Taalaanbieders Utrecht tekenen voor kwaliteit in taalaanbod aan inburgeraars

Op 11 september zetten 14 taalaanbieders uit regio Utrecht en gemeente Utrecht hun handtekening onder het Convenant Inburgering & Participatie: voor hoge kwaliteit van taalonderwijs aan inburgeraars. Doel is de kwaliteit van het taalonderwijs verbeteren, fraude signaleren en voorkomen en onderlinge samenwerking bevorderen. Want met goed de taal leren komen inburgeraars sneller vooruit.

Convenant Inburgering & Participatie
“Binnen dit convenant staan samenwerking en kwaliteit voorop. Inburgeraars dienen dan kwalitatief goed taalonderwijs te krijgen en zijn zo beter voorbereid voor hun toekomst. Daarvoor is een goed aanbod van taalonderwijs voor alle inburgeraars in Utrecht en de regio nodig”, aldus wethouder Asiel & Integratie Maarten van Ooijen. Aanvullend zijn er kansrijke werk- en taaltrajecten, zodat inburgeraars beter aansluiting vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De gemeente Utrecht, werkgevers, onderwijsinstellingen en de taalaanbieders gaan dat aanbod uitbreiden.
Van Ooijen: “Uiteindelijk willen we natuurlijk dat inburgeraars in onze regio hierdoor sneller en makkelijker integreren.”
 
Gemeenten krijgen per 1 juli 2021 regie over inburgering. Zij zijn dan onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van taalonderwijs aan statushouders tijdens hun inburgeringstraject. Blik op Werk controleert jaarlijks de kwaliteit van de taalaanbieders. De ondertekenaars van het convenant zijn Babel Talen, Lest Best, NCB Opleidingen, NL Training, Prisma Opleidingen, Acceptus, Oxford Opleidingen, TaalDivers, PAIR, Stichting Queridon Taal & Horeca, SVS Inburgering BV, TopTaal NT2-experts, Sagenn en Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht