Vluchtelingen uit Oekraïne

Komt u als Oekraïense vluchteling naar Utrecht? En hebt u geen woonruimte, ook niet tijdelijk bij familie of vrienden? Kom dan naar de Jaarbeurs. Verblijft u al in Utrecht? Lees hieronder meer.

Читайте цю сторінку українською

Op deze pagina:

Bijeenkomst Remember Together: herdenking 1 jaar oorlog op 24 februari

Bijeenkomst Remember Together: herdenking 1 jaar oorlog

Op 24 februari is er een landelijke bijeenkomst voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze vindt plaats in en rondom de Utrechtse Jaarbeurs — van 10.00 tot 17.00 uur, met een deel voor iedereen tussen 15.00 en 16.00 uur. Het programma staat in het teken van herdenken, ontmoeten en elkaar steun en hoop geven. Lees meer op Facebook.

Opvang

Een hal van de Jaarbeurs is ingericht als crisisopvang met veldbedden. U kunt daar als vluchteling kort onderdak vinden. Er hoeft niemand op straat te slapen.

 • Locatie: Jaarbeursplein, vlakbij station Utrecht Centraal (volg de borden)
 • Open voor nieuwe aanmeldingen: 24 uur per dag, 7 dagen per week

Wat gebeurt er na de noodopvang?

Na registratie zoeken we een andere, eenvoudige opvangplek voor langere tijd — waarschijnlijk ergens anders in Nederland. Dit kan even duren.

Loopt de periode in uw gasthuishouden af? E-mail dan 2 weken daarvoor naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Dan kijken we of er misschien een andere opvangplek is. Dat kan ook buiten de regio Utrecht zijn. U krijgt één keer zo'n aanbod. Wilt u daar niet heen? Dan moet u zelf onderdak vinden en betalen.

Zie voor meer informatie over opvang de pagina Opvang voor nieuwkomers.

Tijdelijk afwezig?

U mag maximaal 28 aaneengesloten dagen wegblijven van de opvanglocatie — bijvoorbeeld voor familiebezoek. Hebt u dit niet gemeld? Of blijft u langer weg zonder toestemming? Dan vervalt uw recht op opvang en leefgeld. Uw plek kan aan een ander worden gegeven. Wanneer u terugkomt, moet u opnieuw opvang en leefgeld aanvragen.

Meld uw vertrek altijd minstens 1 week van tevoren aan uw locatiebeheerder of gasthuishouden — en ook de reden, de duur en hoe u bereikbaar bent.

Wilt u langer wegblijven dan de maximale periode? Bij grote uitzondering kan uw opvanglocatie of gasthuishouden de opvangplek langer voor u reserveren:

 • Vraag minstens 1 week van tevoren akkoord van uw locatiebeheerder of gasthuishouden.

 • Mag dit? Geef dit ook door, minimaal 1 week van tevoren, voor uw leefgeld. Dit loopt wel door tijdens de maximale periode, maar stopt tijdens uw afwezigheid daarna.

Naar boven


Informatiepunten en hulplijnen

VluchtelingenWerk en de gemeente Utrecht hebben informatiepunten voor Oekraïners in het Stadskantoor. Adres: Stadsplateau 1, naast het Centraal Station Utrecht.

Hebt u vragen over school, werk, geldzaken, zorg, veiligheid of activiteiten? Dan kunt u mailen naar oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl (reactie binnen 3 tot 4 werkdagen). Of zonder afspraak langsgaan bij VluchtelingenWerk op de 3e etage. Geopend:

 • Maandag: 13.00-17.00 uur
 • Dinsdag en woensdag: 9.30-13.00 uur
 • Donderdag: 14.00-17.00 uur

Hebt u vragen over opvang of inschrijving bij de gemeente Utrecht? Dan kunt u mailen naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Voor gemeentelijke vragen kunt u langsgaan bij het Servicepunt op de begane grond. Geopend: maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur. Voor vragen over leefgeld kunt u mailen naar leefgeldoekraine@utrecht.nl.

Hulplijnen

Lukt langskomen niet of hebt u nog (andere) vragen? Dan kunt u ook terecht bij:

Naar boven


Inschrijven bij de gemeente en verhuizen

U moet in Nederland ingeschreven staan bij een gemeente om in aanmerking te komen voor voorzieningen — zoals onderdak, leefgeld, medische zorg en onderwijs. U kunt zich in Utrecht inschrijven als vluchteling in de Basisregistratie Personen (BRP) als u kunt aantonen:

 • dat u de Oekraïense nationaliteit hebt, met een paspoort of ander identiteitsbewijs, of
 • dat u als niet-Oekraïner een permanente verblijfsvergunning had voor Oekraïne.

Afspraak maken

Bel voor een afspraak voor inschrijven 030-286 0000. Afspraken zijn op werkdagen in het Stadskantoor (Stadsplateau 1). Woont u bij een gasthuishouden? Dan moet u een ingevulde Verklaring van inwoning (pdf, 65 kB) meenemen. Na inschrijving krijgt u binnen een paar dagen uw burgerservicenummer (BSN) per post op het opgegeven adres.

Geen paspoort — of een tijdelijke verblijfsvergunning?

Hebt u wel de Oekraïense nationaliteit, maar kunt u dit niet bewijzen? Dan kan de Oekraïense ambassade in Den Haag een speciaal document afgeven. Daarmee kunt u zich inschrijven.

Had u als niet-Oekraïner een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne? Dan telt of u op 19 juli 2022 ingeschreven stond in de BRP van Utrecht:

 • Zo ja: dan hebt u tot 4 maart 2023 recht op opvang, leefgeld en andere hulp (o+lg+h) in Nederland. Lees meer.
 • Zo nee: dan hebt u geen recht meer op o+lg+h. De IND beoordeelt uw situatie. Tot hun besluit behoudt u uw o+lg+h.

Verhuizen

Verhuist u naar een ander (tijdelijk) adres? Geef dit dan als volgt door:

Verhuist u naar een gemeentelijke of particuliere opvangplek (bijvoorbeeld bij een gasthuishouden) binnen de gemeente Utrecht? Dan moet u:

Verhuist een naar een zelfstandige woning binnen de gemeente Utrecht? Bijvoorbeeld een woning die u of een gezinslid huurt of gekocht heeft. Dan moet u:

Dan moet u:

 • Zich voor de BRP inschrijven bij de nieuwe gemeente op het nieuwe adres. Uitschrijven bij de gemeente Utrecht gebeurt dan automatisch.
 • De verandering voor leefgeld doorgeven, als u dit krijgt. Uw leefgeld via de gemeente Utrecht stopt op de eerste dag van de volgende maand. Verhuist u naar een gemeentelijke of particuliere opvangplek? Dan kunt u bij uw nieuwe gemeente leefgeld aanvragen.

Dan moet u:


Leefgeld, toeslagen en bankrekening

Hebt u opvang in de gemeente Utrecht? En niet genoeg geld om van te leven? Kijk dan hoe u leefgeld aanvraagt — en wat de regels hiervoor zijn. De landelijke regels voor opvang en leefgeld veranderen binnenkort.

Ontvangt u leefgeld? Dit stopt zodra u betaald werk gaat doen. En mogelijk als u verhuist of tijdelijk afwezig bent. Daarom moet u elke verandering die gevolgen kan hebben voor uw leefgeld direct doorgeven.

Toeslagen

Als u werkt, hebt u mogelijk recht op kindgebonden budget, kinderopvang-, huur- en/of zorgtoeslag. Kijk of u voldoet aan de voorwaarden en doe een aanvraag bij de Belastingdienst Toeslagen. Hulp hierbij kunt u krijgen bij het Buurtteam.

Bankieren en betalen

U kunt een Nederlandse bankrekening openen. Voor leefgeld is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. Lukt dit niet op tijd? Dan krijgt u een BNG-pinpas. Wij betalen het leefgeld maximaal 3 maanden via deze pas. Met deze pas en de pincode kunt u bij elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen.

 1. Ga naar prepaidsaldo.com.
 2. Vul uw klantnummer in. Dit staat op uw BNG-pas en begint met 90.
 3. Vul uw veiligheidscode in: de laatste 4 cijfers van het lange nummer op uw pas.

Dit is de enige manier om uw gegevens te bekijken. U kunt geen bankafschriften opvragen of gegevens downloaden.

Staat er op uw BNG-pas meer dan € 2.000? En/of is het bedrag dat we overmaken te hoog? Dan kunnen we dat mogelijk deels overmaken. Doe dan het volgende:

 • Open een Nederlandse bankrekening. E-mail het rekeningnummer (IBAN) naar leefgeldoekraine@utrecht.nl. Voeg een duidelijke foto van de betaalpas bij. Of een document met uw naam en IBAN. U ontvangt dan uw leefgeld op deze rekening.
 • Haal voor het eind van de maand uw geld (grotendeels) van de BNG-pas. U kunt per dag maximaal € 250 opnemen.

Werkt dit niet? E-mail dan naar leefgeldoekraine@utrecht.nl.


Werk en stage

Als Oekraïner mag u werken in Nederland. Hiervoor is geen (speciale) werkvergunning meer nodig. Lees meer over werk en inkomen.

Werkzoekend?

Vind een baan via RefugeeWork. Kijk voor advies en informatie over werken bij Midden-Utrecht Werkt Door. En ook voor hulp bij het inschrijven op vacaturesites en op HalloWerk — dat direct contact legt tussen werknemers en werkgevers.

Stage en vrijwilligerswerk

U mag als Oekraïner vrijwilligerswerk doen zonder werkvergunning. De werkgever moet wel bij het UWV een vrijwilligerswerkverklaring aanvragen.

We hebben het beheer van de gemeentelijke opvanglocaties uitbesteed aan andere organisaties. Zij regelen zelf het personeel. Wilt u in of rond uw opvanglocatie (vrijwilligers)werk doen? Geef dat dan aan bij de beheerder.

Werken en leefgeld

Gaat u betaald werk doen? Dan moet u dit doorgeven voor uw leefgeld. Dit stopt dan op de eerste dag van de volgende maand. (Dit geldt niet voor een vrijwilligersvergoeding.) Met u samenwonende familieleden en kinderen blijven dan wel leefgeld ontvangen. 

Let op! Deze regel zal veranderen wanneer de nieuwe bedragen voor leefgeld ingaan. Vanaf dan stopt het leefgeld voor het hele gezin als een volwassene (18+) betaald werk doet.

Dit geldt ook als een volwassene een uitkering krijgt. Bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Alleen in zeer bijzondere situaties kunnen we hiervan afwijken. Mail dan leefgeldoekraine@utrecht.nl.

Naar boven


Onderwijs, studie en kinderopvang

Voor kinderen en jongeren (In Nederland gaan zij van 5 tot 16 jaar verplicht naar school):

 • Is uw kind tussen 4 en 12 jaar? Meldt u zich dan bij de Taalschool via start@taalschoolutrecht.nl.
 • Een kind van 2,5 tot 4 jaar kunt u aanmelden voor de voorschool.
 • U kunt uw kind onder 4 jaar aanmelden voor kinderopvang. (En als u in een gasthuishouden verblijft ook in sommige kerken.)
 • Leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen een intake-afspraak maken via Ithaka ISK.
 • U vindt kinderboeken en -lesmateriaal bij de Jeugdbieb.

Voor studenten/volwassenen:

Naar boven


Noodgevallen en veiligheid

Brand, ongeval of misdrijf? Bel 112. Meldkamer politie: 0900-88 44.

Ervaart u een ongewenste of onveilige situatie in uw gasthuishouden? Bel of mail dan met uw contactpersoon van de Diaconie of van Vluchtelingenwerk. Of kom naar de noodopvang in de Jaarbeurs.

Vluchtelingen lopen risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting. Waar u op moet letten, staat in de flyer 'Wees veilig op de vlucht'.

Naar boven


Gezondheid en medische zorg

Als vluchteling uit Oekraïne kunt u gebruikmaken van basiszorg. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Medicijnen moet u soms wel (deels) betalen.

Spoedzorg/ziekenhuis

Levensbedreigende klacht? Bel 112. Of ga naar het Diakonessenhuis (24/7): Burg. Fockema Andreaelaan 60, Utrecht. Voor elk ander bezoek aan een ziekenhuis of een specialist moet u eerst naar een huisarts gaan voor een doorverwijzing.

Huisarts

Zoek een huisarts bij u in de buurt via Zorgkaart Nederland en bel deze.

Geestelijke gezondheid

Voelt u zich somber, bang of gespannen? Slaapt u slecht? Of hebt u herbelevingen van een verschrikkelijke gebeurtenis? Kijk bij Wereldpsychologen, de NtVP of ga naar een huisarts.

Tandarts (noodhulp)

Voor tandheelkundige noodhulp kunt u bellen met een tandartspraktijk in de buurt. Vind er een via Zorgkaart Nederland. Heeft deze praktijk geen plek? Dan moet deze u doorverwijzen. Lees meer over vergoedingen voor tandartszorg.

Apotheek

U kunt naar een apotheek in de buurt gaan. Vind er een via Zorgkaart Nederland. Apotheek gesloten? Ga naar de Dienstapotheek Utrecht, adres: Burg. Fockema Andreaelaan 60.

Coronavaccinatie

Ook als Oekraïner kunt u gratis uw coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie:

Jeugdgezondheidszorg

Bij Jeugdgezondheidszorg Utrecht (telefoon: 030-286 3300) kunt u gratis terecht voor:

Zwangerschap

Bent u zwanger? Schrijf u in bij Verloskundigenpraktijk Utrecht West. Adres:Marco Pololaan 111 of Jan Pieterszoon Coenhof 200. Telefoon: 030-288 6666, bij spoed: 06-5472 3979.

Doof of slechthorend?

De Utrechtse Stichting Sudo kan u helpen met tolken en meer. Mail ze via info@sudo-utrecht.nl. Wilt u communiceren met dove en slechthorende Oekraïners? Lees de flyer met tips (pdf, 125 kB).

Declareren

Bent u zorgaanbieder? Medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt volledig vergoed.

Naar boven


Vervoer en terugreizen

Openbaar vervoer (OV)

Voor u als vluchteling is de reis per OV naar een opvanglocatie gratis. Als u daar verblijft, moet u wel betalen voor trein, bus, tram en metro. Daarvoor is een OV-chipkaart nodig van € 8. Daarop zet u geld om het OV te kunnen gebruiken.

Fietsen en fietslessen

De gemeente regelt geen fiets voor u. Ook hiervoor is het leefgeld bedoeld. Een uitzondering geldt voor medisch en schoolvervoer (zie hieronder).

Schoolgaande kinderen krijgen gratis fietslessen via hun school. Als volwassene kunt u zich hiervoor opgeven bij de Fietsmeesters (€ 15 voor 10 lessen).

Fietsen voor scholieren

Schoolgaande kinderen kunnen een fiets aanvragen via hun locatiebeheerder. Per gezin kan 1 begeleider van kinderen naar de basisschool een volwassenenfiets krijgen. Ook zijn er kinderzitjes beschikbaar. Gasthuishoudens kunnen vaak via-via een extra kinderfiets regelen. Toch nog een fiets nodig? Mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Terugreis

Wilt u terugreizen naar Oekraïne? Kijk dan bij de Dienst Terugkeer en Vertrek, mail naar info@dtv.minvenj.nl of vul het formulier voor hulp bij terugkeer in.

Verbleef u in Oekraïne maar heeft u niet de Oekraïense nationaliteit — en wilt u terugkeren naar uw land van herkomst of een veilig land? Kijk voor hulp bij IOM Nederland.

Naar boven


Bewijs van verblijf (IND-sticker)

Als Oekraïense vluchteling hebt u een bewijs van verblijf nodig, zodat:

 • U kunt aantonen dat u tot 4 maart 2023 in Nederland mag wonen en werken.
 • U naar het buitenland (ook Oekraïne) mag reizen.

Maak een afspraak

Vind de locatie waar u kunt dit bewijs (sticker of pasje) kunt halen. Dat kan alleen op afspraak. Maak deze en lees hierover bij de IND. Lees meer hierover. Vragen hierover? Bel dan de IND op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur: 088-043 0361.

Naar boven


Huisdieren

Hebt u een huisdier meegenomen uit Oekraïne? Dan moet u hiermee snel naar een dierenarts — voor onderzoek, inschrijving en zo nodig vaccinaties. Daarna moet het in thuisquarantaine.

U kunt hiervoor een gratis afspraak maken bij Dierenartspraktijk Rijnlaan. Adres: Rijnlaan 25, Utrecht, telefoon: 030-2883 495. Lees meer over dit alles bij de NVWA.

Ontvang ook Hulp voor uw huisdier. Bel in geval van nood de dierenambulance: 06-5477 2700.

Naar boven


Sociale, culturele en sportieve activiteiten

U kunt als Oekraïner deelnemen aan allerlei activiteiten in Utrecht:

 • In Vital’nya Anne (Annes woonkamer) kunt u andere Oekraïners ontmoeten. Ook zijn er allerlei (culturele) activiteiten, voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elke dag van 17.30 tot 20.30 uur. Adres: Kanaalweg 86. Zie ook Instagram.
 • Wilt u Nederlanders in een huiselijke sfeer ontmoeten en gezellig samen eten en eventueel koken? Lees meer en meld u aan bij Oekraïners aan Tafel.
 • Veel activiteiten — op gebieden als: taal, sport/spel, creatief, cultuur, kinderen/jongeren en beauty — vindt u bij Welkom in Utrecht.
 • Wilt u of uw kind georganiseerd sporten? Kijk voor de mogelijkheden op SportUtrecht.
 • U kunt andere Oekraïners ontmoeten via de Oekraïense kerk in de Sint-Aloysiuskerk (adres: Adriaan van Ostadelaan 2-4) en in Meetingpoints in kerken.

Naar boven

EU-onderzoek onder Oekraïense vluchtelingen

Het European Agency for Asylum (EUAA) wil graag weten over uw reis, benodigdheden, kwetsbaarheden, registratie, (toekomst)wensen en (familie)situatie.

Vertel uw verhaal in de EUAA-enquête en deel de link

Hulp en contact Opvang vluchtelingen

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl