Uw bouwplan

Als u bouwt of verbouwt zijn er regels waaraan u zich moet houden. Hieronder leest u waar u de informatie vindt om een goed bouwplan te maken. Met een goed bouwplan is de kans groter dat u een vergunning krijgt.

Omgevingsplan (bestemmingsplan)

Het is belangrijk dat u zeker weet of uw bouwplan past bij de regels in het omgevingsplan.

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het omgevingsplan.

Welstand

Past uw verbouwing bij de rest van de straat of buurt? De regels hierover staan in de welstandsnota.

Bij uw vergunningaanvraag gebruikt de welstandscommissie de welstandsnota om de gemeente een advies te geven. De welstandscommissie is zelfstandig en heeft geen banden met andere organisaties.

Technische eisen

Voldoet uw verbouwing aan alle technische eisen? Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Een bouwwerk moet sterk en stabiel zijn. En dat moet u ook bewijzen bij het aanvragen van de vergunning. Weet u niet zeker of u daar zelf voor kunt zorgen? Schakel dan een vakman in.

Controle van de kwaliteit van uw bouwplan

Bij sommige bouwplannen bent u zelf verantwoordelijk voor het inhuren van iemand die de kwaliteit van het plan controleert ('kwaliteitsborger'). Of dat zo is ziet u als u de vergunningcheck doet.

Doe de vergunningscheck

Lees meer over de controle van de kwaliteit van uw bouwplan

Overleg met uw buren

Laat altijd aan uw buren weten dat u bouwplannen hebt. Zijn ze het niet met uw plan eens? Dan kan het slim zijn om uw plan te veranderen. Uw buren kunnen bezwaar maken als u de vergunning hebt aangevraagd. Lees meer over (ver)bouwen en uw buren.

Duurzaam en diervriendelijk bouwen

Denk bij uw plan en tijdens de uitvoering ook aan duurzaam bouwen en diervriendelijk bouwen.

Informatie over grond of gebouw opvragen

Hebt u voor uw bouwplan informatie nodig over uw grond of gebouw?

Informatie over bijvoorbeeld eigendom, perceelgrenzen of kabels en leidingen kunt u opvragen bij het kadaster.

Subsidies

Misschien kunt u subsidie krijgen voor wat u wilt doen.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen