Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw

Fase project
In uitvoering

Geplande uitvoering
2022-2023

Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw. Deze heeft maximaal 2 verdiepingen en er komt ruimte voor groen.

Nieuw schoolgebouw

In mei 2022 start de nieuwbouw van Basisschool de Boemerang. De bouw van de school duurt naar verwachting 13 maanden. Het nieuwe schoolgebouw krijgt 2 verdiepingen en heeft ruimte voor 10 basisschoolgroepen. Daarnaast komt er in de Boemerang voorschoolse opvang.

Groen en openbaar schoolplein

De school krijgt een schoolplein veel groen en ruimte voor de natuur. Hier worden kinderen uitgedaagd en het plein heeft niet meer alleen tegels zodat het regenwater ook beter afgevoerd kan worden van het schoolplein. Daarnaast worden er aan de gevel van het gebouw nestkastjes opgehangen en komen er plantenbakken aan de kant van de Amandelstraat.

Voor de veiligheid van de kinderen komt er rond het plein een hek met daaromheen een groene haag. Het plein is tussen 08.00 en 18.00 uur openbaar toegankelijk. Dit wordt aangegeven met een bord bij de toegangspoort in het hek.

Tijdelijke verhuizing

De groepen 6 tot en met 8 van de Boemerang zijn verhuisd naar de Mariƫndaalstraat.

De overige groepen van de Boemerang blijven tijdens de verbouwing op het Boerhaaveplein 110. Dat is de tweede locatie van de Boemerang. De planning is dat alle groepen in mei 2023 terugverhuizen naar het nieuwe schoolgebouw op de Amandelstraat. 

Aangepaste schooltijden

Tegenover de Boemerang op de Mariƫndaalstraat ligt basisschool Jules Verne. We willen de verkeersdrukte in de ochtend en middag spreiden. Daarom heeft deze locatie van de Boemerang andere schooltijden dan de Jules Verne.

Jules Verne

De schooltijden van de Jules Verne zijn van 8.30 - 14.00 uur. 

Boemerang Mariƫndaalstraat

De groepen 6 tot en met 8 gaan van 8.45 - 14.15 uur naar school. We vragen de ouders om de kinderen zo veel mogelijk met de fiets of lopend naar school te laten gaan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei 2022Start nieuwbouw
Mei 2023Opening van en verhuizing Boemerang naar het nieuwe schoolgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting