Utrecht koopt schulden voor inwoner vaker af

Van meerdere schuldeisers naar maar één schuld bij de gemeente? Het college laat de gemeenteraad vandaag in een brief weten dit vanaf volgend jaar vaker te doen. Deze aanpassing helpt schuldenstress bij Utrechters met een schuldregeling verminderen, zodat zij zich beter kunnen richten op andere zaken als werk, scholing en opvoeding.

“Jarenlange schuldenstress heeft grote impact op het leven van mensen. Daarom bieden we nu bij een schuldregeling standaard aan dat we de schulden bij de schuldeisers afkopen. De inwoners hebben dan nog maar één duidelijke schuldeiser: de gemeente. Dit maakt het overzichtelijker en verlaagt het risico dat de schulden verergeren”, aldus wethouder Linda Voortman. “Daarnaast is afkopen van de schulden minder tijdsintensief, waardoor schuldhulpverleners meer mensen kunnen helpen.“

Afkopen in plaats van bemiddelen
Het afkopen van schulden in plaats van schuldbemiddeling is niet nieuw. Het afkopen van schulden was al mogelijk, maar gebeurde tot nu toe bij ongeveer één op de drie inwoners met een schuldregeling. Voor het afkopen van de schulden bij de schuldeisers maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers. Schuldeisers sluiten hiermee een dossier sneller af. De inwoner heeft gedurende de drie jaar van de schuldregeling alleen nog een lening die hij terug moet betalen aan de gemeente. De overige schuldregelingen worden uitgevoerd met schuldbemiddeling.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht