Subsidiehulp Aanvragen subsidie particulier

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen als particulier.

Onderwerpen:

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of één na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Voor talentvolle makers met ambities. Voor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie geeft kans om te groeien naar een 2-jarige of 4-jarige subsidie.

Vraag projectsubsidie cultuur aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Een laagdrempelige subsidie voor nieuwe (beginnende) aanvragers en innovatieve culturele activiteiten.

Vraag impulssubsidie cultuur aan

Amateurkunsteducatie 2022-2024 Beschikbaar

Stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten.

Vraag subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024 aan

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Zonneboilers Beschikbaar

Een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag subsidie zonneboilers aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag subsidie collectieve zonne-energieprojecten aan

Energieadvies aan huis en trajectbegeleiding Beschikbaar

Een subsidie voor huiseigenaren voor het energieadvies aan huis en de trajectbegeleiding bij het duurzaam maken van de woning.

Vraag subsidie energieadvies aan huis en trajectbegeleiding aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Beschikbaar

De subsidie is voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Vraag subsidie sloop vervuilende auto aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Activiteiten voor jongeren Beschikbaar

Subsidie voor hulp en activiteiten voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

Vraag subsidie activiteiten voor jongeren aan

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie aanvragen voor het verbouwen van bestaande bouw: van niet- woonruimte naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Beschikbaar

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Monumentale bomen Beschikbaar

Oude bomen zijn waardevol voor de stad. De gemeente biedt bewoners die in het bezit zijn van een monumentale boom de mogelijkheid om een subsidie voor een onderhoudsbeurt aan te vragen.

Vraag subsidie monumentale bomen aan

Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Vraag deze subsidie aan

Politiekeurmerk veilig wonen Beschikbaar

De gemeente Utrecht komt woningeigenaren tegemoet in de kosten voor het aanpassen van hun woning voor het certificaat politiekeurmerk veilig wonen.

Vraag subsidie politiekeurmerk veilig wonen aan

Wonen boven winkels Beschikbaar

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Vraag subsidie wonen boven winkels aan

Projecten toevoegen woonruimte Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Meer over subsidie projecten toevoegen woonruimte

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Later weer beschikbaar

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Meer over subsidie haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Riolering souterrainwoningen Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Meer over subsidie riolering souterrainwoningen

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Naar boven

Ook interessant:

  • Loket Werk en Inkomen: loket met informatie over hulp bij schulden, (weer) aan het werk, uitkeringen en extra's bij een laag inkomen.
  • Maatregelen energie: overweegt u om maatregelen te nemen die uw woning energiezuiniger maken? De gemeente Utrecht ondersteunt u als woningeigenaar en begeleidt u bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht