Onderwijshuisvesting Nieuwbouw 2 basisscholen Passiebloemweg

Er worden 2 nieuwe schoolgebouwen aan de Passiebloemweg gebouwd. De nieuwbouw komt in de plaats van de gebouwen die nu op de locatie staan. OBS Vleuterweide en Jenaplanschool Zonnewereld zullen verhuizen naar deze nieuwe gebouwen.

Wat komt er?

Er is een studie gedaan voor de maximale omvang van wat er kan komen op deze locatie. Op basis van deze modellen gaan we het bestemmingsplan verder ontwerpen.

Bekijk de modellen nieuwbouw scholen Passiebloemweg (pdf, 4,2 MB)

Dit zijn nog geen ontwerpen voor de gebouwen, maar modellen. Voor beide scholen selecteren de schoolbesturen een architect.

Programma

Het maximumprogramma waar we bij het maken van het bestemmingsplan van uitgaan is:

  • 2 scholen met maximaal 7.400 m²
  • buitenruimte voor 2 scholen
  • parkeerruimte voor fietsen
  • parkeerruimte voor auto's, voor personeel en brengen en halen

Onderzoek

De volgende stap om de nieuwbouw voor de scholen te realiseren, is het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden van het project. Hiervoor wordt onder andere het volgende onderzocht: 

  • hoe passen de gebouwen in de omgeving 
  • op hoeveel m2 grond wordt gebouwd
  • hoe hoog worden de gebouwen
  • hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig
  • hoe worden de routes voor auto’s, fietsers en voetgangers

Deze uitgangspunten vormen de basis voor een nieuw bestemmingsplan, waaraan de bouwplannen van de scholen moeten voldoen.

Hoe verloopt de bestemmingsplanprocedure

Planning
WanneerWat
2019Voorbereiding bestemmingsplan
Begin 2020Ter visie legging bestemmingsplan
Eind 2020Vaststelling bestemmingsplan door raad
Begin 2021 - medio 2022Start bouw en oplevering eerste school
Medio 2022 - eind 2023Start bouw en oplevering tweede school

Wat is al gebeurd?

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening