Wat gebeurt er in wijk Oost?

Kappen boom Wilhelminapark

We kappen voor 23 februari een Kaukasische vleugelnoot in het Wilhelminapark, bij het huisnummer 24. De boom heeft een slechte conditie en hierdoor kunnen er takken uit vallen en de boom kan omvallen.

Lees meer over de kap van deze boom in het Wilhelminapark


Wilhelminapark en Oudwijk worden aardgasvrij

In Utrecht stoppen we met het gebruik van aardgas om huizen te verwarmen en om te koken. In Wilhelminapark en Oudwijk gaan we onderzoeken hoe aardgasvrij op een goede en betaalbare manier kan. Overstappen naar aardgasvrij doen we stap voor stap en samen met bewoners.

Alles over Wilhelminapark/Oudwijk aardgasvrij


Plan woongroep voor jongeren Biltstraat 101-c

Nidos wil een woongroep voor maximaal 18 jongeren (15-18 jaar) starten op Biltstraat 101-c. Nidos huurt het gebouw voor een periode van 6 jaar. Nidos regelt in Nederland de voogdij en opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en statushouders.

Over de woongroep

Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De woonbegeleiders ondersteunen bij bijvoorbeeld het huishouden, koken, financiën, onderwijs en dagbesteding. Het doel is dat de jongeren een eigen netwerk opbouwen en later zelfstandig gaan wonen. Naast de begeleiders op de locatie hebben alle jongeren ook een voogd van Nidos. Dat is zo omdat deze jongeren zonder ouders in Nederland zijn.

Vergunning

Nidos heeft bij ons een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van het pand en om tijdelijk af te mogen wijken van de bestemming. Krijgt Nidos de vergunning? Dan organiseren we samen met Nidos een inloopbijeenkomst voor de buurt.


Onderzoek Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Sterrenwijk en Lodewijk Napoleonplantsoen. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? Dit onderzoek hebben we gedaan voor 11 buurten in de stad. We hebben de cijfers van Buurten in cijfers vergeleken met de stedelijke cijfers. Zo kwamen we tot deze 11 buurten, omdat ze verschillen met het stedelijk gemiddelde. Deze cijfers bespraken we met buurtbewoners en professionals om beter te begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel.

We kijken nu hoe we een vervolg aan dit onderzoek kunnen geven. Het uiteindelijke doel is verbetering in de buurten en in contact met de inwoners en samenwerkingspartners.

Lees verder over het onderzoek naar Sterrenwijk en het Lodewijk Napoleonplantsoen


Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in kantoorpand Herculesplein

Vanaf de zomer van 2023 komen er maximaal 286 vluchtelingen uit Oekraïne in Herculesplein 5-25. Het gaat om een periode van 2 jaar. Wij regelen de opvang en zorgen voor sociaal beheer op de locatie. Ook is er bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig.

Lees meer over de opvang in Herculesplein 5-25


Archimedeslaan 16 woningbouw

We ontwikkelen het terrein rondom het voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan 16. Naast woningbouw komt er een supermarkt, kleinschalige horeca en zorgvoorzieningen. We willen er een groene en levendige omgeving van maken met ruimte voor spelen, recreëren en ontmoeten.

Lees meer over de woningbouw aan de Archimedeslaan 16


Noodopvang vluchtelingen aan Archimedeslaan

In het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan bieden we vanaf 18 mei opvang aan maximaal 270 vluchtelingen uit Oekraïne. De instroom voor opvang gaat stapsgewijs.

Als mensenrechtenstad willen we natuurlijk bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. Het doel is zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar te hebben.

Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is, daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn. We hebben een geschikte plek gevonden in het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan. Op 3 verdiepingen zijn er in totaal 72 kamers beschikbaar, dit zijn voor het grootste deel vierpersoonskamers. Deze plek is vooral geschikt voor vrouwen, kinderen en ouderen. De provincie Utrecht stelt de verdiepingen vooralsnog voor 1 jaar beschikbaar. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier gaan wonen.


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Er zijn ook verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Onderzoek 'Tussen de Rails' als plek voor tijdelijke woningen voor jongeren

Wij onderzoeken of in het gebied tussen de 2 sporen en de snelweg A27 bij Lunetten (Tussen de Rails) nieuwe ‘tijdelijke’ woningen kunnen komen. Het gaat om 150 tot 250 woningen voor jongeren die ze voor 10 jaar kunnen gebruiken.

Lees meer over tijdelijke woningen


Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Het vroegere Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming. In het complex komen woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca. Het gebouw staat inmiddels in de verkoop.

Lees meer over opnieuw ontwikkelen van Pieter Baan Centrum


Verbouwing Buurtcentrum Sterrenzicht

We verbouwen Buurtcentrum Sterrenzicht (Keerkringplein 40). Het buurtcentrum is bijna 40 jaar oud en toe aan een verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van het buurtcentrum


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag