Wat gebeurt er in wijk Oost?

Denk 7 juni mee over het nieuwe Rietveldpark

We willen het gebied tussen de Prins Hendriklaan en de Hoogstraat Revalidatie nog groener maken. Dat is ook goed voor vlinders, bijen en vogels. We starten met de ingang van het park achter het Rietveld Schröderhuis.

Op 7 juni zijn we tussen 16.00 en 17.30 uur achter het Rietveld Schröderhuis. U bent van harte welkom. Om met ons mee te denken over de ideeën voor het gebied. Of om uw vragen te stellen. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar wijkbureau Oost. Of stuur een e-mail. Zet dan in het onderwerp ‘Rietveldpark’.


Opvang vluchtelingen provinciehuis verlengd

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het provinciehuis aan de Archimedeslaan verlengen we tot 31 december 2024. Op dit moment bieden we 270 opvangplekken verspreid over 3 verdiepingen. Sinds mei 2022 zijn stap voor stap de 3 etages in het provinciehuis in gebruik genomen. Er is ook gezorgd voor kook-, eet- en speelmogelijkheden. Alle kamers zijn nu bezet. De ervaringen van zowel de vluchtelingen als de medewerkers van de provincie Utrecht zijn goed. Vanuit de omgeving komen weinig meldingen.


Onderzoek Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? Dit onderzoek hebben we gedaan voor 11 buurten in de stad. We hebben de cijfers van Buurten in cijfers vergeleken met de stedelijke cijfers. Zo kwamen we tot deze 11 buurten, omdat ze verschillen met het stedelijk gemiddelde. Deze cijfers bespraken we met buurtbewoners en professionals om beter te begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel.

We kijken nu hoe we een vervolg aan dit onderzoek kunnen geven, met als uiteindelijk doel verbetering in de buurten en in contact met de inwoners en samenwerkingspartners.

Lees verder over het onderzoek naar Sterrenwijk en het Lodewijk Napoleonplantsoen


Avontuurlijke speeltuinen

Vanaf 12 april kan uw kind avontuurlijk spelen in de speeltuin Bloesem. In deze speeltuin liggen losse spullen, zoals buizen, autobanden en planken. Zo dagen we uw kind uit in zijn/haar spel. Avontuurlijk spelen prikkelt zijn/haar fysieke- en sociale vaardigheden. Ze nemen beslissingen, lossen problemen op en delen ideeën met elkaar.

Lees meer over avontuurlijke speeltuinen


Proef om ervaren fietsdrukte te verminderen

Fietsers ervaren sommige fietspaden in Utrecht als erg druk. Hoge snelheden en verschillen in snelheid spelen daarbij een rol. Daarom onderzochten we op de Biltstraat of borden (digitaal en geprint) met verschillende boodschappen langs het fietspad ervoor zorgen dat fietsers minder drukte ervaarden op het fietspad. Uit de proef bleek dat de geprinte borden niet goed zichtbaar waren. Dit hebben we verbeterd bij de proef met de digitale borden. Bij deze proef was geen duidelijk verschil te zien in snelheden tussen de weken van de proef en de weken dat er geen bord stond. Ruim 20% van de mensen geeft wel aan dat ze hun snelheid hebben aangepast. We kunnen uit deze proef geen duidelijke conclusie trekken. Een vervolg op deze proef was de fietsproef Croeselaan.

Wilt u het volledige rapport lezen? Stuur dan een mail naar mmvm@utrecht.nl


Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in kantoorpand Herculesplein

Vanaf de zomer van 2023 komen er maximaal 286 vluchtelingen uit Oekraïne in Herculesplein 5-25. Het gaat om een periode van twee jaar. De gemeente regelt de opvang en zorgt voor sociaal beheer op de locatie. Ook zal er bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn.

Lees meer


Stand van zaken woningbouw Archimedeslaan

Het terrein rondom het voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan 16 wordt herontwikkeld. Naast woningbouw komt er een supermarkt, kleinschalige horeca en zorgvoorzieningen. We willen er een groene en levendige omgeving van maken met ruimte voor spelen, recreëren en ontmoeten. Eind 2018 zijn bewoners geïnformeerd over de plannen voor de ontwikkeling van dit gebied. Intussen zijn er door ontwikkelaar Kondor-Wessels Projecten, in samenwerking met de gemeente, stappen gezet en komt de uitvoering dichterbij.

Lees meer over de woningbouw aan de Archimedeslaan 16


Noodopvang vluchtelingen aan Archimedeslaan

In het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan bieden we vanaf 18 mei opvang aan maximaal 270 vluchtelingen uit Oekraïne. De instroom voor opvang gaat stapsgewijs.

Als mensenrechtenstad willen we natuurlijk bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. Het doel is zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar te hebben.

Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is, daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn. We hebben een geschikte plek gevonden in het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan. Op 3 verdiepingen zijn er in totaal 72 kamers beschikbaar, dit zijn voor het grootste deel vierpersoonskamers. Deze plek is vooral geschikt voor vrouwen, kinderen en ouderen. De provincie Utrecht stelt de verdiepingen vooralsnog voor 1 jaar beschikbaar. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier gaan wonen.


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Er zijn ook verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Onderzoek 'Tussen de Rails' als plek voor tijdelijke woningen voor jongeren

Wij onderzoeken of in het gebied tussen de 2 sporen en de snelweg A27 bij Lunetten (Tussen de Rails) nieuwe ‘tijdelijke’ woningen kunnen komen. Het gaat om 150 tot 250 woningen voor jongeren die ze voor 10 jaar kunnen gebruiken.

Lees meer over tijdelijke woningen


Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Het vroegere Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming. In het complex komen woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca. Het gebouw staat inmiddels in de verkoop.

Lees meer over opnieuw ontwikkelen van Pieter Baan Centrum


Verbouwing Buurtcentrum Sterrenzicht

We verbouwen Buurtcentrum Sterrenzicht (Keerkringplein 40). Het buurtcentrum is bijna 40 jaar oud en toe aan een verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van het buurtcentrum


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag