Bestuur en organisatie Subsidiehulp

In de Subsidiehulp vindt u alle informatie over de subsidieregelingen. Op de informatiepagina van elke subsidie staat hoe u die aanvraagt. Dit gaat meestal via een digitaal aanvraagformulier. Daar kunt u eventuele bijlagen uploaden.

Op zoek naar een subsidie? U kunt op verschillende manieren zoeken naar subsidies.

Vind hier alle subsidies ingedeeld op aanvrager:

Of kijk in het menu naar de subsidies per onderwerp.

Initiatievenfonds

Voor vrijwilligersinitiatieven bestaat het Initiatievenfonds. U kunt een bijdrage vragen voor een initiatief in uw buurt, uw wijk of de stad Utrecht. Meer informatie leest u op utrecht.nl/initiatievenfonds.

Regels subsidies

Voor subsidies van de gemeente Utrecht gelden de volgende regels:

Het verantwoordings- en accountantsprotocol vervangt sinds december 2016 het oude Controleprotocol 2013. Wilt u weten wat er is veranderd? Bekijk dan de toelichting (pdf, 57 kB) en het overzicht van de belangrijkste wijzigingen (pdf, 43 kB).

Bekijk in het Uitvoeringskader subsidieverstrekking (pdf, 896 kB) de werkwijze van de gemeente bij de verstrekking van subsidies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In de subsidiestaten vindt u het bedrag voor subsidies in dat jaar. Bekijk de Subsidiestaat 2018 (pdf, 59 kB) en de Subsidiestaat 2019 (pdf, 58 kB).

Beleidsregels

Voor veel subsidies gelden aanvullende voorwaarden. Die voorwaarden staan in beleidsregels. Die vindt u op de pagina waar u de subsidie kunt aanvragen.

Goed bestuur en Governance Codes

Krijgt uw organisatie subsidie? Dan moet u voldoen aan de Governance Code van uw branche. Als particulier hoeft u niet aan deze voorwaarden te voldoen. De gemeente vindt het belangrijk dat organisaties die subsidie ontvangen goed bestuurd worden en hieraan voldoen.

Governance Codes van branches:

Minder dan half miljoen aan inkomsten of geen Governance Code?

Ontvangt uw organisatie per jaar minder dan € 500.000 aan inkomsten? Of heeft uw branche geen Governance Code (zoals bij bedrijven)? Dan moet u voldoen aan de Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur (pdf, 54 kB).

Hoe geeft u aan dat u aan de eisen voldoet?

U legt de verklaring af in het digitale aanvraagformulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Stuurt u de aanvraag per mail of per post? Vul dan de Verklaring Goed Bestuur (pdf, 73 kB) in. Stuur dit document mee met uw aanvraag.

Toegankelijkheid voor alle inwoners van Utrecht

Aan bijna elke activiteit nemen inwoners met een beperking deel. Bijvoorbeeld ouderen die slecht ter been zijn, lichamelijk gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking. Dat kan als bezoeker, als deelnemer of als medewerker. Alle activiteiten die de gemeente Utrecht subsidieert moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Besteed daarom in uw activiteitenplan aandacht aan de toegankelijkheid.

Bekijk de richtlijn voor toegankelijke activiteiten (pdf, 20 kB) voor meer informatie over toegankelijkheid.

Of neem contact op met belangenorganisatie Solgu voor meer tips.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht