Vluchtelingen uit Oekraïne

Komt u als Oekraïense vluchteling naar Utrecht? En hebt u geen woonruimte, ook niet tijdelijk bij familie of vrienden? Kom dan naar de Jaarbeurs. Verblijft u al in Utrecht? Lees hieronder meer.

Opvang in Jaarbeurs tijdelijk gesloten

De Centrale opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in de Jaarbeurs is tijdelijk gesloten. Dat betekent dat u geen opvang kunt krijgen in Utrecht. U moet zelf voor een verblijfsplek zorgen. Zolang de opvang gesloten is kunt u ook geen leefgeld aanvragen.

Uitzondering hierop vormt een aantal (kwetsbare) doelgroepen zoals bijvoorbeeld vrouwen met minderjarige kinderen, alleenreizende minderjarigen en senioren. Zij worden waar mogelijk geholpen.

Dit besluit is op 27 februari 2024 genomen omdat de Jaarbeurs vol was. Ook is er onvoldoende opvangplek in Nederland om naartoe door te stromen.

Verblijft u al in Utrecht? Lees hieronder meer.

Op deze pagina:

Wat gebeurt er na de noodopvang?

Na registratie zoeken we een andere, eenvoudige opvangplek voor langere tijd — waarschijnlijk ergens anders in Nederland. Dit kan even duren.

Loopt de periode in uw gasthuishouden af? E-mail dan 2 weken daarvoor naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Dan kijken we of er misschien een andere opvangplek is. Dat kan ook buiten de regio Utrecht zijn. U krijgt 1 keer zo'n aanbod. Wilt u daar niet heen? Dan moet u zelf onderdak vinden en betalen. Lees meer over de opvang voor nieuwkomers.

Verblijft u al in Utrecht bij bijvoorbeeld in een gastgezin, particuliere opvang of een andere particuliere woonvorm? En wilt u verhuizen naar de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag doen. U komt voor een plek in aanmerking als u minimaal 3 maanden ingeschreven staat in de basisregistratie (de BRP) van Utrecht.

Mail vluchtelingenvragen@utrecht.nl met uw verzoek voor een plek in de gemeentelijke opvang. U ontvangt dan van ons een vragenlijst waarmee we onder andere boven genoemde 3 maanden termijn controleren en vervolgens een geschikte opvangplek voor u gaan zoeken.

Tijdelijk afwezig?

De opvanglocaties zijn erg vol. Daarom kunt u in Utrecht maximaal 14 aaneengesloten dagen wegblijven van de opvanglocatie — bijvoorbeeld voor familiebezoek. Hebt u niet gemeld dat u tijdelijk weg bent? Of blijft u langer weg zonder toestemming? Dan vervalt uw recht op opvang en leefgeld. Uw plek kan aan een ander worden gegeven. Uw leefgeld stopt dan op de eerste dag van de volgende maand. Wilt u opnieuw opvang en leefgeld ontvangen, dan moet u zich aanmelden via de aanmeldroute die op dat moment geldt. Het is dan niet zeker dat u weer in Utrecht opvang krijgt, dit kan ook in een andere stad zijn.

Meld uw vertrek altijd minstens 1 week van tevoren aan uw locatiebeheerder of gasthuishouden — en ook de reden, de duur en hoe u bereikbaar bent.

Wilt u langer wegblijven dan de maximale periode? Bij grote uitzondering kan uw opvanglocatie of gasthuishouden de opvangplek langer voor u reserveren:

 • Vraag minstens 1 week van tevoren akkoord van uw locatiebeheerder of gasthuishouden.
 • Mag u langer wegblijven? Geef dit ook door, minimaal 1 week van tevoren, voor uw leefgeld. Dit loopt wel door tijdens de maximale periode, maar stopt tijdens uw afwezigheid daarna.

Bezoek ontvangen op locatie

Vanwege de veiligheid op de locaties mag u alleen bezoek ontvangen na toestemming van de locatiebeheerder. Het ontvangen van bezoek voor overnachting is niet toegestaan. De verblijfruimte op de locatie is alleen bedoeld voor de mensen die hier door de gemeente zijn geplaatst. Het overtreden van deze regel kan gevolgen hebben voor uw recht op opvang.

Naar boven


Informatiepunten en hulplijnen

VluchtelingenWerk, Midden-Utrecht Werkt Door en de gemeente Utrecht hebben informatiepunten voor Oekraïners in het stadskantoor. Adres: Stadsplateau 1, naast het Centraal Station Utrecht.

Hebt u vragen over school, werk, geldzaken, zorg, veiligheid of activiteiten? Dan kunt u mailen naar oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl (reactie binnen 3 tot 4 werkdagen). Of zonder afspraak langsgaan bij VluchtelingenWerk op de 3e etage. Per 1 juni zijn de spreekuren op:

 • maandag van 13.00 - 17.00 uur
 • woensdag van 9.30 - 13.00 uur

U kunt ook een online afspraak inplannen via RefugeeHelp als u niet naar het fysieke spreekuur kunt komen.

Hebt u vragen over werk? Midden-Utrecht Werkt Door heeft hiervoor een inloopspreekuur. Dit is op dinsdagen van 9.00 tot 12.00 uur, op de 3e etage.

Hebt u vragen over opvang of inschrijving bij de gemeente Utrecht? Dan kunt u mailen naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Voor gemeentelijke vragen kunt u langsgaan bij het Servicepunt op de begane grond. Geopend: maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur. Voor vragen over leefgeld kunt u mailen naar leefgeldoekraine@utrecht.nl.

Hulplijnen

Lukt langskomen niet of hebt u nog (andere) vragen? Dan kunt u ook terecht bij:

Naar boven


Inschrijven bij de gemeente en verhuizen

U moet in Nederland ingeschreven staan bij een gemeente om in aanmerking te komen voor voorzieningen — zoals onderdak, leefgeld, medische zorg en onderwijs. U kunt zich in Utrecht inschrijven als vluchteling in de Basisregistratie Personen (BRP) als u kunt aantonen:

 • dat u de Oekraïense nationaliteit hebt, met een paspoort of ander identiteitsbewijs, of
 • dat u als niet-Oekraïner een permanente verblijfsvergunning had voor Oekraïne.

Afspraak maken

Bel voor een afspraak voor inschrijven 030-286 00 00. Afspraken zijn op werkdagen in het Stadskantoor (Stadsplateau 1). Woont u bij een gasthuishouden? Dan moet u een ingevulde Verklaring van inwoning (pdf, 65 kB) meenemen. Na inschrijving krijgt u binnen een paar dagen uw burgerservicenummer (BSN) per post op het opgegeven adres.

Vergeet niet bij verhuizing u ook uit te schrijven op dat adres. Dat kan op de pagina Verhuizing doorgeven.

Staan op uw adres als gasthuishouden nog personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Het kan zijn dat de uitschrijving is vergeten of niet is gedaan. Als gasthuishouden kunt u dan zelf een zogenaamd adresonderzoek aanvragen. Dat kan eenvoudig online via 'Adresonderzoek aanvragen'.

Geen paspoort — of een tijdelijke verblijfsvergunning?

Hebt u wel de Oekraïense nationaliteit, maar kunt u dit niet bewijzen? Dan kan de Oekraïense ambassade in Den Haag een speciaal document afgeven. Daarmee kunt u zich inschrijven.

Hebt u als niet-Oekraïner een sticker van de IND? Dan vervalt mogelijk uw recht op opvang, leefgeld en andere hulp in Nederland per 5 maart 2024. Dit geldt voor alle niet-Oekraïners die geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben voor Oekraïne. U ontvangt hier binnenkort automatisch een brief van de IND over met uitleg over uw situatie. Wilt u hier meer over weten of wilt u hulp hierbij? Kijk dan op refugeehelp.nl.

Verhuizen

Verhuist u naar een ander (tijdelijk) adres? Geef dit dan als volgt door:

Verhuist u naar een gemeentelijke of particuliere opvangplek (bijvoorbeeld bij een gasthuishouden) binnen de gemeente Utrecht? Dan moet u:

Verhuist een naar een zelfstandige woning binnen de gemeente Utrecht? Bijvoorbeeld een woning die u of een gezinslid huurt of gekocht heeft. Dan moet u:

Dan moet u:

 • Zich voor de BRP inschrijven bij de nieuwe gemeente op het nieuwe adres. Uitschrijven bij de gemeente Utrecht gebeurt dan automatisch.
 • De verandering voor leefgeld doorgeven, als u dit krijgt. Uw leefgeld via de gemeente Utrecht stopt op de eerste dag van de volgende maand. Verhuist u naar een gemeentelijke of particuliere opvangplek? Dan kunt u bij uw nieuwe gemeente leefgeld aanvragen.

Dan moet u:

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Het kan zijn dat de uitschrijving is vergeten of niet is gedaan. Als gasthuishouden kunt u dan zelf een zogenaamd adresonderzoek aanvragen. Dat kan eenvoudig online via 'Adresonderzoek aanvragen'.


Leefgeld, toeslagen, uitkeringen en bankrekening

Hebt u opvang in de gemeente Utrecht? En niet genoeg geld om van te leven? Kijk dan hoe u leefgeld aanvraagt en wat de regels hiervoor zijn.

Op dit moment is de opvang in de Jaarbeurs tijdelijk gesloten. Zolang de opvang gesloten is kunt u ook geen leefgeld aanvragen.

Meer over het tijdelijk niet kunnen aanvragen van leefgeld

Ontvangt u leefgeld? Dit stopt voor het hele gezin zodra een volwassene  (18+) betaald werk gaat doen. En mogelijk als u verhuist of tijdelijk afwezig bent. Daarom moet u elke verandering die gevolgen kan hebben voor uw leefgeld direct doorgeven.

Toeslagen en uitkeringen

Als u werkt, hebt u mogelijk recht op kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvang-, huur- en/of zorgtoeslag. Kijk of u voldoet aan de voorwaarden en doe een aanvraag bij Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst Toeslagen. U kunt hierbij hulp krijgen bij het Buurtteam.

Als u uw baan kwijtraakt, hebt u misschien recht op een WW uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van UWV

DIGID

Voor het aanvragen van toeslagen en voor het regelen van belastingen hebt u een DigiD nodig. DigiD is een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen controleren. Op RefugeeHelp staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit aanvraagt en hoe het werkt. Ook in het Oekraïens. 

Bankieren en betalen

U kunt een Nederlandse bankrekening openen. Voor leefgeld is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. Lukt dit niet op tijd? Dan krijgt u een Maatschappelijk Pas. Wij betalen het leefgeld maximaal 3 maanden via deze pas. Met deze pas en de pincode kunt u bij elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen. Na ontvangst van de Maatschappelijke Pas dient u alsnog zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen.

 1. Ga naar prepaidsaldo.com.
 2. Vul uw klantnummer in. Dit staat op uw BNG-pas en begint met 90.
 3. Vul uw veiligheidscode in: de laatste 4 cijfers van het lange nummer op uw pas.

Dit is de enige manier om uw gegevens te bekijken. U kunt geen bankafschriften opvragen of gegevens downloaden.

Staat er op uw BNG-pas meer dan € 1.500? En/of is het bedrag dat we overmaken te hoog? Dan kunnen we dat mogelijk voor een deel overmaken. Doe dan het volgende:

 • Open een Nederlandse bankrekening. Geef het rekeningnummer (IBAN) door. Voeg een duidelijke foto van de betaalpas bij. Of een document met uw naam en IBAN. U ontvangt dan uw leefgeld op deze rekening.
 • Haal voor het eind van de maand uw geld (voor het grootste deel) van de BNG-pas. U kunt per dag maximaal € 250 opnemen.

Werkt dit niet? E-mail dan naar leefgeldoekraine@utrecht.nl.


Werk en stage

Als Oekraïner mag u werken in Nederland. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Lees meer over werk en inkomen.

Werkzoekend?

Vind een baan via RefugeeWork. Kijk voor advies en informatie over werken bij Midden-Utrecht Werkt Door. En ook voor hulp bij het inschrijven op vacaturesites en op HalloWerk.

Stage en vrijwilligerswerk

U mag als Oekraïner vrijwilligerswerk doen zonder werkvergunning. De werkgever moet wel bij het UWV een vrijwilligerswerkverklaring aanvragen. We hebben het beheer van de gemeentelijke opvanglocaties uitbesteed aan andere organisaties. Zij regelen zelf het personeel. Wilt u in of rond uw opvanglocatie (vrijwilligers)werk doen? Geef dat dan aan bij de beheerder.

Werken en leefgeld

Gaat u betaald werk doen? Of krijgt u een uitkering, bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Dan moet u dit doorgeven voor uw leefgeld. Het leefgeld voor het hele gezin stopt op de eerste dag van de volgende maand als een volwassene (18+) betaald werk doet.

Verdient u met uw werk minder dan u zou krijgen aan leefgeld? Lukt het niet om rond te komen? Mail dan leefgeldoekraine@utrecht.nl. Stopt u met werken? U hebt mogelijk recht op een WW uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van UWV.

Naar boven


Onderwijs, studie en kinderopvang

Voor kinderen en jongeren (In Nederland gaan zij van 5 tot 16 jaar verplicht naar school):

 • Is uw kind tussen 4 en 12 jaar? Meldt u zich dan bij de Taalschool via start@taalschoolutrecht.nl.
 • Een kind van 2,5 tot 4 jaar kunt u aanmelden voor de voorschool.
 • U kunt uw kind onder 4 jaar aanmelden voor kinderopvang. (En als u in een gasthuishouden verblijft ook in sommige kerken.)
 • Leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen een intake-afspraak maken via Ithaka ISK.
 • U vindt kinderboeken en -lesmateriaal bij de Jeugdbieb.

Voor studenten/volwassenen:

Schoolvakanties

Kinderen in Nederland hebben 5 vakanties tijdens een schooljaar. De datums van de vakanties verschillen per regio en per jaar. Utrecht hoort bij regio midden. Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer de vakanties zijn. De voorjaarsvakantie en de herfstvakantie kan per school verschillen. Lees daarvoor de schoolgids van de school.

Ouders/verzorgers zorgen zelf voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie. Elke zomer is er een zomerprogramma voor kinderen in verschillende wijken. Alle kinderen mogen hier aan mee doen. Informatie hierover kunt u via de school krijgen.

Scholen regelen zelf geen opvang voor kinderen tijdens de vakanties. Ook gaan kinderen meestal niet naar een kamp. Er zijn wel kampen waar kinderen heen kunnen. Hier moet u voor betalen. Kinderen die staan ingeschreven bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen hier ook tijdens vakanties terecht.

Naar boven


Noodgevallen en veiligheid

Brand, ongeval of misdrijf? Bel 112. Meldkamer politie: 0900-88 44.

Ervaart u een ongewenste of onveilige situatie in uw gasthuishouden? Bel of mail dan met uw contactpersoon van Vluchtelingenwerk. Of kom naar de noodopvang in de Jaarbeurs.

Vluchtelingen lopen risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting.

Naar boven


Gezondheid en medische zorg

Als vluchteling uit Oekraïne kunt u gebruikmaken van basiszorg. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Medicijnen moet u soms wel (deels) betalen.

Spoedzorg/ziekenhuis

Levensbedreigende klacht? Bel 112. Of ga naar het Diakonessenhuis (24/7): Burg. Fockema Andreaelaan 60, Utrecht. Voor elk ander bezoek aan een ziekenhuis of een specialist moet u eerst naar een huisarts gaan voor een doorverwijzing. Bekijk ook de video Zo werkt spoedzorg in Nederland.

Huisarts

Verblijft u bij een gastgezin? Zoek dan een huisarts bij u in de buurt via Zorgkaart Nederland en bel deze. Bekijk ook de video Zo werkt huisartsenzorg in Nederland.

Verblijft u in gemeentelijke opvang? Neemt u dan contact op met Arene online huisartsenpraktijk of meld u direct aan.

Geestelijke gezondheid

Voelt u zich somber, bang of gespannen? Slaapt u slecht? Of hebt u herbelevingen van een verschrikkelijke gebeurtenis? Kijk bij Wereldpsychologen, de NtVP of ga naar een huisarts.

Tandarts (noodhulp)

Voor tandheelkundige noodhulp kunt u bellen met een tandartspraktijk in de buurt. Vind er een via Zorgkaart Nederland. Heeft deze praktijk geen plek? Dan moet deze u doorverwijzen. Lees meer over vergoedingen voor tandartszorg. Bekijk ook de video Zo werkt tandartsenzorg in Nederland.

Apotheek

Verblijft u bij een gastgezin? Zoek dan naar een apotheek in de buurt gaan via Zorgkaart Nederland.

Apotheek gesloten? Ga naar de Dienstapotheek Utrecht, adres: Burg. Fockema Andreaelaan 60. Bekijk ook de video Zo werkt medicijngebruik in Nederland.

Verblijft u in gemeentelijke opvang en hebt u uw huisarts via Arene? Dan krijgt u via hen te horen bij welke apotheek u terecht kunt.

Coronavaccinatie

Ook als Oekraïner kunt u gratis uw coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie:

Jeugdgezondheidszorg

Bij Jeugdgezondheidszorg Utrecht (telefoon: 030-286 3300) kunt u gratis terecht voor:

Zwangerschap

Bent u zwanger? Schrijf u in bij Verloskundigenpraktijk Utrecht West. Adres: Marco Pololaan 111 of Jan Pieterszoon Coenhof 200. Telefoon: 030-288 6666, bij spoed: 06-5472 3979. Bekijk ook de video Zo werkt zorg voor zwangeren in Nederland.

Doof of slechthorend?

De Utrechtse Stichting Sudo kan u helpen met tolken en meer. Stuur ze een e-mail via info@sudo-utrecht.nl. Wilt u communiceren met dove en slechthorende Oekraïners? Lees de flyer met tips.

Blind of slechtziend?

De Oogvereniging helpt Oekraïners graag met informatie en advies. Daarvoor is het Steunpunt Oekraïense vluchtelingen met een oogaandoening.

Declareren

Bent u zorgaanbieder? Medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt volledig vergoed.

Naar boven


Vervoer en terugreizen

Openbaar vervoer (ov)

Voor u als vluchteling is de reis per ov naar een opvanglocatie gratis. Als u daar verblijft, moet u wel betalen voor trein, bus, tram en metro. Daarvoor is een ov-chipkaart nodig van € 8. Daarop zet u geld om het ov te kunnen gebruiken.

Fietsen en fietslessen

De gemeente regelt geen fiets voor u. Ook hiervoor is het leefgeld bedoeld. Een uitzondering geldt voor medisch en schoolvervoer (zie hieronder).

Schoolgaande kinderen krijgen gratis fietslessen via hun school. Als volwassene kunt u zich hiervoor opgeven bij de Fietsmeesters (€ 15 voor 10 lessen).

Fietsen voor scholieren

Schoolgaande kinderen kunnen een fiets aanvragen via hun locatiebeheerder. Per gezin kan 1 begeleider van kinderen naar de basisschool een volwassenenfiets krijgen. Ook zijn er kinderzitjes beschikbaar. Gasthuishoudens kunnen vaak via-via een extra kinderfiets regelen. Toch nog een fiets nodig? Mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Parkeren

In Utrecht zijn 3 gebieden (zones) met betaald parkeren. De tijden waarop u parkeergeld betaalt verschillen.

 • Zone A1: maandag - zaterdag 7.00 - 1.00 uur en zondag 12.00 - 18.00 uur
 • Zone A2: maandag - zaterdag 9.00 - 23.00 uur
 • Zone B1: verschilt per parkeergebied

Bekijk de verschillende zones en tarieven

Terugreis

Wilt u terugreizen naar Oekraïne? Kijk dan bij de Dienst Terugkeer en Vertrek, mail naar info@dtv.minvenj.nl of vul het formulier voor hulp bij terugkeer in.

Verbleef u in Oekraïne maar heeft u niet de Oekraïense nationaliteit — en wilt u terugkeren naar uw land van herkomst of een veilig land? Kijk voor hulp bij IOM Nederland.

Naar boven


Bewijs van verblijf (IND-sticker)

Als Oekraïense vluchteling hebt u een bewijs van verblijf nodig, zodat:

 • U kunt aantonen dat u in Nederland mag wonen en werken.
 • U naar het buitenland (ook Oekraïne) mag reizen. NB Dit bewijs wordt niet overal erkend. Lees meer over de geldigheid.

Maak een afspraak

Dit bewijs (sticker of pasje) kunt u alleen op afspraak halen bij de IND. Lees meer over het ophalen van dit bewijs. Nog vragen hierover? Bel dan de IND op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 088-043 0361.

Geldigheid Bewijs van verblijf (IND-sticker)

Met de IND-sticker hebt u in ieder geval tot 4 maart 2024 recht op tijdelijke bescherming in Nederland.

Naar boven


Huisdieren

Hebt u een huisdier meegenomen uit Oekraïne? Dan moet u hiermee snel naar een dierenarts voor onderzoek, inschrijving en zo nodig vaccinaties. Daarna moet het in thuisquarantaine.

U kunt hiervoor een gratis afspraak maken bij Dierenartspraktijk Rijnlaan. Adres: Rijnlaan 25, Utrecht, telefoon: 030-2883 495. Lees meer over dit alles bij de NVWA.

Ontvang ook Hulp voor uw huisdier. Bel in geval van nood de dierenambulance: 06-5477 2700.

Let op: huisdieren worden op de opvanglocaties niet toegestaan. In zeldzame gevallen wordt een uitzondering gemaakt.

Naar boven


Sociale, culturele en sportieve activiteiten

U kunt als Oekraïner deelnemen aan allerlei activiteiten in Utrecht:

 • In Vital’nya Anne (Annes woonkamer) kunt u andere Oekraïners ontmoeten. Ook zijn er allerlei (culturele) activiteiten, voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elke dag van 17.30 tot 20.30 uur. Adres: Kanaalweg 86. Zie ook Instagram.
 • Wilt u Nederlanders in een huiselijke sfeer ontmoeten en gezellig samen eten en eventueel koken? Lees meer en meld u aan bij Oekraïners aan Tafel.
 • Veel activiteiten — op gebieden als: taal, sport/spel, creatief, cultuur, kinderen/jongeren en beauty — vindt u bij Welkom in Utrecht.
 • Wilt u of uw kind georganiseerd sporten? Kijk voor de mogelijkheden op SportUtrecht.
 • U kunt andere Oekraïners ontmoeten via de Oekraïense kerk in de Sint-Aloysiuskerk (adres: Adriaan van Ostadelaan 2-4) en in Meetingpoints in kerken.

Zomervakantie

In de zomervakantie zijn kinderen 6 weken vrij. In veel wijken zijn er dan extra activiteiten. Scholen hebben vaak ook informatie over deze zomerprogramma's van wijken. Bekijk voor het actuele aanbod de websites van Dock, JOU en Welkom in Utrecht.

Naar boven

Hulp en contact Opvang vluchtelingen

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl