Subsidiehulp Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Onderwerpen:

Subsidie aanvragen met eHerkenning

Organisaties en bedrijven kunnen alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. U hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig.

 • Vraag eHerkenning tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.
 • U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties gebruiken, zoals het UWV en de Belastingdienst.

Vraag eHerkenning aan

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Coronamaatregelen culturele evenementen Beschikbaar

Organiseert u een cultureel evenement? U kunt subsidie aanvragen voor de extra kosten voor coronamaatregelen.

Vraag subsidie aan voor coronamaatregelen culturele evenementen

Coronamaatregelen culturele activiteiten op evenementen Beschikbaar

Organiseert u culturele activiteiten op een evenement dat cultuur niet als hoofdthema heeft? U kunt subsidie aanvragen voor de extra kosten voor coronamaatregelen.

Vraag subsidie aan voor coronamaatregelen culturele activiteiten

Organiseren cultureel programma Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van een cultureel programma op een locatie die nog geschikt gemaakt wordt voor culturele activiteiten, of op een locatie die al geschikt is.

Vraag subsidie organiseren cultureel programma aan

Utrecht 900 jaar Beschikbaar

In 2022 is Utrecht 900 jaar oud. Hebt u een goed idee om dit te vieren?

Vraag subsidie Utrecht 900 jaar aan

Basissubsidie amateurkunst Beschikbaar

Amateurkunstverenigingen en -stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor het salaris van de artistieke leiding en de huur van een oefenruimte of andere basisfaciliteiten om amateurkunstbeoefening mogelijk te maken.

Vraag de basissubsidie amateurkunst aan

Amateurkunsteducatie 2022-2024 Beschikbaar

Subsidie voor stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie, voor activiteiten.

Vraag subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024 aan

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Subsidie voor talentvolle makers met ambities. Voor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie geeft kans om te groeien naar een 2-jarige of 4-jarige subsidie.

Vraag projectsubsidie cultuur aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Laagdrempelige subsidie voor nieuwe (beginnende) aanvragers en voor innovatieve culturele activiteiten.

Vraag impulssubsidie cultuur aan

Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein Beschikbaar

Subsidie voor het huisvesten van culturele organisaties op het Berlijnplein.

Vraag subsidie huisvesting culturele organisaties Berlijnplein aan

Evenementenfonds Niet meer beschikbaar

Subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.
Subsidie evenementenfonds is niet meer beschikbaar.

Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)Niet meer beschikbaar

Subsidie voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.
Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota) is niet meer beschikbaar.

Tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

Subsidie voor professionele makers die minimaal 2 jaar cultureel actief zijn en niet eerder meerjarige subsidie hebben aangevraagd.
Tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota) is niet meer beschikbaar.

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het ontwikkelen en beheren van een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone in Utrecht.
Subsidie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone is niet meer beschikbaar.

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag subsidie collectieve zonne-energieprojecten aan

Zonneboilers Beschikbaar

Subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren, voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag subsidie zonneboilers aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Subsidie voor eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht, voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Beschikbaar

Subsidie voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Vraag subsidie sloop vervuilende auto aan

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag subsidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Naar boven

Onderwijs

Verschillende activiteitenBeschikbaar

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Daar vallen ook onder brede talentontwikkeling en cultuureducatie, en de inzet van personeel dat hierbij kan ondersteunen.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • versterken van taal
 • transformatie Brede school academie
 • taal en onderwijs voor nieuwkomers primair onderwijs of voortgezet onderwijs
 • NT2 onderwijs voor volwassenen, hbo+ zonder inburgeringsplicht
 • talentontwikkeling primair onderwijs
 • talentontwikkeling voortgezet onderwijs
 • cultuureducatie, cultuur voor ieder kind
 • onderwijsondersteunende activiteiten

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben om te kunnen aansluiten in het onderwijs.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • ondersteuning peuter bij overgang naar (speciaal) primair onderwijs
 • orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Utrecht
 • psychosociale pedagogische interventie in het voortgezet onderwijs
 • regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (SchoolWerkt-agenda)

Verschillende subsidies voor oriëntatie en de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Zodat zij zich breed kunnen oriënteren en een bewuste keuze kunnen maken voor hun opleiding met het oog op de toekomst.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)
 • loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn in PO en VO
 • stedelijke coördinatie loopbaanoriëntatie VO naar mbo

Verschillende subsidies voor het terugdringen van het lerarentekort en het stimuleren van ontwikkelmogelijkheden voor scholen en hun onderwijspersoneel. De activiteiten zijn in het belang van onderwijskansen voor de Utrechtse Jeugd.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • plan van aanpak lerarentekort, Utrecht leert! (aanvragen kan op elk moment in het jaar)
 • tegemoetkoming loonkosten onderwijsondersteunend personeel in vaste dienst primair onderwijs (aanvragen moet elk jaar voor 1 oktober)
 • onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs (aanvragen moet voor 1 oktober 2021 of 13 mei 2021)

Transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

Tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag subsidie transitie voorschoolse educatie aan

Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Subsidie passende kinderopvang is niet meer beschikbaar.

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Naar boven

Sport

Sportclubs sterker uit de coronacrisis Beschikbaar

Subsidie voor het opstarten van sport- en beweegactiviteiten na corona. Of voor het werven van nieuwe leden of vrijwilligers.

Vraag subsidie sportclubs sterker uit de coronacrisis aan

Noodsteun sportclubs Beschikbaar

Hebt u het als Utrechtse sportclub moeilijk door de corona? Dan kunt u ondersteuning aanvragen.

Vraag subsidie noodsteun sportclubs aan

Sportakkoord Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Sportief talent ontwikkelen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor verenigingen, stichtingen of sportbonden die zich bezig houden met het ontwikkelen van sportieve talenten. Deze subsidie is niet meer beschikbaar.

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Activiteiten voor jongeren Beschikbaar

Subsidie voor hulp en activiteiten voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

Vraag subsidie activiteiten voor jongeren aan

Versneld vernieuwen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die zich samen inzetten voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het gaat hierbij om activiteiten die de negatieve sociale effecten van corona (zoals eenzaamheid) tegengaan en een beroep op specialistische zorg verminderen.

Vraag subsidie versneld vernieuwen aan

Vrijwilligers ondersteunenLater weer beschikbaar

Subsidie voor organisaties, voor het ondersteunen van vrijwilligers.
Subsidie vrijwilligers ondersteunen is later weer beschikbaar.

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Basiszorg daklozen regio Utrecht Beschikbaar

Subsidie voor het bieden van basiszorg aan daklozen. Hiermee draagt de gemeente Utrecht bij aan een duidelijke ingang voor opvang en herstel van de daklozen in regio Utrecht.

Vraag subsidie basiszorg daklozen aan

Verslavingszorg en -preventie Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Vraag subsidie verslavingszorg en -preventie aan

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.
Subsidie hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s is niet meer beschikbaar.

Sociale prestatie en dagondersteuning Later weer beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Subsidie sociale prestatie en dagondersteuning is later weer beschikbaar.

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag subsidie buurtcentra verbeteren aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag subsidie toegankelijkheid aan

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - samen dragen netwerken Beschikbaar

Subsidie voor het opzetten en/of uitbreiden van uw netwerk. Dat netwerk draagt bij aan de inzet en verbeteringen van de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen waar meerdere, lastige problemen spelen.
Vraag subsidie samen dragen netwerken aan

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - stimuleringsimpuls maatwerk Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van initiatieven voor kinderen waar meerdere complexe en langlopende problemen spelen.
Vraag subsidie stimuleringsimpuls maatwerk aan

Uitstapprogramma’s Utrechtse sekswerkers, subsidie aanvragen Beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de gemeente Utrecht naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's Utrechtse sekswerkers aan

Uitstapprogramma’s sekswerkers in de regio, subsidie aanvragen Beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de regio Utrecht, Eemland, Gooi en Vechtstreek naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's sekswerkers in de regio aan

Gezonde leefstijl ondersteunen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties om Utrechters te helpen en ondersteunen bij een gezonde leefstijl

Vraag subsidie gezonde leefstijl ondersteunen aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt aan

Loonkosten Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden.
Vraag subsidie loonkosten aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag plusbonus aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Winkelgebied binnenstad (Morgen Mooier Maken) Beschikbaar

Subsidie voor ondernemers en organisaties die de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Vraag subsidie winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken aan

Winkelgebieden sterker maken (Vitale Winkelgebieden) Beschikbaar

Financiële hulp voor ondernemers om hun winkel te verhuizen naar een kernwinkelgebied of om activiteiten te organiseren in één van 5 winkelgebieden.

Vraag subsidie winkelgebieden sterker maken aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande ruimte (die geen woonruimte is) naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Subsidie (of andere ondersteuning) voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Beschikbaar

Subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Projecten toevoegen woonruimte Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Monument opknappen (Utrechts restauratiefonds) Beschikbaar

Lening met lage rente voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, voor restauratie en energiebesparende voorzieningen.

Vraag lening voor het opknappen van een monument aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Subsidie voor het versterken van de participatie van huurders in Utrecht.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Riolering souterrainwoningen Lombok Niet meer beschikbaar

Subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Beheer speeltuinenNiet meer beschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.
Subsidie beheer speeltuinen is niet meer beschikbaar.

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Naar boven

Overig

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht