Subsidiehulp Aanvragen subsidie particulier

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen als particulier.

Onderwerpen:

Kunst en cultuur

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Een subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties. 

Vraag deze subsidie aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Een impulssubsidie voor nieuwe aanvragers die starten met een cultureel project.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Zonneboilers Beschikbaar

Een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag deze subsidie aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag deze subsidie aan

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding Beschikbaar

Een subsidie voor huiseigenaren voor het energieadvies aan huis en de trajectbegeleiding bij het duurzaam maken van de woning.

Vraag deze subsidie aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag deze subsidie aan

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag deze subsidie aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag deze subsidie aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Initiatievenfonds Beschikbaar

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag deze subsidie aan

Groene daken Beschikbaar

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag deze subsidie aan

Monumentale bomen Beschikbaar

Oude bomen zijn waardevol voor de stad. De gemeente biedt bewoners die in het bezit zijn van een monumentale boom de mogelijkheid om een subsidie voor een onderhoudsbeurt aan te vragen.

Vraag deze subsidie aan

Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Vraag deze subsidie aan

Politiekeurmerk veilig wonen Beschikbaar

De gemeente Utrecht komt woningeigenaren tegemoet in de kosten voor het aanpassen van hun woning voor het certificaat politiekeurmerk veilig wonen.

Vraag deze subsidie aan

Wonen boven winkels Beschikbaar

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Vraag deze subsidie aan

Projecten toevoegen woonruimte Beschikbaar

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Vraag deze subsidie aan

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Beschikbaar

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Vraag deze subsidie aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Vraag deze subsidie aan

Riolering souterrainwoningen Beschikbaar

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Vraag deze subsidie aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag deze subsidie aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Ook interessant:

  • Loket Werk en Inkomen: loket met informatie over hulp bij schulden, (weer) aan het werk, uitkeringen en extra's bij een laag inkomen.
  • Maatregelen energie: overweegt u om maatregelen te nemen die uw woning energiezuiniger maken? De gemeente Utrecht ondersteunt u als woningeigenaar en begeleidt u bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht