Sharon Dijksma voorzitter Economic Board Utrecht

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, is voorgedragen als voorzitter van de Economic Board Utrecht (EBU). In dit netwerk zitten vooraanstaande leiders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de regio Utrecht die samen toegewijd werken aan een groene, gezonde en slimme toekomst voor onze regio waar iedereen aan mee kan doen.

Met de voordracht van Sharon Dijksma start de Economic Board Utrecht een nieuwe fase als onafhankelijke verbindende speler in de regio. De leden agenderen vergezichten voor de toekomst, mobiliseren hun netwerk, kennis en expertise en ondersteunen initiatieven en partners uit de regio die bijdragen aan brede gezonde welvaart in onze regio. Gevraagd en ongevraagd voert de Board het strategisch economisch gesprek over de toekomst van onze regio.

De Board richt zich hierbij op oplossingen voor de grote maatschappelijke transities die ons vestigings-, kennis- en innovatieklimaat en infrastructuur versterken. Hiervoor worden kansen benut voor (boven)regionale samenwerking en investeringsfondsen in Brussel en Den Haag.

Sharon Dijksma: ‘Wat veel inwoners van onze regio – laat staan nationale en internationale partners – (nog) niet weten, is dat de regio Utrecht in de wereld vooroploopt als het gaat om wetenschappelijke kennis, onderzoek en innovatieve projecten op diverse terreinen. Als Economic Board Utrecht gaan we onze regio samen nóg steviger op de kaart zetten en lobbyen voor investeringen en faciliteiten die nodig zijn om verder te ontwikkelen.’
In het najaar presenteert de nieuwe voorzitter de doelen van de Economic Board Utrecht tijdens het regiocongres Connect Live in stadion De Galgenwaard.

Diner Economic Board Utrecht 12 juli 2021

Dinerbijeenkomst van de Economic Board Utrecht waarbij Sharon Dijksma werd voorgedragen als voorzitter. Foto: Irene Vijfwinkel.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht