Bestuur en organisatie Subsidiehulp

In de Subsidiehulp vindt u alle informatie over de subsidieregelingen. Op de informatiepagina van elke subsidie staat hoe u die aanvraagt. Dit gaat meestal via een digitaal aanvraagformulier. Daar kunt u eventuele bijlagen uploaden.

Gesubsidieerd evenement en corona

Hebt u subsidie aangevraagd voor een activiteit, maar gaat dit vanwege de coronamaatregelen niet of slechts gedeeltelijk door?

Lees hoe we hier als gemeente Utrecht mee omgaan

Hebt u vragen hierover? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij het Subsidiebureau.

Vernieuwde regelgeving vanaf oktober 2019

De algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht is vernieuwd. In de nieuwe verordening zijn er minder algemene regels en is er meer ruimte voor maatwerk. Ook zijn de regels voor het verantwoorden van subsidies eenvoudiger geworden. Meer informatie over wat er verandert kunt u lezen in de brief met informatie voor subsidieontvangers (pdf, 54 kB). De nieuwe regelgeving kunt u nalezen bij de regels voor subsidies.

Hebt u vragen over de veranderingen of wat dit voor uw organisatie betekent? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij het Subsidiebureau of bel ons voor meer informatie.

Op zoek naar een subsidie? U kunt op verschillende manieren zoeken naar subsidies.

Vind hier alle subsidies ingedeeld op aanvrager:

particuliereen stichting/verenigingeen bedrijf

Of kijk in het menu naar de subsidies per onderwerp.

Begroting bij subsidieaanvraag

Bij een subsidieaanvraag hoort een begroting. Wilt u weten welke posten hier in moeten staan of waarom wij die willen weten? Bekijk dan de toelichting (pdf 83,1 kB).

Voor de begroting is ook een format in Excel beschikbaar. U kunt deze opvragen via subsidie@utrecht.nl. Gebruik van het format is niet verplicht.

Initiatievenfonds

Voor een buurtactiviteit en andere vrijwilligersinitiatieven bestaat het Initiatievenfonds. U kunt een bijdrage vragen voor initiatieven die onze stad beter en socialer maken. Denk hier aan straatfeesten, planten van bomen of opknappen van een pleintje. Meer informatie leest u op utrecht.nl/initiatievenfonds.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht