Aanvragen subsidie stichting of vereniging

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor een stichting of vereniging.

Onderwerpen:

eHerkenning voor rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving in het Handelsregister

Rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen, B.V.’s) en natuurlijke personen met een inschrijving in het Handelsregister (zoals eenmanszaken en v.o.f.’s) kunnen alleen nog subsidie aanvragen met e-Herkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk en tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.

 • U hebt bij ons eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.
 • Kiest u voor betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger, dan kunt u met uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties, zoals UWV en de Belastingdienst, inloggen.

Vraag eHerkenning aan

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Impulssubsidie om nieuwe culturele activiteiten uit te proberen Beschikbaar

Voor culturele activiteiten met artistieke mogelijkheden, en/of activiteiten gericht op de ontwikkeling van talent en/of activiteiten die iets nieuws toevoegen in de stad.

 • Aanvragen kan hele jaar door, behalve in juli en augustus
 • Laagdrempelige en snelle subsidie
 • U presenteert uw plan in een gesprek met de gemeente
 • Bedrag: maximaal € 2.500

Aanvragen of meer informatie over impulssubsidie cultuur

Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern Niet meer beschikbaar

In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komen 3 jongerencultuurhuizen. Organisaties kunnen vanaf 8 januari 2024 subsidie aanvragen als ze een jongerencultuurhuis willen beheren en activiteiten willen organiseren..

Lees meer over de subsidie voor jongerencultuurhuizen

Projectsubsidie voor het uitvoeren van een culturele activiteit Beschikbaar

Voor culturele activiteiten met een presentatiemoment in Utrecht, zoals voorstellingen, exposities, een festival of een participatieproject. Er zijn verschillende subsidierondes.

Aanvragen of meer informatie over projectsubsidie cultuur

Subsidie Cultuurnota 2025-2028Niet beschikbaar

Organiseert uw stichting of vereniging activiteiten die binnen de Cultuurnota 2025-2028 passen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Lees meer over de subsidie Cultuurnota 2025-2028

Subsidie voor evenementen (met thema gezondheid) Later weer beschikbaar

Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar.

Lees meer over de subsidie voor evenementen

Subsidie voor maken van een muziekstudio Beschikbaar

Om investeringen te doen voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van studio’s.

 • De subsidie is jaarlijks beschikbaar tot en met 2024
 • Bedrag per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte: maximaal € 1.250, maximaal 50% van de investering

Aanvragen of meer informatie over subsidie muziekstudio bouwen

Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)Niet beschikbaar

Subsidie voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.

Lees meer over de meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)

Subsidie voor amateurkunst: artistieke leiding, huur en andere middelen Niet beschikbaar

Voor het mogelijk maken van amateurkunstbeoefening. Denk ook aan wat u nodig hebt voor online activiteiten.

Lees meer over de basissubsidie amateurkunst

Subsidie voor amateurkunsteducatie 2022-2024 Niet beschikbaar

Subsidie voor stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie, voor activiteiten.

Lees meer over de subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024

Subsidie voor muziekles met instrumenten Niet beschikbaar

Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor muziekles met instrumenten.

Lees meer over de subsidie voor muziekles met instrumenten

Tweejarige subsidie 2023-2024 (cultuurnota) Niet beschikbaar

Subsidie voor nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen. U kunt de subsidie tot en met 1 september 2022 aanvragen.

Lees meer over de tweejarige subsidie 2023-2024 (cultuurnota)

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag subsidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Energie besparen in sociale huurwoningen Beschikbaar

Subsidie voor woningbouwverenigingen om energie te besparen in sociale huurwoningen.
Vraag subsidie energie besparen in sociale huurwoningen

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Evenement duurzamer makenBeschikbaar

Subsidie voor ondernemers die maatregelen nemen om een evenement blijvend duurzamer te maken.

Vraag subsidie evenement duurzamer maken aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Kleine vve isoleren Beschikbaar

Subsidie voor een kleine vve in Elinkwijk, Julianapark of de Watervogelbuurt voor het isoleren van een woning.

Vraag subsidie isoleren kleine vve

Samen woning duurzamer maken (collectieve aanpak energie) Beschikbaar

Subsidie voor huiseigenaren die samen woningen verduurzamen.
Vraag subsidie collectieve aanpak energie aan

Watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het watervriendelijker inrichten van gebouwen en (buiten) terreinen van maatschappelijke organisaties. Eigenaren en gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen.

Vraag subsidie watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed aan

Naar boven

Onderwijs

Verschillende activiteitenBeschikbaar

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Daar vallen ook onder brede talentontwikkeling en cultuureducatie, en de inzet van personeel dat hierbij kan ondersteunen.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • versterken van taal
 • transformatie Brede school academie
 • taal en onderwijs voor nieuwkomers primair onderwijs of voortgezet onderwijs
 • NT2 onderwijs voor volwassenen, hbo+ zonder inburgeringsplicht
 • talentontwikkeling primair onderwijs
 • talentontwikkeling voortgezet onderwijs
 • cultuureducatie, cultuur voor ieder kind
 • onderwijsondersteunende activiteiten

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs voor het ondersteunen van leerlingen die iets extra’s nodig hebben om te kunnen aansluiten in het onderwijs.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • ondersteuning peuter bij overgang naar (speciaal) primair onderwijs
 • orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Utrecht
 • psychosociale pedagogische interventie in het voortgezet onderwijs
 • regionale aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (SchoolWerkt-agenda)

Verschillende subsidies voor oriëntatie en de overgangsmomenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Zodat zij zich breed kunnen oriënteren en een bewuste keuze kunnen maken voor hun opleiding met het oog op de toekomst.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)
 • loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn in PO en VO
 • stedelijke coördinatie loopbaanoriëntatie VO naar mbo

Verschillende subsidies voor het terugdringen van het lerarentekort en het stimuleren van ontwikkelmogelijkheden voor scholen en hun onderwijspersoneel. De activiteiten zijn in het belang van onderwijskansen voor de Utrechtse Jeugd.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • plan van aanpak lerarentekort, Utrecht leert! (aanvragen kan op elk moment in het jaar)
 • tegemoetkoming loonkosten onderwijsondersteunend personeel in vaste dienst primair onderwijs (aanvragen moet elk jaar vóór 1 oktober)
 • onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs (aanvragen moet vóór de 1e vrijdag na de meivakantie of vóór 1 oktober).

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Passende Kinderopvang Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Lees meer over de subsidie Passende Kinderopvang

Zomerprogramma voor kinderen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor organisaties die een zomerprogramma organiseren voor kinderen op de basisschool of middelbare school die extra steun nodig hebben. Het zomerprogramma richt zich op sociale en emotionele ontwikkeling.
Lees meer over subsidie zomerprogramma

Huisvesting voorschool Later weer beschikbaar

Biedt u voorschoolse educatie aan voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar?

Lees meer over subsidie voorschoolse huisvesting

Overgang voorschoolse educatie Later weer beschikbaar

Tegemoetkoming in de extra kosten voor de overgang van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Lees meer over subsidie overgang voorschoolse educatie

Onderzoek naar lesgeven in Overvecht Niet meer beschikbaar

Deze subsidie is voor onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten die aangesloten zijn bij het gelijknamige Regio Deal project in Overvecht. Het doel is om geschikte leraren in het PO en VO op scholen in Overvecht in dienst te nemen en te houden.

Lees meer over subsidie onderzoek naar lesgeven in Overvecht

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Subsidie voor evenementen (met thema gezondheid) Later weer beschikbaar

Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar.

Lees meer over de subsidie voor evenementen

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag subsidie buurtcentra verbeteren aan

Huisvesting voedselbanken Beschikbaar

Hebt u in de stad een voedselbank voor mens of dier? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Vraag subsidie huisvesting voedselbanken aan

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag subsidie toegankelijkheid aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Later weer beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Lees meer over subsidie sociale prestatie en dagondersteuning

Vrijwilligers ondersteunen Later weer beschikbaar

Subsidie voor organisaties, voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Lees meer over subsidie vrijwilligers ondersteunen

Preventie van verslaving Niet meer beschikbaar

Subsidie voor activiteiten om verslaving te voorkomen.

Lees meer over subsidie preventie van verslaving

Activiteiten voor een gelijker UtrechtBeschikbaar

Hebt u een idee voor een activiteit die meehelpt bij het zorgen voor gelijke behandeling en gelijke kansen? U kunt hier subsidie voor aanvragen.

Vraag subsidie activiteiten voor een gelijker Utrecht aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Duurzaamheidsbonus beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Jobcoaching en werkbegeleiding Beschikbaar

Subsidie voor de kosten van een jobcoach of werkbegeleiding. De jobcoach of werkbegeleider helpt een nieuwe medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het werk.

Vraag subsidie jobcoaching en werkbegeleiding aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Loonkosten Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden.
Vraag subsidie loonkosten aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Vraag plusbonus aan

Subsidie voor evenementen (met thema gezondheid) Later weer beschikbaar

Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar.

Lees meer over de subsidie voor evenementen

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Winkelgebieden sterker maken (Vitale Winkelgebieden) Beschikbaar

Financiële hulp voor ondernemers om activiteiten te organiseren in een van de 9 winkelgebieden.

Vraag subsidie winkelgebieden sterker maken aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Niet beschikbaar/later weer beschikbaar

Subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.

Lees meer over subsidie versterken startende en groeiende bedrijven 2023-2026, nadruk op groeiondernemers (later weer beschikbaar)

Lees meer over subsidie versterken startende en groeiende bedrijven 2023-2026, frontoffice/ecosysteemmanagement (niet meer beschikbaar)

Verandering van werk, subsidie aanvragen Niet beschikbaar

Subsidie voor activiteiten om mensen aan werk te helpen in de zorg, bouw, techniek of ICT. Of voor ideeën hoe minder mensen hetzelfde werk kunnen doen op deze terreinen.
Lees meer over subsidie verandering van werk

Werkzoekenden in de bijstand met vernieuwende projecten aan werk helpen Niet beschikbaar

Subsidie voor vernieuwende ideeën om werkzoekenden in de bijstand aan werk te helpen.

Lees meer over subsidie werkzoekenden in de bijstand aan werk helpen

Onroerendezaakbelasting Niet beschikbaar

Subsidie voor ondernemers als bijdrage voor de verhoging van onroerendezaakbelasting voor de niet-woning.

Lees meer over subsidie onroerendezaakbelasting

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Energie besparen in sociale huurwoningen Beschikbaar

Subsidie voor woningbouwverenigingen om energie te besparen in sociale huurwoningen.
Vraag subsidie energie besparen in sociale huurwoningen

Woonruimte maken van niet-woonruimte Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande ruimte (die geen woonruimte is) naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Lees over subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Subsidie (of andere ondersteuning) voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Beschikbaar

Subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Monument opknappen (Utrechts restauratiefonds) Beschikbaar

Lening met lage rente voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, voor restauratie en energiebesparende voorzieningen.

Vraag lening voor het opknappen van een monument aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Niet meer beschikbaar

Subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Lees over subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Subsidie voor het versterken van de participatie van huurders in Utrecht.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Beheer speeltuinen Niet beschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Lees meer over subsidie beheer speeltuinen

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie Samen voor Overvecht aan

Naar boven

Overig

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

Telefoon

030 - 286 33 36

Maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag 9.00-12.00 uur

E-mail

subsidie@utrecht.nl

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht