Subsidiehulp Regels subsidies

De gemeente Utrecht geeft subsidies aan organisaties en particulieren. De subsidies zijn voor voorzieningen en activiteiten die helpen om de doelen van de gemeente te bereiken. Elk jaar worden deze doelen vastgesteld in de programmabegroting.

De regels van de gemeente voor het geven van subsidies leest u in de Algemene subsidieverordening Gemeente Utrecht (ASV). Lees ook de toelichting (pdf, 210 kB). De regels van de ASV gelden in principe voor alle subsidies. Ook de regels over subsidies in artikel 4.21 t/m 4.80 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Nadere regels

Voor veel subsidies gelden extra voorwaarden. Die voorwaarden staan in nadere regels. U vindt de nadere regels op de pagina waar u de subsidie kunt aanvragen.

Subsidieverantwoording

Ontvangt u meer dan €20.000,- aan subsidie van de gemeente per jaar? Dan volgt u de regels voor de (financiële) verantwoording van de subsidie. U leest deze in het Verantwoordingsprotocol (pdf, 331 kB). Bekijk ook de schematische toelichting (pdf, 201 kB).

Accountantsverklaring
Ontvangt u meer dan €100.000,- aan subsidie van de gemeente per jaar? Dan vraagt u aan uw accountant om de eisen voor de controle van de verantwoording te volgen. U leest deze eisen in het Accountantsprotocol (pdf, 305 kB).

Beschikbare subsidies

In de subsidiestaten vindt u het bedrag voor subsidies in dat jaar. Bekijk de Subsidiestaat 2019 (pdf, 224 kB) en de Subsidiestaat 2020 (pdf, 210 kB). De subsidiestaat is onderdeel van de programmabegroting.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening