Subsidiehulp Subsidies welzijn, zorg en gezondheid

Subsidie aanvragen met eHerkenning

Organisaties en bedrijven kunnen alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. U hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig.

  • Vraag eHerkenning tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.
  • U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties gebruiken, zoals het UWV en de Belastingdienst.

Vraag eHerkenning aan

Volksgezondheid

Basiszorg daklozen regio Utrecht Beschikbaar

Subsidie voor het bieden van basiszorg aan daklozen. Hiermee draagt de gemeente Utrecht bij aan een duidelijke ingang voor opvang en herstel van de daklozen in regio Utrecht.

Vraag subsidie basiszorg daklozen aan

Gezonde leefstijl ondersteunen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties om Utrechters te helpen en ondersteunen bij een gezonde leefstijl

Vraag subsidie gezonde leefstijl ondersteunen aan

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees.
Subsidie hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s is niet meer beschikbaar.

Uitstapprogramma’s Utrechtse sekswerkers, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de gemeente Utrecht naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's Utrechtse sekswerkers aan

Uitstapprogramma’s sekswerkers in de regio, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de regio Utrecht, Eemland, Gooi en Vechtstreek naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's sekswerkers in de regio aan

Verslavingszorg en -preventie Niet meer beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Vraag subsidie verslavingszorg en -preventie aan

Internationaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Maatschappelijke ondersteuning

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag subsidie buurtcentra verbeteren aan

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - stimuleringsimpuls maatwerk Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van initiatieven voor kinderen waar meerdere complexe en langlopende problemen spelen.

Vraag subsidie stimuleringsimpuls maatwerk aan

Huisvesting voedselbanken Beschikbaar

Hebt u in de stad een voedselbank voor mens of dier? Dan kunt u huisvestingssubsidie krijgen.

Vraag subsidie huisvesting voedselbanken aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Vraag subsidie sociale prestatie en dagondersteuning aan

Subsidie activiteit voor jongeren Beschikbaar

Om jongeren tussen 12 en 27 jaar meer perspectief te bieden, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

  • Aanvragen kan tot en met 1 november 2021 voor activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid.
  • Aanvragen kan tot en met 31 juli 2022 voor extra inzet van jongerenwerk om meer kwetsbare jongeren te bereiken en passende ondersteuning te bieden.
  • Bedrag: geen minimum- of maximumbedrag

Aanvragen of meer informatie over subsidie activiteiten voor jongeren

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag subsidie toegankelijkheid aan

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - samen dragen netwerken Niet beschikbaar

Subsidie voor het opzetten en/of uitbreiden van uw netwerk. Dat netwerk draagt bij aan de inzet en verbeteringen van de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen waar meerdere, lastige problemen spelen.

Versneld vernieuwenNiet beschikbaar

Subsidie voor organisaties die zich samen inzetten voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het gaat hierbij om activiteiten die de negatieve sociale effecten van corona (zoals eenzaamheid) tegengaan en een beroep op specialistische zorg verminderen.

Vrijwilligers ondersteunenLater weer beschikbaar

Subsidie voor organisaties, voor het ondersteunen van vrijwilligers.
Subsidie vrijwilligers ondersteunen is later weer beschikbaar.

Overige

Beheer speeltuinen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht. Deze subsidie kunt u vanaf juni 2022 weer aanvragen.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht