Nieuw Innovatiefonds stimuleert cultuursector Utrecht om samen te werken

Vier fondsen en drie overheden bundelen vanaf deze zomer hun krachten in het nieuwe Cultuur Innovatiefonds Utrecht. Het fonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee. Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort stellen in totaal een half miljoen euro beschikbaar.

Het doel van het fonds is het aanjagen en ondersteunen van innovatieve, experimentele en grensverleggende projecten of producten in de cultuursector. Samenwerking en het delen van kennis en ervaringen staat daarbij centraal. Aanvragers worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te treden. Ideeën voor de eerste aanvraagronde kunnen tot 1 september middels een videopitch worden ingediend. Dit voor een bedrag tussen 15.000 en 50.000 euro.

Meer informatie is te vinden op https://cultuurinnovatiefonds.nl/.

Het Cultuur Innovatiefonds Utrecht hoopt op deze manier bij te kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de culturele sector door ruimte te geven aan experiment in tijden waarin het nemen van risico’s moeilijker is geworden. Het fonds biedt naast een financiële bijdrage, ook begeleiding bij de verdere planvorming en uitvoering.

Wethouder Anke Klein (Cultuur, gemeente Utrecht): “In deze moeilijke tijd voor culturele instellingen en makers stimuleren we met dit fonds innovatie in de sector om ook de blik vooruit te kunnen richten. We kijk er naar uit hoe deze projecten in onze regio breder tot inspiratie leiden.”

“Het is typisch Utrechts dat de cultuurfondsen en de overheden samen dit fonds opzetten. Dit is echt een unicum.” aldus Quinten Peelen, directeur van het K.F. Hein Fonds.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht