40.000 woningen geselecteerd voor Utrechtse energietransitie

Utrecht start de voorbereidingen om de eerste 24 buurten van de stad aardgasvrij te maken. Het gaat in totaal om zo’n 40.000 woningen verspreid over de stad, ongeveer een derde van het totaal. Doel is om in deze buurten de komende jaren te starten met de zogeheten buurtaanpak. Samen met bewoners en betrokkenen bekijkt de gemeente hoe de woningen een schonere, duurzame warmtevoorziening kunnen krijgen. De Utrechtse aanpak staat in de Transitievisie Warmte deel 2 die het college vandaag voorlegt aan de gemeenteraad en zo uitvoering geeft aan haar gemeentelijke plicht in het nationaal klimaatakkoord.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “We nemen hiermee als stad een volgende stap in de energietransitie. En dat is best spannend, want het komt voor mensen nu wat dichterbij: zowel in de tijd als dichterbij de voordeur. Ons doel is inwoners en ondernemers maximaal te betrekken, ‘gedoe’ zo veel mogelijk te beperken en in dit voor zoveel mogelijk mensen woonlastenneutraal te organiseren. Als we dat samen doen ben ik er van overtuigd dat de transitie ons een gezonde stad voor huidige en toekomstige generaties oplevert.”

Utrecht wil de komende jaren buurt voor buurt starten met het onderzoek. Het proces van het vaststellen van de wijkuitvoeringsplannen tot aan het afsluiten van het aardgas zal minimaal 8 jaar duren. Keiharde voorwaarde voor de gemeente is dat de Rijksoverheid snel stappen zet in het betaalbaar maken van de overstap, het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving en de vergoeding van de kosten die we als gemeente moeten maken.

Overvecht-Noord werd in 2017 als eerste wijk aangewezen om uiterlijk in 2030 van het gas af te gaan. Naast de vier buurten in deze wijk komen er nu 20 buurten bij die de overstap wordt voorbereid. De buurten die voor deze eerste periode zijn geselecteerd, zijn buurten waar de overstap naar verwachting het best te maken is met oog op betaalbaarheid en het beperken van gedoe in en rondom het huis. In de overige buurten start de buurtaanpak na 2030, maar kan iedereen al wel zelf aan de slag, bijvoorbeeld met isolatie. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland en dus ook in Utrecht van het aardgas af zijn.

Buurtaanpak

Bij de start van de buurtaanpak ontvangen alle bewoners en ondernemers een brief en maakt de gemeente met hen afspraken over hoe de aanpak zal verlopen. Vervolgens start het onderzoek naar welke warmte-oplossing(en) voor welke woningen haalbaar en betaalbaar zijn. Dit komt te staan in een wijkuitvoeringsplan. Als de gemeenteraad het wijkuitvoeringsplan goedkeurt, dan ontvangt iedereen in die buurt een aanbod om over te stappen op een nieuwe warmtevoorziening.

Kaart en vervolg

Op deze interactieve kaart staat aangegeven in welke periode welke buurt start met de buurtaanpak. Op de kaart is ook te zien wat het meest logische alternatief voor aardgas is en wat bewoners al kunnen doen om zich voor te bereiden op de nieuwe manier van verwarmen. De verwachting is dat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit neemt over de Transitievisie Warmte deel 2. De Transitievisie Warmte wordt in principe eens in de vijf jaar geactualiseerd. Zo kan de gemeente nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerken. Meer informatie over de Transitievisie Warmte deel 2 is te vinden op de webpagina. Deel 2 volgt op het eerder dit jaar vastgestelde deel 1, waarin per buurt het voorgestelde alternatief is onderzocht. Meestal is dat een warmtenet.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht