Utrecht zoekt 100 pleegouders

Gemeente Utrecht en pleegzorgorganisaties De Rading, Timon en Youké zijn op zoek naar 100 nieuwe pleeggezinnen in Utrecht. Hiervoor voeren zij samen een wervingscampagne uit met onder andere de pagina www.utrecht.nl/pleegoudersgezocht en ervaringsverhalen van pleegouders. Ook vinden er diverse acties plaats in de landelijke Week van de Pleegzorg, van 31 oktober t/m 7 november 2018. Op dinsdag 20 november is er een vrijblijvende informatieavond in de stad.

In Nederland wonen ongeveer 23.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin.
Hun ouders kunnen (tijdelijk) niet voor ze zorgen, vaak door ingewikkelde problemen. In Utrecht stad gaat dit om ongeveer 280 kinderen per jaar. In 2017 hebben zich voor het eerst in vier jaar tijd meer pleegouders aangemeld. Toch is er nog steeds een tekort aan pleegouders.

Wethouder Victor Everhardt (Jeugd en jeugdzorg): “In Utrecht vinden we het belangrijk dat ieder kind opgroeit in een gezin. Soms gaat dat in het eigen gezin tijdelijk niet. In dat geval is het belangrijk dat er een pleeggezin is dat een kind kan opvangen. We willen graag voldoende pleeggezinnen hebben in alle buurten in de stad. Dan kan een kind dat bij een pleeggezin woont toch gewoon naar de eigen school blijven gaan, vriendjes in de buurt blijven zien, en op de eigen bso en de eigen sportclub blijven. Daarom zoeken we er nog 100 nieuwe pleegouders in Utrecht, mensen die ruimte hebben in hun huis en hart voor een pleegkind.”

Pleegouderschap
Dat pleegouderschap alleen is weggelegd voor ‘opvoedingsexperts’, is een misverstand. Bij pleegzorg gaat het er vooral om dat een kind zo gewoon mogelijk tijdelijk kan meedraaien en opgroeien in uw gezin. Pleegzorg kan voltijd of in deeltijd, pleegouders kunnen getrouwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben.

Kijk voor meer info op www.utrecht.nl/pleegoudersgezocht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht