Subsidiehulp Aanvragen subsidie particulier

Bepaal uw mogelijkheden

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen als particulier.

Projectsubsidie cultuur: een subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties.

Impulssubsidie cultuur: een impulssubsidie voor culturele initiatieven met een innovatief (vernieuwend) element.

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed: een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding: een subsidie voor huiseigenaren voor het energieadvies aan huis en de trajectbegeleiding bij het duurzaam maken van de woning.

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Haalbaarheidssubsidie duurzaam goederenvervoer: de subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.

Zonneboilers: een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.

Duurzaam monumentenadvies: eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.

Collectieve zonne-energieprojecten: de subsidie is voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.

Subsidie wijkinformatiepunt: een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden: een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.

Initiatievenfonds: een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Utrechts restauratiefonds: eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Onderhoud monumentale bomen: een subsidie voor de onderhoudskosten aan een monumentale boom.

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Wonen boven winkels: een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Projecten toevoegen woonruimte: een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte: een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Monumentale bomen: oude bomen zijn waardevol voor de stad. De gemeente biedt bewoners die in het bezit zijn van een monumentale boom de mogelijkheid om een subsidie voor een onderhoudsbeurt aan te vragen.

Politiekeurmerk veilig wonen: de gemeente Utrecht komt woningeigenaren tegemoet in de kosten voor het aanpassen van hun woning voor het certificaat politiekeurmerk veilig wonen.

Groene daken: een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding: een subsidie voor huiseigenaren voor het energieadvies aan huis en de trajectbegeleiding bij het duurzaam maken van de woning.

Huurdersparticipatie: een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Riolering souterrainwoningen: een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Samen voor Overvecht: een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Ook interessant:

  • Loket Werk en Inkomen: loket met informatie over hulp bij schulden, (weer) aan het werk, uitkeringen en extra's bij een laag inkomen.
  • Maatregelen energie: overweegt u om maatregelen te nemen die uw woning energiezuiniger maken? De gemeente Utrecht ondersteunt u als woningeigenaar en begeleidt u bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening