Druk op handhaving blijft toenemen

Er wordt steeds meer gevraagd van de handhavers van de gemeente Utrecht. Dat blijkt onder meer uit een sterkte stijging van het aantal meldingen van bewoners waar de afdeling Toezicht & Handhaving mee aan de slag moet. Het aantal handhavers stijgt niet zo hard als de meldingen, waardoor er prioriteiten moeten worden gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het handhavingsprogramma voor 2022 vastgesteld. In dit programma worden de knelpunten en prioriteiten toegelicht. 

Oorzaken 
De toenemende druk heeft verschillende oorzaken. Het aantal bewonersmeldingen neemt sterk toe, jaarlijks met ongeveer 30%. Meldingen die betrekking hebben op handhaving zoals parkeeroverlast, afval, vuurwerk en drugs- en lachgasoverlast stijgen nog sneller. Ook de handhaving van coronamaatregelen legt een stevig beslag op handhaving. Nieuwe wet- en regelgeving moet gehandhaafd worden. En als gevolg van keuzes die de politie moet maken door beperkte capaciteit worden handhaver steeds vaker gevraagd te ondersteunen bij demonstraties, grote evenementen en verkeerscontroles.
Burgemeester Dijksma: “De mannen en vrouwen van handhaving doen belangrijk werk voor ons allemaal. Ze houden de stad veilig en schoon. Zij verdienen onze waardering en respect. Steeds vaker krijgen handhavers te maken met agressie tijdens hun werk. Dat is echt onacceptabel.”

Groei van de stad
De groei van de stad zorgt ervoor dat we met meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte. De verwachting is dan ook dat de vraag naar handhaving de komende jaren alleen maar zal toenemen. Burgemeester Dijksma: “Ik ben blij met de 1 miljard euro voor de rechtsstaat die de nieuwe coalitie in hun akkoord heeft opgenomen. Mijn oproep is: zorg dat dit geld ook naar uitvoering, naar onze mensen die de ogen en oren op straat zijn gaat.”

Accenten 
De in het handhavingsprogramma benoemde accenten voor 2022 zijn als volgt:

Accenten aanvullend op programma 2020-2023

Veiligheid

 

Leefbare Openbare Ruimte

Bestaande Bouw

Milieu/Energie

Mobiliteit

- Ondermijnende criminaliteit/BUIT

- Proef inzet scanauto voor gestolen voertuigen

- Drie extra wijkboa’s

Vuurwerkverbod

-Samenwerking politie

-Proef verkeershandhaving

- Integrale handhavingsacties

- Handhaving coronamaatregelen

- Afval naast ondergrondse containers

- Vuelta

- Proef toezicht vanaf het water

- Voederverbod

- Flyerverbod

-Aanpak

Huisjesmelkers

-Toeristische verhuur

-Gevaarlijke

Afvalstoffen

-Energielabel C voor kantoren

-Aanscherping milieuzone

 

-Proef speedpedelecs (snelle elektrische fiets)

- Minder parkeerautomaten

- Snorfietsen naar de rijbaan

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht