat u weg bent? Of blijft u langer weg zonder toestemming? Dan vervalt uw recht op opvang. Uw plek kan aan iemand anders worden doorgegeven. Uw recht op leefgeld stopt dan ook.

Korter weg?

Blijft u korter weg dan deze maximale periode, laat de locatiebeheerder of uw gastgezin minimaal 1 week van tevoren weten dat u afwezig bent, en ook de reden, hoelang en hoe u bereikbaar bent.

Langer weg?

Wilt u langer wegblijven dan de maximale periode? Het kan dan zijn dat de locatie of uw gastgezin een uitzondering maakt en uw opvangplek langer voor u reserveert. Dit kan alleen bij grote uitzondering en alleen met toestemming van uw locatiebeheerder of gastgezin.

 • Overleg minimaal 1 week van tevoren met de locatiebeheerder of uw gastgezin. Vraag of een uitzondering in uw geval mogelijk is en of u toestemming krijgt om uw opvangplek langer voor u te reserveren.
 • Geef dit minimaal 1 week van tevoren door aan de gemeente. Uw leefgeld loopt wel door tijdens de maximale periode, maar stopt tijdens uw afwezigheid buiten deze periode.

Naar boven


Leefgeld en betaalrekening

Hebt u opvang in de gemeente Utrecht? En niet genoeg geld om van te leven? Kijk dan hoe u leefgeld aanvragen kunt. U leest op deze pagina ook welke regels er nu gelden voor leefgeld. En wanneer er iets in die regels verandert. De landelijke regels voor opvang kunnen binnenkort veranderen. Ook de bedragen en voorwaarden voor leefgeld kunnen dan veranderen. Houd deze pagina daarom goed in de gaten.

Hebt u leefgeld? Als u betaald werk gaat doen, krijgt u geen leefgeld meer. Daarom moet u dit direct aan ons doorgeven. Ook een andere verandering die gevolgen kan hebben voor uw leefgeld, geeft u aan ons door. Bijvoorbeeld een verhuizing, of als u tijdelijk afwezig bent. Geef veranderingen direct door.

Bankieren en betalen

U kunt een Nederlandse bankrekening openen. Lees meer over hoe u kan betalen en bankieren. Lees ook de aanvullende mogelijkheden om een betaalrekening aan te vragen.

Naar boven


Inschrijven bij de gemeente (BRP) en verhuizen

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen in Nederland moet u ingeschreven staan bij een gemeente. Voorzieningen zijn bijvoorbeeld onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs. Bent u een Oekraïense vluchteling in de gemeente Utrecht en wilt u in aanmerking komen voor voorzieningen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

U kan zich inschrijven als vluchteling als u kan aantonen:

 • uw identiteit met een paspoort of ander identiteitsbewijs of
 • dat u de Oekraïense nationaliteit hebt, of
 • dat u als niet-Oekraïner een permanente – geen tijdelijke – verblijfsvergunning had voor Oekraïne (rechtmatig verblijf)

Ook op veel tijdelijke opvanglocaties, zoals hotels, kan u zich inschrijven. Woont u bij een gastgezin? Dan moet een volwassene van dat gezin toestemming geven voor inschrijving op dat adres. Dat kan met een Verklaring van inwoning (pdf, 65 kB). Neem deze verklaring ingevuld mee naar de afspraak.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor inschrijven? Bel dan 030 286 0000. U kan in het keuzemenu ook kiezen voor Engels. De afspraken zijn op werkdagen in het stadskantoor (Stadsplateau 1).

Bent u ingeschreven? Dan krijgt u het burgerservicenummer (BSN) binnen een paar dagen per post op het doorgegeven adres.

Geen Oekraïens paspoort?

Personen zonder documenten kunnen we niet inschrijven. Hebt u wel de Oekraïense nationaliteit, maar kan u dit niet bewijzen? Dan kan de Oekraïense ambassade in Den Haag een speciaal document afgeven. Daarmee kan u zich wel inschrijven in de gemeente Utrecht.

Meer informatie van de Oekraïense ambassade

Tijdelijke verblijfsvergunning Oekraïne

Bent u een niet-Oekraïner? En had u een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne? Dan geldt dit voor u:

 • Was u op 19 juli 2022 ingeschreven in de BRP bij de gemeente Utrecht? Dan hebt u tot 4 maart 2023 recht op opvang en andere hulp in Nederland. Dit is bijvoorbeeld leefgeld.
 • Was u op 19 juli 2022 niet ingeschreven in de BRP bij de gemeente Utrecht? Dan hebt u vanaf 19 juli 2022 geen recht meer op opvang of andere hulp in Nederland. Dit geldt ook voor leefgeld. De IND beoordeelt de komende weken uw situatie. Tot die tijd mag u in de opvang blijven en gebruikmaken van andere hulp in Nederland. En houdt u nog leefgeld.

Verhuizen

Verhuist u naar een ander (tijdelijk) adres? Geef dit dan op meerdere manieren door:

 • Verhuist u binnen de gemeente, naar een andere gemeente of naar een ander land? Dan moet u uw verandering voor leefgeld doorgeven.
 • Verhuist u binnen de gemeente? Dan moet u voor de BRP van de gemeente uw verhuizing doorgeven.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan schrijft u zich in bij de nieuwe gemeente op het nieuwe adres. Uitschrijven bij de gemeente Utrecht gebeurt dan automatisch.
 • Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u uw emigratie doorgeven.

Naar boven


Bewijs van verblijf (IND-sticker)

Als Oekraïense vluchteling hebt u vanaf 1 september 2022 een sticker in uw paspoort nodig om aan te tonen dat u tot 4 maart 2023 in Nederland mag wonen en werken. Deze sticker is ook belangrijk om te reizen, bijvoorbeeld voor familiebezoek of om andere familieleden uit Oekraïne te halen voor wie het daar onveilig is. Bij grenscontroles zorgt dit Nederlandse bewijs van verblijf ervoor dat u niet teruggestuurd kan worden naar onveilig Oekraïens gebied.

Maak een afspraak

Woont u op een adres in de gemeente Utrecht en heeft u nog geen bewijs? Dan kunt u naar Nieuwegein (Symfonielaan 5) gaan om de IND-sticker te halen. Dat kan alleen op afspraak! Maak deze via de IND-afsprakenplanner. Lees meer over het maken van een IND-afspraak (ook in het Oekraïens en Russisch).

Let op: het is erg druk, dus kijk regelmatig op de site als u nog geen afspraak kunt maken. De IND erkent de lange wachttijd en geeft aan dat dit komt door personeelstekort. Er wordt nu personeel geworven. Als het niet lukt om voor 1 september iedereen een sticker te geven, zal dat volgens de IND geen gevolgen hebben voor de mensen die tot dan nog niet aan de beurt gekomen zijn.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen hierover? Bel dan de IND op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 088 043 0361. De gemeente heeft hierover verder geen informatie.

Naar boven


Werk

Oekraïners mogen werken in Nederland. Vanaf 1 april 2022 is hiervoor geen speciale werkvergunning (tewerkstellingsvergunning) meer nodig.

Lees meer over werk voor vluchtelingen op Rijksoverheid.nl

Als u betaald werk gaat doen, heeft u geen recht meer op leefgeld. U moet dan uw veranderingen doorgeven. Het leefgeld stopt dan vanaf de eerste dag van de volgende maand. Andere familieleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen. Lees meer over leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen.

Stage en vrijwilligerswerk

Oekraïners mogen vrijwilligerswerk doen zonder speciale werkvergunning (tewerkstellingsvergunning). De werkgever moet wel een vrijwilligerswerkverklaring aanvragen bij het UWV via Werkvergunning uitzonderingen.

Advies en informatie

Voor advies en informatie over werken kunt u terecht bij Midden-Utrecht Werkt Door. Evenals voor hulp bij het inschrijven op vacaturesites en op HalloWerk. HalloWerk brengt werkgevers en werknemers direct met elkaar in contact.

Hulp van Midden-Utrecht Werkt Door

Voor werkgevers

Bent u werkgever? En hebt u vragen over het bieden van werk aan vluchtelingen uit Oekraïne? U kunt met vragen terecht bij het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Toeslagen

Hebt u als vluchteling uit Oekraïne bijvoorbeeld een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen van de Belastingdienst Toeslagen. Zo'n bijdrage heet een toeslag.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u huurtoeslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag krijgen. Of u toeslag krijgt en hoeveel, hangt af van uw situatie. Bij de Belastingdienst Toeslagen kunt u meer lezen, een proefberekening maken en een aanvraag doen. Wilt u hulp bij het doen van een aanvraag voor toeslagen? Dan kunt u terecht bij het Buurtteam.

Naar boven


Noodgevallen en veiligheid

Brand, ongeval of misdrijf? Bel 112.

Meldkamer politie: 0900 88 44

Ervaart u een ongewenste of onveilige situatie bij uw gastouder of gastgezin? Neem dan contact op met uw eigen contactpersoon van Takecarebnb of kom naar de noodopvang in de Jaarbeurs.

Blijf veilig

Vluchtelingen lopen risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting. Waar u op moet letten, staat in de flyer 'Wees veilig op de vlucht' van het coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha), in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.

Naar boven


Onderwijs, studie en kinderopvang

In Utrecht volgen alle kinderen onderwijs, als ze onder de leerplicht vallen. Over aanmelding, kinderopvang, studeren, taalles en meer:

 • Ouders van kinderen tot 12 jaar kunnen zich melden bij de Taalschool. Dat kan via start@taalschoolutrecht.nl of via taalschoolutrecht.nl.
 • Kinderen onder de 4 jaar kunnen aangemeld worden voor Kinderopvang. Zie voor een overzicht van kinderopvangorganisaties het landelijk register.
 • Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen ook aangemeld worden voor voorschoolse opvang. Lees meer, waaronder een overzicht van de voorscholen, op Voorschool.
 • Er is ook kinderopvang in sommige kerken voor de vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven. Meer informatie bij de Protestantse Diaconie Utrecht​​​​​​.
 • Leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen een intake-afspraak maken via Ithaka ISK.
 • Met vragen over studeren in Utrecht kunt u terecht bij UAF. Kijk voor mogelijkheden voor studenten en onderzoekers bij de Universiteit Utrecht​​​​​ (UU).
 • Oekraïense studenten die ingeschreven staan bij een Oekraïense universiteit kunnen gebruikmaken van de UU-faciliteiten. Registreer als Incluusion student en maak gebruik van rustige studieplekken, bibliotheek, tutoring, workshops en meer.
 • Oekraïners kunnen in Utrecht bij een aantal organisaties taalhulp krijgen. Dit is gratis of voor een lagere prijs en wordt meestal gegeven door vrijwilligers. Zie voor het aanbod Taalhulp voor Oekraïners in Utrecht.
 • Taal Doet Meer zet zich in voor het leren van de Nederlandse taal, ook voor Oekraïense vluchtelingen.
 • De Jeugdbieb is er voor alle Oekraïense kinderen in Nederland. Hier zijn links naar gratis online boeken, sprookjes, verhalen en lesmateriaal in het Oekraïens. En naar sites die helpen de Nederlandse taal beter te begrijpen.

Naar boven


Gezondheid en medische zorg

Toegang en vergoeding

Als vluchteling uit Oekraïne kunt u gebruikmaken van basiszorg. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Voor medicijnen geldt wel een eigen bijdrage en een eigen risico.

Spoedzorg

Levensbedreigende klacht? Bel het alarmnummer: 112.

Voor levensbedreigende en spoedeisende hulp kunt u 24/7 terecht bij het Diakonessenhuis: Fockema Andreaelaan 60, Utrecht.

Huisarts

Verblijft u in een hotel of bij een gastgezin en hebt u medische zorg nodig? Zoek een huisarts bij u in de buurt via Zorgkaart Nederland en bel deze. Is de huisarts dicht? Bel de Utrechtse huisartsenpost: 088 130 9670.

Tandarts (noodhulp)

Maak voor tandheelkundige noodhulp een afspraak bij:

Apotheek

U kunt naar een apotheek in de buurt gaan. Vind er een via Zorgkaart Nederland. Apotheek gesloten? Ga naar de Dienstapotheek Utrecht, adres: Burgemeester Fockema Andreaelaan 60.

Ziekenhuis of specialist

Voor bezoek aan een ziekenhuis of een specialist dient u eerst naar een huisarts te gaan voor een doorverwijzing.

Coronavaccinatie

Ook als Oekraïener kunt u gratis uw coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie:

Jeugdgezondheidszorg

U kunt terecht bij Jeugdgezondheidszorg Utrecht voor:

De jeugdgezondheidszorg en de vaccinaties zijn gratis. Nog vragen? Bel 030 286 3300.

Zwangerschap

Bent u zwanger? Schrijf u in bij Verloskundigenpraktijk Utrecht West. Adres:Marco Pololaan 111. Telefoon: 030 288 6666, bij spoed: 06 5472 3979.

Doof of slechthorend?

De Utrechtse Stichting Sudo kan u ondersteunen met de inzet van tolken en meer. Mail ze via info@sudo-utrecht.nl. Wilt u communiceren met dove en slechthorende vluchtelingen uit Oekraïne? Lees de flyer met tips van Deelkracht (ook in Oekraïens en Russisch).

Declareren (voor zorgaanbieders)

Als zorgaanbieder kunt u kosten voor zorg aan Oekraïense vluchtelingen als volgt declareren:

 • Met een BSN en voor zorg verleend vanaf 1 juli 2022 via de RMO (een nieuwe regeling).
 • Zonder een BSN of voor zorg verleend vóór 1 juli 2022 via het CAK.
 • Als iemand werkt: bij zijn of haar zorgverzekering.

Naar boven


Vervoer en terugreizen

Openbaar vervoer (OV) 

Voor u als vluchteling is reizen met het OV naar een opvanglocatie gratis. Verblijft u daar eenmaal, dan moet u wel voor het OV betalen. Het leefgeld is onder meer daarvoor bedoeld. Voor trein, bus, tram en metro is een OV-chipkaart nodig. Deze kost € 8. Daarop zet u geld om het OV te kunnen gebruiken.

Fietsen

We regelen als gemeente geen fietsen voor Oekraïense vluchtelingen. Het leefgeld is ook bedoeld voor het betalen van vervoer. Een uitzondering geldt voor medisch vervoer en vervoer naar school van schoolgaande kinderen en hun begeleiders.

Fietsen voor kinderen op de basisschool (Taalschool)

Kinderen die naar de basisschool gaan krijgen een fiets via de verschillende opvanglocaties. Per gezin kan 1 begeleider van kinderen naar de basisschool een volwassenfiets krijgen. Ook zijn er kinderzitjes beschikbaar. Gastgezinnen kunnen vaak via vrienden of familie een extra fiets regelen voor schoolgaande kinderen. Is er toch nog een fiets nodig? Stuur dan een mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Fietsen voor middelbare scholieren (Ithaka)

We regelen voor middelbare scholieren die in Utrecht wonen een fiets via Ithaka. De school benadert de scholieren. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met Ithaka.

Fietslessen

We bieden in Utrecht fietslessen aan, ook voor Oekraïners. Schoolgaande kinderen krijgen dit gratis via de school. Volwassenen kunnen zich hiervoor opgeven via www.defietsmeesters.nl/fietslessen. De lessen kosten € 15 voor 10 lessen.

Terugreis 

Oekraïners die terug willen reizen naar Oekraïne kunnen hierbij begeleiding krijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Namens deze dienst begeleidt Pim Kivits de terugkeer van Oekraïners tot Polen. Oekraïners krijgen geld voor de reis van Polen naar de plaats van bestemming in Oekraïne.  

Begeleiders of Oekraïners kunnen de Dienst Terugkeer & Vertrek via mail benaderen (info@dtv.minvenj.nl).

Voor mensen die in Oekraïne verbleven maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en terug willen keren naar land van herkomst of ander land waar hun verblijf gewaarborgd is: zie Hulp bij vrijwillige terugkeer voor niet-Oekraïners die Oekraïne zijn ontvlucht - IOM Nederland (iom-nederland.nl)  

Naar boven


Buurtteam helpt

Woont u tijdelijk bij een gastgezin, bij familie of kennissen? En hebben u of uw kind(eren) hulp nodig? U, of iemand uit uw gastgezin, kan contact opnemen met het buurtteam in uw buurt. Zij bieden zelf hulp bij uw vragen en hebben een breed netwerk en betrekken eventueel de juiste organisatie.

Neem contact op met het buurtteam

Bel gerust, om een afspraak te maken of om telefonisch je vraag te stellen en hulp te krijgen. Er zijn ook mensen die Engels spreken.

Naar boven


Huisdieren

Het is belangrijk dat dieren die met Oekraïense vluchtelingen meereizen snel naar een dierenarts gaan voor onderzoek en inschrijving. Dit vanwege inentingen. Daarna moet het dier in thuisquarantaine. U maakt hiervoor een (gratis) afspraak met:

Dierenartspraktijk Rijnlaan
Rijnlaan 25, Utrecht
Telefoon: +31 30 2883495

Op de website van de NVWA staat wat vluchtelingen moeten doen als zij met hun huisdier naar Nederland komen.

Hulp voor dieren uit Oekraïne

Vaccinaties, dierenbenodigdheden of tijdelijke opvang voor uw huisdier (informatie ook in Engels, Oekraïens en Russisch).

In geval van nood

Dierenambulance

Naar boven


Oekraïners Aan Tafel

Om u een moment te bieden om Nederlanders in huiselijke sfeer te ontmoeten, organiseert Stichting Eet Mee Ukrainians For Dinner. Als vluchteling uit Oekraïne wordt u hartelijk ontvangen door locals die graag in hun huiselijke omgeving een maaltijd en een gesprek met u delen. Samen koken kan ook.

Lees meer over Ukrainians For Dinner en meld u aan

Naar boven


Sport

In Nederland kan iedereen, elke leeftijd en elk ervaringsniveau, georganiseerd sporten. Wij stellen onze georganiseerde sport graag open voor vluchtelingen. Neem contact op met SportUtrecht voor mogelijkheden in uw buurt via website fd10.formdesk.com

Naar boven


Hulplijnen voor Oekraïense vluchtelingen

 • Op de website van RefugeeHelp staat informatie voor gevluchte Oekraïners in Nederland. De informatie is ook beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch. U kunt ook bellen naar de hulplijn 0031 (0) 20 300 7000. Elke dag bereikbaar tussen 9.00 en 19.00 uur.
 • Vluchtelingenwerk Algemeen https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl Als u naar beneden scrolt, vindt u de informatie in de Oekraïense en Russische taal.
 • Het Rode Kruis heeft een WhatsApp hulplijn in meerdere talen. U kunt via WhatsApp een (spraak)bericht sturen naar 0031 6 48 15 80 53 in het Oekraïens, Russisch of Engels. Een vrijwilliger neemt dan snel contact op.
 • Informatie op de website van het Rode Kruis in het Oekraïens en in het Russisch.

Meer Informatie voor vluchtelingen

Naar boven

Hulp en contact Opvang vluchtelingen

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl