Subsidiehulp Subsidies milieu en duurzaamheid

Duurzame energie

Zonneboilers

Een subsidie voor bewoners en Verenigingen van Eigenaren voor de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler.
Vraag deze subsidie aan
.

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag deze subsidie aan
.

Collectieve zonne-energieprojecten

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag deze subsidie aan
.

Overig

Utrecht4globalgoalsBeschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.
Vraag deze subsidie aan

Duurzaam monumentenadvies

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag deze subsidie aan
.

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal.

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijnstof wordt beperkt.
Vraag deze subsidie aan
.

Haalbaarheidsstudie duurzaam goederenvervoer

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent duurzaam goederenvervoer.
Vraag deze subsidie aan
.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening