Maatregelen tegen overlast in park Lepelenburg

In park Lepelenburg is sprake van een toenemend aantal signalen van overlast en onveiligheid. Dit komt mede door het gedrag van alcoholisten en drugsverslaafden die regelmatig in het park zijn. Om de overlast in het park en omgeving tegen te gaan, wordt het toezicht aangescherpt. Hiervoor heeft de burgemeester park Lepelenburg aangewezen als een gebied waar de politie verblijfsontzeggingen kan opleggen. Daarnaast zal in 2019 een extra wijkboa (buitengewoon opsporingsambtenaar) worden aangesteld voor het gebied Lepelenburg en de Binnenstad.

Verblijfsontzegging
Overlastplegers met een verblijfsontzegging mogen van de politie voor een bepaalde periode niet in een gebied komen. Deze maatregel wordt al toegepast in Breedstraatbuurt en blijkt effectief om overlast en criminaliteit aan te pakken. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het een stuk rustiger is in de Breedstraatbuurt als een aantal mensen een ontzegging heeft. Met politie, toezichthouders en maatschappelijke organisaties zijn afspraken gemaakt om direct op te treden als er sprake is van overlast. Zo wordt ook voorkomen dat overlast zich verplaatst.

Toezicht Lepelenburg
In 2019 wordt een extra wijkboa (buitengewoon opsporingsambtenaar) voor Lepelenburg/ Binnenstad aangesteld. Deze is zoveel mogelijk aanwezig op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld bij grote drukte. De boa zal ook eerste aanspreekpunt zijn voor omwonenden en bezoekers van het park. Samen met hulpverlening van maatschappelijke organisaties kunnen de wijkboa’s vroegtijdig ingrijpen bij overmatig alcoholgebruik en andere vormen van overlast en contact leggen met politie bij dreigende escalaties.  

Alcoholgebruik
Ter voorbereiding op deze besluiten heeft de gemeente gesproken met omwonenden en bezoekers van het park, politie en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over het huidige gedogen van het alcoholgebruik in het park. Argumenten vóór en tégen zijn daar uitgewisseld. Het park wordt bij mooi weer door veel mensen bezocht. Het beëindigen van de gedoogsituatie omdat een beperkte groep overlast veroorzaakt, zou de andere gebruikers van het park duperen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht