Subsidiehulp Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Onderwerpen:

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of één na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Wijkcultuurhuis MerwedekanaalzoneBeschikbaar

Deze subsidie kunt u aanvragen voor het ontwikkelen en beheer van een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone in Utrecht.

Vraag subsidie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone aan

Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein Beschikbaar

U kunt als organisatie deze subsidie aanvragen voor huisvesting van culturele organisaties op het Berlijnplein.

Vraag subsidie huisvesting culturele organisaties Berlijnplein aan

Amateurkunsteducatie 2022-2024 Beschikbaar

Stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten.

Vraag subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024 aan

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Voor talentvolle makers met ambities. Voor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie geeft kans om te groeien naar een 2-jarige of 4-jarige subsidie.

Vraag projectsubsidie cultuur aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Een laagdrempelige subsidie voor nieuwe (beginnende) aanvragers en innovatieve culturele activiteiten.

Vraag impulssubsidie cultuur aan

Evenementenfonds Beschikbaar

Evenementenfonds is een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

Vraag subsidie evenementenfonds aan

Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)Niet meer beschikbaar

Voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.

Meer over meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)

Tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

Voor professionele makers die minimaal 2 jaar cultureel actief zijn en niet eerder meerjarige subsidie hebben aangevraagd.

Meer over tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota)

Meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

Voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.

Meer over meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota)

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag subsidie collectieve zonne-energieprojecten aan

Zonneboilers Beschikbaar

Een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag subsidie zonneboilers aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Beschikbaar

De subsidie is voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Vraag subsidie sloop vervuilende auto aan

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag susidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Naar boven

Onderwijs

Verschillende activiteitenBeschikbaar

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Daar vallen ook onder brede talentontwikkeling en cultuureducatie, en de inzet van personeel dat hierbij kan ondersteunen.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • versterken van taal
 • transformatie Brede school academie
 • taal en onderwijs voor nieuwkomers primair onderwijs of voortgezet onderwijs
 • NT2 onderwijs voor volwassenen, hbo+ zonder inburgeringsplicht
 • talentontwikkeling primair onderwijs
 • talentontwikkeling voortgezet onderwijs
 • cultuureducatie, cultuur voor ieder kind

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben om te kunnen aansluiten in het onderwijs.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • ondersteuning peuter bij overgang naar (speciaal) primair onderwijs
 • orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) Utrecht
 • psychosociale pedagogische interventie in het voortgezet onderwijs
 • regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (SchoolWerkt-agenda)

Verschillende subsidies voor oriëntatie en de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Zodat zij zich breed kunnen oriënteren en een bewuste keuze kunnen maken voor hun opleiding met het oog op de toekomst.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)
 • loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn in PO en VO
 • stedelijke coördinatie loopbaanoriëntatie VO naar mbo

Verschillende subsidies voor het terugdringen van het lerarentekort en het stimuleren van ontwikkelmogelijkheden voor scholen en hun onderwijspersoneel. De activiteiten zijn in het belang van onderwijskansen voor de Utrechtse Jeugd.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Plan van aanpak lerarentekort, Utrecht leert!
 • tegemoetkoming loonkosten onderwijsondersteunend personeel in vaste dienst primair onderwijs
 • onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs

Transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag subsidie transitie voorschoolse educatie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Meer over subsidie passende kinderopvang

Naar boven

Sport

Sportief talent ontwikkelenBeschikbaar

U kunt deze subsidie aanvragen als u als vereniging, stichting of sportbond bezig met het ontwikkelen van sportieve talenten.

Vraag subsidie sportief talent ontwikkelen aan

Noodsteun sportclubs Beschikbaar

Hebt u het als Utrechtse sportclub moeilijk door de corona? Dan kunt u ondersteuning aanvragen via deze subsidie.

Vraag subsidie noodsteun sportclubs aan

Sportakkoord Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Activiteiten voor jongeren Beschikbaar

Subsidie voor hulp en activiteiten voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

Vraag subsidie activiteiten voor jongeren aan

Versneld vernieuwen Beschikbaar

Een subsidie voor organisaties die zich samen inzetten voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het gaat hierbij om activiteiten die de negatieve sociale effecten van corona (zoals eenzaamheid) tegengaan en een beroep op specialistische zorg verminderen.

Vraag subsidie versneld vernieuwen aan

Vrijwilligers ondersteunenLater weer beschikbaar

Een subsidie voor organisaties voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Meer over subsidie vrijwilligers ondersteunen

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Basiszorg daklozen regio Utrecht Beschikbaar

Deze subsidie is bedoeld voor het bieden van basiszorg aan daklozen. Hiermee draagt de gemeente Utrecht bij aan een duidelijke ingang voor opvang en herstel van de daklozen in regio Utrecht.

Vraag subsidie basiszorg daklozen aan

Verslavingszorg en -preventie Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Vraag subsidie verslavingszorg en -preventie aan

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s Beschikbaar

Een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.

Vraag subsidie hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Vraag subsidie sociale prestatie en dagondersteuning aan

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag subsidie buurtcentra verbeteren aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Meer over subsidie toegankelijkheid

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - samen dragen netwerken Beschikbaar

Subsidie voor het opzetten en/of uitbreiden van uw netwerk. Dat netwerk draagt bij aan de inzet en verbeteringen van de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen waar meerdere, lastige problemen spelen.
Vraag subsidie samen dragen netwerken aan

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - stimuleringsimpuls maatwerk Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van initiatieven voor kinderen waar meerdere complexe en langlopende problemen spelen.
Vraag subsidie stimuleringsimpuls maatwerk aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt aan

Loonkosten Beschikbaar

Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.
Vraag subsidie loonkosten aan

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden Beschikbaar

Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.
Vraag subsidie stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag plusbonus aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie aanvragen voor het verbouwen van bestaande bouw: van niet- woonruimte naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Beschikbaar

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Projecten toevoegen woonruimte Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Meer over subsidie projecten toevoegen woonruimte

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Later weer beschikbaar

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Meer over subsidie haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte

Wonen boven winkels Beschikbaar

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Vraag subsidie wonen boven winkels aan

Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Vraag deze subsidie aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Riolering souterrainwoningen Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Meer over subsidie riolering souterrainwoningen

Beheer speeltuinenNiet meer beschikbaar

Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Meer over subsidie beheer speeltuinen

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Naar boven

Overig

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht