Subsidiehulp Subsidies werk en ondernemen

Werk

Aanpak jeugdwerkloosheid

Een subsidie voor regionale initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio. Vraag deze subsidie aan.

Kansen voor West 2

Europese subsidie voor het verbeteren van het vestigingsklimaat in delen van de stad. Gericht op meer werkgelegenheid via een hoger aantal hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties. Dit is een Europese subsidie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2. Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal.

Loonkostensubsidie

Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen. Vraag deze subsidie aan.

Ondernemen

Lokaal economisch fonds

Een subsidie ter stimulering van de werkgelegenheid in de vorm van nieuwe banen, leerwerk- en stageplekken. Vraag deze subsidie aan.

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden

Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing. Vraag deze subsidie aan

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht