Subsidiehulp Subsidies welzijn, zorg en gezondheid

Volksgezondheid

Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s Later weer beschikbaar

Een subsidie voor het bieden van hulp op de prostitutielocaties, een uitstapprogramma en ondersteuning aan prostituees. Vraag deze subsidie aan.

Verslavingszorg en -preventie Later weer beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten. Vraag deze subsidie aan.

Internationaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de global goals.
Vraag deze subsidie aan

Maatschappelijke ondersteuning

Sociale prestatie en dagondersteuning Later weer beschikbaar

Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Vraag deze subsidie aan.

ToegankelijkheidBeschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag deze subsidie aan.

Jongerenwerk Niet meer beschikbaar

Een subsidie om het jongerenwerk in Utrecht van 2020-2026 uit te voeren.
Vraag deze subsidie aan.

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Later weer beschikbaar

Een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.
Vraag deze subsidie aan.

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Een subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag deze subsidie aan.

Activiteiten buurtnetwerk Later weer beschikbaar

Een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.
Vraag deze subsidie aan.

Wijkinformatiepunt starten of uitvoeren Beschikbaar

Een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.
Vraag deze subsidie aan.

Jaarsubsidie informele zorg Later weer beschikbaar

Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.
Vraag deze subsidie aan.

Projectsubsidie informele zorg Beschikbaar

Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.
Vraag deze subsidie aan.

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening