Regels subsidies

Wij gaan eerlijk en transparant om met subsidies. Zo vragen wij bijvoorbeeld van organisaties die subsidie krijgen dat zij een goed bestuur hebben en toegankelijk zijn.

Op deze pagina:

Regels voor subsidies: verordening

Extra regels per subsidie: nadere regels

Voor veel subsidies gelden extra voorwaarden. Die voorwaarden staan in 'nadere regels'. U vindt de nadere regels op de pagina waar u de subsidie kunt aanvragen.

Verantwoording voor subsidie

Ontvangt u meer dan € 20.000 aan subsidie van de gemeente per jaar? Dan volgt u de regels voor de (financiële) verantwoording van de subsidie. U leest deze in het verantwoordingsprotocol.

Ontvangt u meer dan € 100.000 aan subsidie van de gemeente per jaar? Dan vraagt u aan uw accountant om de eisen voor de controle van de verantwoording te volgen. U leest deze eisen in het accountantsprotocol.

Goed bestuur en Governance Codes

Krijgt uw organisatie subsidie van de gemeente Utrecht? Dan moet u voldoen aan de Governance Code van uw branche. Het is belangrijk dat organisaties die subsidie ontvangen goed bestuurd worden en hieraan voldoen.

Minder dan half miljoen aan inkomsten of geen Governance Code?

Ontvangt uw organisatie per jaar minder dan € 500.000 aan inkomsten? Of heeft uw branche geen Governance Code (zoals bij bedrijven)? Dan moet u voldoen aan de Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur (pdf, 54 kB).

Hoe geeft u aan dat u aan de eisen voldoet?

U legt de verklaring af in het digitale aanvraagformulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Stuurt u de aanvraag per mail of per post? Vul dan de Verklaring Goed Bestuur (pdf, 73 kB) in. Stuur dit document mee met uw aanvraag.

Salarissen en vergoedingen aan bestuurders

Het is niet de bedoeling dat er subsidiegeld van de gemeente Utrecht gebruikt wordt om topinkomens aan bestuurders te betalen. Daarom vragen wij aan gesubsidieerde instellingen om voor hun salarissen en vergoedingen aan hun bestuurders, de richtlijn in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen aan te houden.

Regels voor het geven van subsidie: uitvoeringskader

Onze werkwijze voor het verstrekken van subsidies moet altijd hetzelfde zijn, en goed te controleren. Daarom hebben we een 'uitvoeringskader': een document voor medewerkers van de gemeente Utrecht over het geven van subsidie. Het document geeft informatie over de minimale eisen waaraan subsidieaanvragen moeten voldoen. En het beschrijft de richtlijnen rond de verschillende fases in het proces van subsidie geven.

Lees het uitvoeringskader subsidieverstrekking (pdf, 248 kB)

Social Return

Soms wordt er in een beleidsregel een verplichting opgenomen tot de inzet van Social Return. Die verplichting geldt als uw organisatie op jaarbasis meer dan € 100.000 subsidie ontvangt van de gemeente. Wij vragen u dan 5% van het subsidiebedrag te gebruiken om bijvoorbeeld Utrechters die moeilijk aan het werk komen aan te nemen, of om producten in te kopen bij sociale werkvoorzieningen.

Toegankelijkheid

Alle activiteiten die de gemeente Utrecht subsidieert moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Besteed daarom in uw activiteitenplan aandacht aan de toegankelijkheid. Bekijk de richtlijnen voor toegankelijke activiteiten.

Dieren bij evenementen

Uilen, roofvogels en reptielen mogen niet optreden in evenementen die de gemeente Utrecht organiseert of waaraan wij meebetalen. Dat geldt dus ook voor evenementen waarvoor u subsidie krijgt van de gemeente. Dit verbod komt bovenop het verbod in heel Nederland om wilde zoogdieren te gebruiken bij een optreden.

Btw (omzetbelasting)

Ontvangt u een subsidie van de gemeente? Dan hoeft u daarover geen btw te betalen aan de Belastingdienst. U krijgt de subsidie namelijk voor activiteiten waarbij u een tegenprestatie aan anderen levert en niet aan de gemeente zelf. Dit betekent ook dat u geen btw kunt meerekenen in de (personeel)kosten waarvoor u subsidie vraagt. Voor btw die u zelf moet betalen aan anderen kunt u wel subsidie vragen. Bijvoorbeeld als u iemand inhuurt of iets koopt.

Meer informatie over subsidie en btw leest u op website van de Belastingdienst

Hulp en contact Subsidie

Telefoon

030 - 286 33 36

Maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag 9.00-12.00 uur

E-mail

subsidie@utrecht.nl

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht