Subsidiehulp Subsidies welzijn, zorg en gezondheid

Subsidie aanvragen met eHerkenning

Organisaties en bedrijven kunnen alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. U hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig.

  • Vraag eHerkenning tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.
  • U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties gebruiken, zoals het UWV en de Belastingdienst.

Vraag eHerkenning aan

Volksgezondheid

Mensen met verward gedrag doorverwijzen Beschikbaar

Deze subsidie is voor organisaties die mensen met sociaal-psychische problemen doorverwijzen naar de juiste zorg.

Vraag subsidie Mensen met verward gedrag doorverwijzen aan

Gezonde leefstijl ondersteunen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor organisaties om Utrechters te helpen en ondersteunen bij een gezonde leefstijl

Lees meer over subsidie gezonde leefstijl ondersteunen

Basiszorg daklozen regio Utrecht Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het bieden van basiszorg aan daklozen. Hiermee draagt de gemeente Utrecht bij aan een duidelijke ingang voor opvang en herstel van de daklozen in regio Utrecht.

Lees meer over subsidie basiszorg daklozen

Hulp- en dienstverlening aan prostituees (Stedelijke prostitutiehulp en dienstverlening) Niet meer beschikbaar

Subsidie voor hulpverlening en dienstverlening aan sekswerkers die wonen of werken in de gemeente Utrecht.

Lees meer over subsidie hulp- en dienstverlening aan prostituees

Uitstapprogramma’s Utrechtse sekswerkers, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de gemeente Utrecht naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's Utrechtse sekswerkers aan

Uitstapprogramma’s sekswerkers in de regio, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de regio Utrecht, Eemland, Gooi en Vechtstreek naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's sekswerkers in de regio aan

Verslavingszorg en -preventie Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de vermindering van (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar, zeer sociaal kwetsbaren en OGGZ-cliënten.

Vraag subsidie verslavingszorg en -preventie aan

Internationaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Maatschappelijke ondersteuning

Hulp voor Utrechtse jeugd na coronamaatregelen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die kinderen en jongeren helpen die erge last hebben gehad van de coronamaatregelen.

Vraag subsidie hulp voor Utrechtse jeugd na coronamaatregelen aan

Buurtcentra verbeteren Beschikbaar

Subsidie voor het verbeteren van gebruik van de buurtcentra.
Vraag subsidie buurtcentra verbeteren aan

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - stimuleringsimpuls maatwerk Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van initiatieven voor kinderen waar meerdere complexe en langlopende problemen spelen.

Lees meer over de subsidie stimuleringsimpuls maatwerk

Hulp voor jongeren bij liefde en seksualiteit Niet beschikbaar

Subsidie voor organisaties voor het helpen van jongeren op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit.
Lees meer over de subsidie hulp voor jongeren bij liefde en seksualiteit

Toegankelijkheid Later weer beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Lees meer over subsidie toegankelijkheid

Vrijwillige inzet voor elkaar Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en organisaties die zich zonder winstoogmerk inzetten voor elkaar.

Vraag subsidie vrijwillige inzet voor elkaar aan

Zomerprogramma voor kinderen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die een zomerprogramma organiseren voor kinderen op de basisschool of middelbare school die extra steun nodig hebben. Het zomerprogramma richt zich op sociale en emotionele ontwikkeling.
Vraag subsidie zomerprogramma aan

Huisvesting voedselbanken Later weer beschikbaar

Hebt u in de stad een voedselbank voor mens of dier? Dan kunt u huisvestingssubsidie krijgen.

Lees meer over subsidie huisvesting voedselbanken

Sociale prestatie en dagondersteuning Later weer beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Lees meer over subsidie sociale prestatie en dagondersteuning

Subsidie activiteit voor jongeren Niet meer beschikbaar

Om jongeren tussen 12 en 27 jaar meer perspectief te bieden, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Lees meer over subsidie activiteiten voor jongeren

Expertisenetwerken complexe jeugdhulp - samen dragen netwerken Niet beschikbaar

Subsidie voor het opzetten en/of uitbreiden van uw netwerk. Dat netwerk draagt bij aan de inzet en verbeteringen van de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen waar meerdere, lastige problemen spelen.

Lees meer over de subsidie samen dragen netwerken

Versneld vernieuwenNiet beschikbaar

Subsidie voor organisaties die zich samen inzetten voor inwoners in een kwetsbare situatie. Het gaat hierbij om activiteiten die de negatieve sociale effecten van corona (zoals eenzaamheid) tegengaan en een beroep op specialistische zorg verminderen.

Lees meer over de subsidie versneld vernieuwen

Vrijwilligers ondersteunen Later weer beschikbaar

Subsidie voor organisaties, voor het ondersteunen van vrijwilligers.

Lees meer over subsidie vrijwilligers ondersteunen

Overige

Achternaamswijziging slavernijverleden Beschikbaar

Subsidie voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen die last hebben van hun achternaam, omdat deze verwijst naar het pijnlijke verleden van hun voorouders. Voor het wijzigen van hun achternaam kunnen zij een tegemoetkoming aanvragen.

Vraag subsidie aan voor achternaamswijziging slavernijverleden

Slavernijverleden laten zien Beschikbaar

We willen het slavernijverleden van de stad Utrecht meer bekendheid geven. Een subsidie voor inwoners en organisaties met een goed idee om dit slavernijverleden beter te laten zien.

Vraag de subsidie slavernijverleden aan

Beheer speeltuinen Later weer beschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Lees meer over subsidie beheer speeltuinen

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Hulp en contact Subsidie

Telefoon

030 - 286 33 36

E-mail

subsidie@utrecht.nl

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht