Onderwijshuisvesting Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw schoolgebouw

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
Januari 2022

Het schoolgebouw van de Boemerang aan de Amandelstraat 12 voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. We hebben onderzocht of het gebouw na een grondige verbouwing weer klaar is voor de toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet haalbaar is. Daarom krijgt de school een nieuw schoolgebouw. Het huidige schoolgebouw wordt zeer binnenkort gesloopt.

Tijdelijke verhuizing

Om plaats te maken voor de nieuwbouw wordt het huidige schoolgebouw van de Boemerang aan de Amandelstraat gesloopt. Daarom zijn de groepen 6 tot en met 8 van de Boemerang verhuist naar de Mariëndaalstraat

De overige groepen van de Boemerang blijven tijdens de verbouwing op het Boerhaaveplein 110. Dat is de tweede locatie van de Boemerang. De planning is dat alle groepen in december 2022 terugverhuizen naar het nieuwe schoolgebouw op de Amandelstraat.  

Sloop

De sloop van het gebouw is gestart en wordt in oktober afgerond.

Bij droog weer tijdens de sloopwerkzaamheden sproeit de aannemer met water om stofvorming te voorkomen. Ook wordt het schoolplein tijdens de sloop voorzien van afsluitbare hekken voor de veiligheid. Omdat het huidige gebouw op de erfgrens staat, is het nodig om een (deel) van de stoep van de Amandelstraat, Rietstraat en Larixstraat rondom het gebouw af te sluiten.

Aangepaste schooltijden

Tegenover de Boemerang op de Mariëndaalstraat ligt basisschool Jules Verne. We willen de verkeersdrukte in de ochtend en middag spreiden. Daarom heeft deze locatie van de Boemerang andere schooltijden dan de Jules Verne.

Jules Verne

De schooltijden van de Jules Verne zijn van 8.30 - 14.00 uur. 

Boemerang Mariëndaalstraat

De groepen 6 tot en met 8 gaan van 8.45 - 14.15 uur naar school. We vragen de ouders om de kinderen zo veel mogelijk met de fiets of lopend naar school te laten gaan.

Wat merken omwonenden van de werkzaamheden?

Het kan zijn dat omwonenden tijdens de sloopwerkzaamheden (geluids)overlast ondervinden. Dit is helaas niet altijd te voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Een ervaren sloopbedrijf voert de sloop uit om schade aan huizen, de stoep en de straat te voorkomen.

Nieuwbouw

De nieuwbouw start begin 2022. Het nieuwe schoolgebouw krijgt maximaal 2 verdiepingen. Daarnaast wordt er toegewerkt naar een mooi gebouw met ruimte voor groen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juli – oktober 2021Sloop van het gebouw
Januari 2022Start nieuwbouw
December 2022Nieuwbouw klaar. Groepen 6 t/m 8 van de Boemerang verhuizen terug naar hun eigen schoolgebouw.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting