Resultaten Samen voor Overvecht

We houden de voortgang van de wijkaanpak Samen voor Overvecht nauwkeurig bij. In mei 2023 verscheen de nieuwe monitorrapportage.

Dit is de 4e monitorrapportage voor Samen voor Overvecht. Sinds 2021 is de monitorrapportage gekoppeld aan de voortgangsrapportage (met de resultaten van het actieprogramma) van Samen voor Overvecht. Met onze partners en bewoners bekijken en duiden we de cijfers in kenniskringen. Dat staat ook in de monitor.

Een aantal resultaten

Perspectief voor de jeugd versterken

 • Het aandeel jongvolwassenen met een startkwalificatie is toegenomen van 87,5% in 2021 naar 88,6% in 2023, daar waar het stedelijk licht afneemt. Ondanks de lichte toename blijft het verschil met het Utrechts gemiddelde groot (93,5%).
 • Het bereik van de voorschool is met 80% het op 1 na hoogste van Utrecht (waar het bereik in de afgelopen jaren nog achterbleef bij het Utrechts gemiddelde).
 • Op verschillende gebieden scoren jongvolwassenen ongunstig ten opzichte van het Utrechts gemiddelde: denk aan eenzaamheid, ervaren discriminatie en mentale gezondheid.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

 • Het merendeel van de woningvoorraad in Overvecht bestaat uit sociale huurwoningen. Van de tot nu geplande woningen tot en met 2040 zal 43% bestaan uit sociale huurwoningen. Opvallend is het hoge aandeel in de middenhuur.
 • Overvechters blijven bij verhuizingen vaak in de eigen wijk wonen (36%). De meeste mensen die Overvecht in 2022 verlaten voor een andere wijk in Utrecht gaan naar de wijk Noordwest (14%) of Zuidwest (9%).

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

 • Het aandeel huishoudens dat langdurig op of onder de armoedegrens leeft, nam in 2021 af tot 23%, daar waar het tot aan 2020 al jaren toenam. Tegelijkertijd blijven de zorgen over de effecten van inflatie en de energiecrisis groot.
 • De ervaren gezondheid van kinderen en volwassenen in Overvecht neemt toe; zo neemt de goed ervaren gezondheid van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar toe van 79% in 2019 naar 90% in 2021.

Veilige buurten

 • Het aantal politieregistraties van jeugdoverlast in Overvecht daalt met 14%, waarmee de jeugdoverlast op het laagste niveau sinds 2017 uitkomt.
 • Het percentage (unieke) jeugdige verdachten, aangehouden in Overvecht, daalt naar 0,9%, waarmee het nagenoeg gelijk is aan het Utrechts gemiddelde.

Meedoen en ondernemen

 • Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt van 560 in juni 2020 tot 260 in juni 2022. Ook het aantal bijstandsuitkeringen daalt met 8% voor Overvecht als geheel: van 2.860 naar 2.620. Het aandeel mensen met een bijstandsuitkering is ondanks de daling nog bijna 3 keer zo hoog als het stedelijk gemiddelde.
 • Het aantal banen groeit tussen 2021 en 2022 met 3%; het gaat dan vooral om ZZP’ers. Tussen 2021 en 2022 groeide vooral het aantal banen in de bouw, zakelijke dienstverlening en de horeca.

Monitor van 2023

Bekijk de monitorrapportage 2023 en de (raadsbrief) Voortgangsrapportage in pdf

Monitor van 2022

Bekijk de monitorrapportage 2022 en de Raadsbrief Voortgangsrapportage in pdf

Monitor van 2021

Monitor van 2020