Subsidiehulp Subsidies welzijn, zorg en gezondheid

Volksgezondheid

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s

Een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees. Vraag deze subsidie aan.

Verslavingszorg en -preventie

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten. Vraag deze subsidie aan.

Internationaal

Utrecht4globalgoals

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals. Vraag deze subsidie aan

Maatschappelijke ondersteuning

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

Een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties. Vraag deze subsidie aan.

Sociale prestatie en dagondersteuning

Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling. Vraag deze subsidie aan.

Buurtcentra verbeteren

Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra. Vraag deze subsidie aan.

Gebruik ruimte bewonersinitiatieven

Een subsidie voor de aanpassing van een bestaande accommodatie (ruimte) waardoor deze geschikt wordt voor bewonersactiviteiten en/of -initiatieven. Vraag deze subsidie aan.

Activiteiten voor opvang en beschermd wonen

Een subsidie voor vernieuwende activiteiten in de opvang en het beschermd wonen in de regio Utrecht. Vraag deze subsidie aan.

Sociaal makelaarschap

Een subsidie voor de inzet van sociaal makelaars in de wijken. Vraag deze subsidie aan.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht