Afval Bedrijfsafval binnenstad

In de Utrechtse binnenstad gaan we op verschillende plekken ondergrondse containers plaatsen voor gescheiden bedrijfsafval. Met deze proef willen we voorkomen dat er afval in de winkelstraten blijft liggen. We willen een schone, duurzame en aantrekkelijke binnenstad.

De proef gebeurt in samenwerking met Centrum Management Utrecht (CMU) en ondernemers in de binnenstad.

Ondergrondse containers op de Neude

De Neude is 1 van de plekken waar we ondergrondse containers plaatsen voor bedrijfsafval. We plaatsen hier 4 ondergrondse containers: 2 voor restafval,1 voor papier en 1 voor glas. Deze containers zijn voor ondernemers en gebruikers van de Neudeflat.

Definitieve plekken ondergrondse containers

De plek van de ondergrondse restafvalcontainers is definitief. Ze komen voor het gebouw van de ABN-AMRO en Stayokay. Tussen het fietsparkeervak (dat hierdoor kleiner wordt) en de huidige gehandicapten-parkeerplaats. Bekijk hieronder de plattegrond.

Hoe zijn deze plekken gekozen?

Reacties van betrokkenen zijn meegenomen bij de keuze. Er zijn 4 zienswijzen, namens 6 adressen. Het gaat om stakeholders uit de buurt die een zienswijze hebben ingediend en verder 2 omwonenden. In 1 zienswijze (namens 3 adressen) wordt bezwaar gemaakt tegen de locatie. 2 zienswijzen staan positief tegenover de ontwikkeling, en 1 zienswijze is neutraal. Ook is er extra onderzoek gedaan.

Lees de antwoorden op de ontvangen reacties (pdf, 439 kB).

De 2 bijlagen: 

  1. reactie beoordeling second opinion Tauw
  2. integrale beoordeling Functiestrook Neude

zijn op te vragen via hetnieuweinzamelen@utrecht.nl.

De bezwaartermijn voor de ondergrondse containers op de Neude is voorbij. U kunt daarom geen bezwaar meer indienen tegen dit besluit.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl