Bodemonderzoek om 'schoonmaakbacteriën' Griftpark te versnellen

Bodemonderzoek in het Griftpark moet uitwijzen op welke manier bacteriën verontreinigde grond sneller kunnen afbreken. De gemeente Utrecht laat vanaf 30 april onderzoek uitvoeren naar een bacteriegroep die enkele jaren geleden is aangetroffen in het Griftpark, waar tot 1960 een gasfabriek en vuiloverslag waren gevestigd. Deze bacteriegroep zorgt ervoor dat de verontreiniging in de bodem onder het park sneller verdwijnt dan oorspronkelijk verwacht. De bacteriegroep kan tevens van grote waarde zijn voor andere verontreinigde gebieden. De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en onderzoeksinstituut Deltares gaan het onderzoek uitvoeren.

Het onderzoek duurt tot december 2019 en richt zich eerst op de huidige verontreiniging van de bodem en het grondwater. Hiervoor wordt op verschillende plekken in het park zo'n 25 centimeter breed en tot 30 meter diep geboord. Daarna volgt laboratoriumonderzoek naar de bacteriën. Hiervoor worden monsters van de bodem en het grondwater genomen. Tot slot bekijken de onderzoekers hoe het grondwater zich onder het park door verplaatst. Hiervoor worden peilbuizen geplaatst.

Wat is te merken van het onderzoek?
Het Griftpark blijft tijdens het onderzoek gewoon open en de overlast is beperkt. De boringen vinden plaats tijdens kantoortijden en worden gedaan door een gespecialiseerd internationaal bedrijf. Het bedrijf gebruikt kunststof rijplaten om het park niet te beschadigen. Een veiligheidsdeskundige van de gemeente ziet toe op de werkzaamheden.

Het Griftpark
De gasfabriek en vuiloverslag die tot 1960 op de plek van het Griftpark gevestigd waren, hebben de bodem in en rond het park verontreinigd. Voordat het gebied in de jaren ’90 werd ingericht als park, is de verontreinigde grond ingepakt en geïsoleerd. Hierdoor komt de verontreiniging niet in aanraking met de oppervlakte of met het grondwater. Het ingepakte gebied wordt continu gemonitord. Dit is een manier van saneren die vaker wordt gebruikt in Nederland. Wat het Griftpark bijzonder maakt, is dat de verontreiniging sneller verdwijnt dan oorspronkelijk verwacht. Dat heeft te maken met de bacteriegroep die onderzocht wordt. Het Ministerie van Intrastructuur en Milieu subsidieert het onderzoek.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht