Nieuwbouw International School Utrecht stap dichterbij

De nieuwbouw van de International School Utrecht (ISU) aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park is een stap dichterbij. Het college heeft ingestemd met de zogeheten bouwenvelop die nu is vrijgegeven voor consultatie. Op dinsdag 2 juli is er een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. De bouw kan naar verwachting begin 2021 starten, oplevering volgt in 2022.

 

"Ik ben blij met deze stap, omdat we één schoolgebouw willen realiseren voor honderden leerlingen die nu nog verspreid zijn over verschillende panden", zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). "Tegelijkertijd past een internationale school uitstekend in het Utrecht Science Park, waar nu ook al veel mensen van over de hele wereld werkzaam zijn. Het zou een fantastische aanwinst zijn voor dit deel van onze stad."

Begin 2018 hebben de gemeente, International School Utrecht (ISU) en de Universiteit Utrecht de haalbaarheidsfase afgerond voor de komst van de ISU naar het Utrecht Science Park. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de bouwenvelop. De aandachtspunten uit de haalbaarheidsfase zijn hierin meegenomen.

De ISU is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld drie jaar in Nederland zijn, onderwijs aan te bieden dat past bij de behoefte. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels, zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. De ISU verzorgt tevens onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken. De school is nu gehuisvest in een aantal gebouwen op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan in Kanaleneiland. De nieuwbouw biedt de kans om één schoolgebouw te maken voor circa 1200 leerlingen en hiermee het internationale vestigingsklimaat van Utrecht en de regio te versterken.

Vervolg tot oplevering
De consultatieperiode voor de bouwenvelop loopt van 20 juni tot en met 25 juli. In de tweede helft van 2019 wordt ook het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en eind 2019, begin 2020 vrijgegeven voor inspraak. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal naar verwachting de bouw van de school starten in het eerste kwartaal van 2021. Planning is dat het nieuwe schoolgebouw in 2022 wordt opgeleverd. Tegelijk met het afronden van de bouwenvelop heeft de gemeente een architect geselecteerd. Team SVP en CROSS Architecture heeft de architectenselectie gewonnen met hun visie voor de nieuwbouwlocatie. Komend jaar gaan gemeente, ISU en de architect de visie verder uitwerken tot een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte. De consultatie en de definitieve bouwenvelop zijn hiervoor belangrijke bouwstenen.

Meer informatie over de bouwenvelop en over de informatieavond is te vinden op www.utrecht.nl/isu.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht