Subsidiehulp Subsidies onderwijs

Onderwijs 0 - 12 jaar

Combinatiefunctie Brede school en talentontwikkeling PO

Een subsidie voor de inzet van uren coördinatie (brede) school en voor de bevordering van talentontwikkeling in het primair onderwijs.
Vraag deze subsidie aan
.

Conciërges

Een subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor conciërges.
Vraag deze subsidie aan
.

Leerlingbegeleiding PO

Een subsidie om ervoor te zorgen dat leerlingen met specifieke zorg-onderwijsbehoeften in het primair onderwijs ondersteuning krijgen. 
Vraag deze subsidie aan
.

Begeleiding zorgpeuter/-kleuter

Een subsidie ter bevordering van een goede overgang van kinderen in voorschoolse voorzieningen naar het primair (speciaal) onderwijs. 
Vraag deze subsidie aan
.

Taalschool

De taalschool is een voorziening voor nieuwkomers in het primair onderwijs. Dit zijn kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en de taal onvoldoende machtig zijn om succesvol aan het onderwijs deel te nemen.
Vraag deze subsidie aan.

Versterken van Taal

Een subsidie voor schoolbesturen primair onderwijs om het taalonderwijs te versterken.
Vraag deze subsidie aan
.

Onderwijs 12 - 23 jaar

Combinatiefunctie Brede school en talentontwikkeling VO

Een subsidie voor de inzet van een uitvoerende combinatiefunctionaris onderwijs in het voortgezet onderwijs.
Vraag deze subsidie aan
.

Coördinatie loopbaanoriëntatie VO - mbo

Een subsidie om de overgang van leerlingen naar het mbo te versoepelen, zowel procedureel als inhoudelijk.
Vraag deze subsidie aan
.

Loopbaanoriëntatie in PO en VO

Een subsidie voor activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.
Vraag deze subsidie aan
.

OPCD De Utrechtse School

Een subsidie voor het aanbieden van een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) De Utrechtse School.
Vraag deze subsidie aan.

Overgang PO naar VO

Een subsidie om een goede doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te stimuleren.
Vraag deze subsidie aan
.

Internationale Schakelklassen

Een subsidie voor één schoolbestuur Voortgezet Onderwijs dat namens andere schoolbesturen de Internationale Schakelklassen (taalonderwijs voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs) verzorgt.
Vraag deze subsidie aan
.

Regionale aanpak schooluitval 

Een subsidie voor de regionale aanpak in het voorkomen van schooluitval van jongeren.
Vraag deze subsidie aan
.

Overig

Utrecht4globalgoals

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal.

Subsidie transitiekosten harmonisatie kinderopvang

Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Vraag deze subsidie aan

Cultuureducatie

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het cultuuronderwijs of aan cultuureducatie op school, eventueel aangevuld met een bijdrage uit het innovatie budget.
Vraag deze subsidie aan
.

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie

Een subsidie voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht en onderwijsinnovatie stimuleren.
Vraag deze subsidie aan
.

Voorschoolse voorzieningen

Een subsidie voor (voorbereiden van) het uitvoeren van voorschoolse educatie. 
Vraag deze subsidie aan
.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht