Burgemeester sluit woning aan Wijnbesplantsoen 115

Burgemeester Jan van Zanen heeft per direct een woning gesloten aan het Wijnbesplantsoen 115 in Noordwest. De politie en inspecteurs van de gemeente hebben in de woning illegale prostitutie geconstateerd.

In de woning zijn twee prostituees aangetroffen, waarvan één illegaal in Utrecht verbleef. De illegaal verblijvende prostituee heeft van de Vreemdelingenpolitie het bevel gekregen Nederland binnen 24 uur te verlaten. Er was extra aandacht voor de woning na een aantal meldingen over criminele activiteiten.

De burgemeester concludeert dat het gebruik van het pand is gericht op het aanbieden van seksuele diensten, namelijk een seksinrichting. In een woonomgeving is dat niet wenselijk. Illegale prostitutie vormt een gevaar voor de openbare orde en doet afbreuk aan het woon- en leefklimaat. Het exploiteren van een seksinrichting zonder dat daarvoor een vergunning is verleend, is verboden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De burgemeester het pand gesloten voor de duur van drie maanden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht