Subsidiehulp Subsidies onderwijs

Onderwijs 0 - 12 jaar

Subsidies primair onderwijs Later weer beschikbaar

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar.
Vraag subsidie aan

Onderwijs 12 - 23 jaar

Loopbaanoriëntatie in PO en VO Later weer beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.
Vraag deze subsidie aan.

Psychosociale pedagogische interventieLater weer beschikbaar

Een subsidie voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door interventie in het voortgezet onderwijs.
Vraag deze subsidie aan.

Regionale aanpak schooluitval Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor de regionale aanpak in het voorkomen van schooluitval van jongeren.
Vraag deze subsidie aan.

Subsidies voortgezet onderwijs Later weer beschikbaar

Verschillende subsidies voor activiteiten in het onderwijs aan kinderen van 12-23 jaar.
Vraag deze subsidie aan

Samenwerkingsverbanden onderwijs Later weer beschikbaar

Verschillende subsidies voor jaarlijkse activiteiten van samenwerkingsverbanden in het onderwijs.
Vraag subsidie aan

Overig

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Subsidie transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag deze subsidie aan.

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en ontwikkeling Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht en onderwijsinnovatie stimuleren.
Vraag deze subsidie aan.

Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Vraag subsidie aan.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij?

Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening