Warmtepomp of airco plaatsen

Waar moet u op letten als u een warmtepomp of airco wilt plaatsen? Hebt u wel of geen vergunning nodig? Welke regels zijn er?

Wel of geen vergunning nodig?

U hebt in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Doe de vergunningscheck. U komt te weten voor welke onderdelen van uw plan een vergunning of melding nodig is. U kunt daarna meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Doe vergunningcheck

U hebt een vergunning nodig in de volgende gevallen.

 • Het deel dat buiten komt te staan of hangen (de buitenunit) komt op meer dan 1 meter boven de grond.
 • U plaatst een warmtepomp of airco bij een monument of beschermd stadsgezicht. Kijk bij Monument opknappen of verbouwen.
 • Uw plan wijkt af van het bestemmingsplan (onderdeel van het omgevingsplan).

U hebt geen vergunning nodig als de buitenunit aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • De buitenunit is niet hoger dan 1 meter, gemeten vanaf de grond.
 • De buitenunit staat in de tuin ('voorerfgebied of achtererfgebied').
 • De buitenunit heeft een oppervlakte kleiner dan 2 m2. Een ombouw rondom de warmtepomp of airco telt hierbij ook mee.

Omgevingsvergunning aanvragen

Vraag omgevingsvergunning aan

Maak uw aanvraag compleet met de volgende gegevens:

 • beschrijving van de warmtepomp/airco: type, afmetingen, kleur, materiaal
 • foto's van de bestaande situatie, in kleur, ook van de omgeving
 • plattegrond van de bestaande situatie (schaal 1:100)
 • plattegrond van de nieuwe situatie (schaal 1:100)
 • aanzichtstekening van de bestaande situatie (schaal 1:100)
 • aanzichtstekening van de nieuwe situatie (schaal 1:100)

Zorg ervoor dat op alle tekeningen de maten te zien zijn.

Meer over de omgevingsvergunning (wat zijn de kosten, wat gebeurt na uw aanvraag)

Waar moet u op letten?

Geluid

Het geluidsniveau van de buitenunit van de warmtepomp of airco mag niet hoger zijn dan 40 dB in de tuin van de buren. Dit wordt gemeten op de grens tussen uw stuk grond en dat van de buren (perceelgrens).

De eisen voor geluid staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een handige rekentool gemaakt.

Maakt uw warmtepomp te veel geluid? Zet hem dan verder van uw buren af of zorg voor iets eromheen dat het geluid vermindert.

Straatbeeld

U moet rekening houden met het straatbeeld. Dat kan door de warmtepomp of airco op een plek te plaatsen waar hij niet of nauwelijks te zien is vanuit de straat.

 • Zet de airco zo laag mogelijk op de gevel. Houd rekening met de kleur van de gevel, ook als u er iets omheen doet.
 • Verberg de leidingen van de pomp of airco zo veel mogelijk in het gebouw. Kan dat niet, dan moet de kleur van de leidingen zoveel mogelijk lijken op de kleur van de buitenmuur.

En verder...

Subsidies en leningen

Landelijke subsidie

Er is voor eigenaar-bewoners een landelijke subsidie via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze kunt u aanvragen nadat uw warmtepomp is geïnstalleerd.

Duurzaamheidslening

U kunt ook bij ons een duurzaamheidslening aanvragen voor een warmtepomp of airco.

Energieadvies

We hebben subsidie op energieadvies bij 4 onafhankelijke adviesbureaus. Na het installeren van de warmtepomp of airco kunt u geld terugkrijgen.

Collectieve inkoop via gemeente Utrecht

Elk halfjaar organiseren we een gezamenlijke inkoopactie voor duurzame maatregelen voor alle inwoners in de gemeente Utrecht. Dit geldt ook voor warmtepompen. U krijgt vrijblijvende offertes op maat. Ook garanderen we u dat de aannemer gecertificeerd is en dat u een goed aanbod krijgt. Dat scheelt tijd en uitzoekwerk!

Lees meer over de voorwaarden op Jouw Huis Slimmer

Hulp en contact Bouwen en verbouwen