Herstel historische grachten vraagt om grondige herziene aanpak

De complexiteit van het herstel van de historische grachten in Utrecht is stelselmatig onderschat. Ook was de projectorganisatie van de gemeente niet op orde en ontbrak er een strategie voor het gehele project Wal- en Kluismuren. Dit blijkt uit het externe onderzoek van AnteaGroup. Het college trekt zich deze stevige en pijnlijke conclusies zeer aan. De uitkomsten maken duidelijk dat het echt anders moet. Daarom wordt komende tijd gewerkt aan een grondige herziening van de aanpak.

In mei werd al duidelijk dat er niet genoeg geld is en dat er meer tijd nodig is voor het herstel van de historische grachten. Daarom is in opdracht van de gemeente een extern onderzoek verricht naar het project. Hierbij is teruggeblikt, om te leren van het verleden. Ook is advies gegeven over hoe de gemeente verder moet om het project goed af kunnen ronden.

Het onderzoeksbureau concludeert dat een strategie voor het gehele project ontbrak. Daardoor werd er onvoldoende geprioriteerd en zag de gemeente te laat dat de financi├źn ontoereikend waren en de planning niet langer haalbaar was. Verder wordt gesteld dat duidelijk beleid ontbreekt over hoe om te gaan met werkzaamheden op plekken waar verschillende eigenaren zijn. Ook was er geen eenduidigheid over de bomenaanpak. AnteaGroup is wel positief over de bouwmethoden die zijn gebruikt.

Complexiteit
AnteaGroup erkent de complexiteit van het project en onderstreept dat onzekerheden blijven bestaan, zowel technisch, juridisch als financieel. Daarnaast wordt in het onderzoek benadrukt dat er ruim de tijd nodig is om te komen tot een grondige, herziene aanpak. Het college vindt dat ook noodzakelijk, want alleen dan komt er een realistisch beeld van de resterende opgave.

Komende tijd volgt onderzoek naar de technische staat van de nog niet herstelde wal- en kluismuren, bijvoorbeeld met duikinspecties. Ook gaat de gemeente de projectorganisatie verder versterken met onder meer technische en juridische expertise. En er komt eenduidig beleid over zowel de bomen als het eigendomsvraagstuk. Een samenhangende aanpak betekent ook dat er samenwerking nodig is met de bewoners. Dit alles moet ertoe leiden dat onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen. De herziene aanpak is naar verwachting medio 2021 klaar.

Op dit moment wordt nog op een paar plekken in de stad gewerkt aan het herstel van de grachten. Deze werkzaamheden worden afgerond. De gemeente start geen nieuwe, uitvoerende werkzaamheden tot de herziene aanpak er ligt, behalve als het urgent is en de veiligheid in het geding komt. Het blijft dus voorlopig onzeker wanneer het werk wordt voortgezet. De gemeente is zich ervan bewust dat dit geen prettig bericht is voor bewoners. Bewoners worden vandaag met een wijkbericht geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht