Subsidiehulp Subsidies wonen en leefomgeving

Initiatieven

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie. Vraag deze subsidie aan.

Initiatievenfonds

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving. Vraag deze subsidie aan.

Wonen

Politiekeurmerk veilig wonen

De gemeente Utrecht komt woningeigenaren tegemoet in de kosten voor het aanpassen van hun woning voor het certificaat politiekeurmerk veilig wonen. Vraag deze subsidie aan.

Huurdersparticipatie

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken. Vraag deze subsidie aan.

Wonen boven winkels

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden. Vraag deze subsidie aan.

Projecten toevoegen woonruimte

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten. Vraag deze subsidie aan.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten. Vraag deze subsidie aan.

Monumentale bomen

Oude bomen zijn waardevol voor de stad. De gemeente biedt bewoners die in het bezit zijn van een monumentale boom de mogelijkheid om een subsidie voor een onderhoudsbeurt aan te vragen. Vraag deze subsidie aan.

Riolering souterrainwoningen

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren. Vraag deze subsidie aan.

Monumenten

Duurzaam monumentenadvies

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen. Vraag deze subsidie aan.

Utrechts restauratiefonds

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds. Vraag deze subsidie aan.

Overig

Groene daken

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw. Vraag deze subsidie aan.

Subsidie beheer speeltuinen

Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht. Vraag deze subsidie aan.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening