Subsidiehulp Aanvragen subsidie particulier

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen als particulier.

Onderwerpen:

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Projectsubsidie voor het uitvoeren van een culturele activiteitBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met een presentatiemoment in Utrecht, zoals voorstellingen, exposities, een festival of een participatieproject.

 • Aanvragen kan tot en met 15 september 2021, daarna tot en met 15 november 2021
 • Bedrag: minimaal € 1000, maximaal  € 20.000, maximaal 50% van de totale kosten

Aanvragen of meer informatie over projectsubsidie cultuur

Ontwikkelsubsidie voor artistieke of zakelijke ontwikkeling van maker of organisatie Beschikbaar

Voor een traject gericht op de eigen artistieke of zakelijke ontwikkeling. Denk aan het volgen van masterclasses, artistiek onderzoek doen, of experimenten met nieuwe verdienmodellen.

 • Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021
 • Bedrag: minimaal € 2000, maximaal € 7.500 (voor makers) of € 10.000 (voor organisaties)

Aanvragen of meer informatie over ontwikkelsubsidie cultuur

Subsidie voor activiteit voor viering van Utrecht 900 jaar Beschikbaar

Voor activiteiten tussen 2 juni en 11 november 2022 in verband met de viering van Utrecht 900 jaar.

 • Aanvragen kan tot en met 31 december, daarna tot en met 31 maart 2022
 • Bedrag: maximaal € 50.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie Utrecht 900 jaar

Subsidie voor maken van een muziekstudio Beschikbaar

Om investeringen te doen voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van studio’s.

 • De subsidie is jaarlijks beschikbaar tot en met 2024
 • Bedrag per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte: maximaal € 1.250, maximaal 50% van de investering

Aanvragen of meer informatie over subsidie muziekstudio bouwen

Impulssubsidie om nieuwe culturele activiteiten uit te proberenBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met artistieke mogelijkheden, en/of activiteiten gericht op de ontwikkeling van talent en/of activiteiten die iets nieuws toevoegen in de stad.

 • Aanvragen kan hele jaar door, behalve in juli en augustus
 • Laagdrempelige en snelle subsidie
 • U presenteert uw plan in een gesprek met de gemeente
 • Bedrag: maximaal  € 2.500

Aanvragen of meer informatie over impulssubsidie cultuur

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Zonneboilers Beschikbaar

Subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren, voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag subsidie zonneboilers aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag subsidie collectieve zonne-energieprojecten aan

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding Beschikbaar

Subsidie voor huiseigenaren, voor het energieadvies aan huis en de trajectbegeleiding bij het duurzaam maken van de woning.

Vraag subsidie energieadvies aan huis en trajectbegeleiding aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Subsidie voor eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht, voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Beschikbaar

Subsidie voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Vraag subsidie sloop vervuilende auto aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Subsidie activiteit voor jongeren Beschikbaar

Om jongeren tussen 12 en 27 jaar meer perspectief te bieden, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

 • Aanvragen kan tot en met 1 november 2021 voor activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid.
 • Aanvragen kan tot en met 31 juli 2022 voor extra inzet van jongerenwerk om meer kwetsbare jongeren te bereiken en passende ondersteuning te bieden.
 • Bedrag: geen minimum- of maximumbedrag

Aanvragen of meer informatie over subsidie activiteiten voor jongeren

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

OmscholenBeschikbaar

Subsidie voor omscholen naar een beroep in een van de volgende sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.
Vraag subsidie omscholen aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande ruimte (die geen woonruimte is) naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Subsidie (of andere ondersteuning) voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Tijdelijk niet beschikbaar

Subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Monumentale bomen Beschikbaar

Subsidie voor een onderhoudsbeurt van een monumentale boom.

Vraag subsidie monumentale bomen aan

Monument opknappen (Utrechts restauratiefonds) Beschikbaar

Lening met lage rente voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, voor restauratie en energiebesparende voorzieningen.

Vraag lening voor het opknappen van een monument aan

Politiekeurmerk veilig wonen Beschikbaar

Subsidie voor het aanpassen van uw woning voor het certificaat politiekeurmerk veilig wonen.

Vraag subsidie politiekeurmerk veilig wonen aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Subsidie voor het versterken van de participatie van huurders in Utrecht.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Riolering souterrainwoningen Lombok Niet meer beschikbaar

Subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Projecten toevoegen woonruimte Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Naar boven

Ook interessant:

 • Loket Werk en Inkomen: loket met informatie over hulp bij schulden, (weer) aan het werk, uitkeringen en extra's bij een laag inkomen.
 • Maatregelen energie: overweegt u om maatregelen te nemen die uw woning energiezuiniger maken? De gemeente Utrecht ondersteunt u als woningeigenaar en begeleidt u bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht