Onderzoek en cijfers Onderzoeksflitsen

In de onderzoeksflitsen staat informatie over publicaties van landelijke (onderzoeks)instellingen zoals CBS en de planbureaus. Het doel daarbij is om feitelijke informatie te geven, waarbij de Utrechtse cijfers en de context zo mogelijk wordt uitgelicht voor onze stad.

Onderzoeksflits #19: Competitiviteit van de regio Utrecht

Regio Utrecht is opnieuw een van de meest competitieve regio’s in de EU.

 • Regio Utrecht (provincie) is na Stockholm de meest competitieve regio van alle 268 regio’s in de EU.
 • Utrecht staat op een gedeelde tweede plaats, samen met Londen. In 2016 stond Utrecht ook op de gedeelde tweede plaats, toen samen met Berkshire e.o.
 • De index bestaat uit 3 subindexen. Op de subindex Basis staat Utrecht op plaats 2, op Efficiency plaats 6 en Innovatie plaats 8.

Bekijk de Onderzoeksflits over Competitiviteit van de regio Utrecht (pdf, 347 kB)

Onderzoeksflits #18: Armoede in kaart 2019

Het SCP publiceerde op 3 september Armoede in kaart 2019. In deze rapportage wordt gekeken naar de ontwikkeling van armoede in Nederland.

 • De armoede in Nederland neemt sinds 2013 af. In dat jaar waren er ruim 1,2 miljoen armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium, in 2017 gaat het om iets minder dan 939.000 personen. Dat is 5,7% van de Nederlandse bevolking. Ook in Utrecht is het aandeel mensen in armoede sinds 2013 gedaald van 10% naar 7,5%.
 • Rotterdam is de gemeente met het hoogste percentage armen (10,9%). Utrecht valt met een percentage van 7,5% buiten de 10 gemeenten met hoogste aandeel armoede. Ook het absolute aantal armen in de stad volgt op afstand. Het aantal arme inwoners van Utrecht was in 2017 ruim 23.000 mensen. Daarmee staat Utrecht op de vierde plaats na Den Haag (51.000).

Bekijk de Onderzoeksflits over Armoede in kaart 2019 (pdf, 137 kB)

Onderzoeksflits #17: Verhuizing jonge gezinnen 2018

Op 26 juni heeft het CBS een nieuwsbericht over verhuizingen van jonge gezinnen gepubliceerd. Dit is een herhaling van een vergelijkbare analyse door het CBS in 2017.

 • Het aandeel van de jonge gezinnen (oudste kind onder 4 jaar) in Utrecht dat naar een andere gemeente verhuist daalt van 10,0% in 2016 naar 8,6% in 2018.
 • Gezinnen verhuizen vooral als de kinderen nog niet naar school gaan, met name naar kleinere gemeenten in de regio.
 • In de andere G4-steden zien we eenzelfde trend in verhuisbewegingen van jonge gezinnen, met een stagnatie in de periode 2008–2013 en een piek in 2016 of 2017.

Bekijk de Onderzoeksflits over Verhuizing jonge gezinnen 2018 (pdf, 83 kB)

Onderzoeksflits #16: Atlas voor gemeenten 2019

In 2019 is de 21e editie van de Atlas voor gemeenten verschenen. In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten (indicatoren) met elkaar vergeleken. Er wordt gekeken naar sociale, fysieke en economische indicatoren. Ieder jaar wordt er naast de vaste indicatoren ook een speciaal thema uitgelicht. In 2019 is het thema ‘groei en krimp’.

 • De Atlas geeft een ranglijst van de relatieve bevolkingsgroei in de periode 2008-2018. De gemeente Utrecht is op die ranglijst met afstand de sterkste groeier. De top-5 wordt verder aangevuld met Amsterdam, Amstelveen, Den Haag en Almere.
 • De G4-steden behoren tot de sterkste groeiers in het laatste decennium. De grote groei van de grote steden is iets van de laatste tijd. In de jaren zeventig daalde het inwoneraantal van de G4-steden en behoorden zij tot de sterkste krimpers.
 • Utrecht neemt de 2e positie in op de woonaantrekkelijkheidsindex, na Amsterdam en voor Amstelveen. De top-3 op deze index is vanaf 2013 ongewijzigd.
 • Utrecht neemt de 4e positie in op de sociaal-economische index. De top-3 wordt gevormd door Haarlemmermeer, Amstelveen en Amersfoort. Utrecht is de enige G4-stad in de top-10.

Bekijk de Onderzoeksflits van de Atlas voor gemeenten 2019 (pdf, 568 kB)

Extra informatie

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl

Uw mening