Gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen

Wilt u een gebouw of stuk grond kopen, verkopen of verbouwen? Dan kunt u gegevens en informatie over het gebouw of de grond nodig hebben. Bijvoorbeeld het bouwjaar of informatie over de bodem. Of informatie over wat u wel en niet mag doen op deze plek.

U kunt de volgende informatie aanvragen of bekijken:

Beperkingenregister

U krijgt informatie over:

 • wat u wel of niet met een gebouw of een stuk grond mag doen
 • aanschrijvingen, bijvoorbeeld een brief die de gemeente aan de eigenaar of de gebruiker heeft gestuurd
 • of de gemeente voorrang heeft bij de verkoop van een stuk grond

Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Publiekrechtelijke beperkingen bepalen wat u wel of niet met een gebouw of een stuk grond mag doen. U mag een monument bijvoorbeeld niet zomaar verbouwen. Kijk voordat u een huis of een stuk grond koopt in dit register. Dan weet u meteen waar u rekening mee moet houden.

Aanschrijvingen

Een aanschrijving is een brief van de gemeente. Daarin staat dat er iets met een gebouw of stuk grond moet gebeuren. De gemeente stuurt bijvoorbeeld een aanschrijving als een gebouw slecht onderhouden is of bouwkundige fouten heeft. De eigenaar of de gebruiker van het gebouw moet dit dan in orde maken. In het beperkingenregister staan alle gemeentelijke aanschrijvingen.

Naar boven

Omgevingsplan (bestemmingsplan)

U krijgt informatie over:

 • waar en hoeveel gebouwd mag worden op een stuk grond
 • waarvoor een bouwwerk, een gebouw of openbare ruimte gebruikt mag worden

Omgevingsplan bekijken

Naar boven

Verklaring van bestemming en gebruik

U krijgt informatie over:

 • de mogelijkheden voor het bebouwen en gebruiken van een gebouw of stuk grond
 • welke vergunningen er in het verleden zijn afgegeven voor een gebouw of stuk grond
 • welke beperkingen er zijn voor een gebouw of stuk grond

Verklaring van bestemming en gebruik aanvragen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het bebouwen en gebruiken van een gebouw of perceel? Dan is archiefonderzoek nodig voor een compleet beeld. U krijgt de informatie in een verklaring van bestemming en gebruik.

Naar boven

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

U krijgt informatie over:

 • bouwjaar gebouw
 • gebruiksdoel
 • gebruiksoppervlakte

Gegevens uit de BAG bekijken via de website van het Kadaster

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente Utrecht. Onder andere van woningen, kantoren en winkels. Bedrijven kunnen de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken. Uitleg over de BAG vindt u bij het Kadaster

Ziet u een fout in de BAG? Geef dit door aan de gemeente via BAG@utrecht.nl of rechtstreeks aan het Kadaster.

Naar boven

Bodemgegevens

U krijgt informatie over:

 • alle bij de gemeente bekende informatie over (mogelijke) verontreiniging van de bodem van een stuk grond
 • activiteiten die in het verleden op bepaalde adressen plaatsvonden. Deze activiteiten geven een indicatie over mogelijke bodemverontreiniging

Bodeminformatie over een adres aanvragen

Naar boven

Wijkinformatie

Voor informatie over een wijk waarin een gebouw ligt kunt u terecht bij het wijkbureau. U kunt hierbij denken aan informatie over de toekomstige ontwikkeling van de wijk. En bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte.
Overzicht van wijken en wijkbureaus

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur