Bestemmingsplan belastingkantoor Gerbrandystraat naar raad

De komst van 487 huurwoningen op de plek van het voormalig belastingkantoor aan de Gerbrandystraat 20 in Lauwerecht is een stap dichterbij. Het college heeft het bestemmingsplan hiervoor ter vasstelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op het nieuwe complex komen 200 zelfstandige studentenwoningen en 287 vrije sector huurappartementen. 45 procent (223 appartementen) valt in de categorie middenhuur. Plan is om het huidige gebouw dit najaar te slopen, waarna de nieuwbouw kan starten.

"Dit gebied verdient een positieve impuls," zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). "Het zou prachtig zijn als hier 487 huurwoningen kunnen worden gebouwd, met 41 procent studentenwoningen in de sociale huur. Met dit project brengen we in deze buurt meer leven in de brouwerij terug."

Gevarieerde woningen
Naast de woningen is plek voor maximaal 150 vierkante meter voor commerciële functies, zoals lichte horeca of dienstverlening. De appartementen worden verspreid over drie gebouwen. Een daarvan is een woontoren met 19 woonlagen waarin 205 woningen komen. Deze woontoren wordt twee verdiepingen hoger dan het huidige gebouw. Op die manier kunnen voldoende wooneenheden worden gebouwd, zodat het project ook financieel solide is. De andere twee gebouwen zijn lager. In het lagere gebouw langs het spoor komen 200 studentenstudio’s en een gebouw van vijf woonlagen langs de Gerbrandystraat krijgt 82 appartementen. De woningen variëren in grootte tussen de 48 en 71 vierkante meter. De studentenstudio’s hebben een oppervlakte van 21 vierkante meter.

Zienswijzen
Op het bestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben onder andere geleid tot nader onderzoek naar trillingshinder vanwege de nabijgelegen spoorlijn. Ook werd een zienswijze ingediend over de toevoeging van het aantal benodigde parkeerplaatsen in het plangebied, een toelichting over waterinfiltratie en de toevoeging van een paragraaf over cultuurhistorie.

Verdubbeling aantal bomen
De fundamenten van de huidige hoogbouw blijven bewaard: die zijn stevig genoeg om te hergebruiken voor de nieuwbouw. Ook zullen er meer bomen terug komen: 24 bomen worden vervangen door vijftig nieuwe bomen, variërend in soorten en formaten. Tien andere bomen in het gebied kunnen behouden blijven.

De belastingdienst vertrok in 2010 uit het kantoorpand aan de Gerbrandystraat. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft het gebouw verkocht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht