Wat gebeurt er in wijk Oost?

Is uw tuin al zomerkloar?

De zomer komt eraan! Op 25 juni organiseren de gemeente Utrecht, Dock, Wilg, Portaal, Bo-Ex en het Buurtteam een tuindag voor Sterrenwijk van 11.00 tot 14.00 uur. U kunt op deze dag uw tuinafval en tuintegels kwijt.

Hulp nodig?

Onze vrijwilligers staan voor u klaar. Op het Keerkringplein kunt u met ons in gesprek over wat er leeft in de buurt. We hopen dat u gezellig langskomt.


Proef met hogere drempel in Saturnusstraat

We kregen veel meldingen over te hard rijdend verkeer in de Saturnusstraat. Bewoners vroegen ons hiernaar te kijken. Daarom doen we een proef. We maken 1 van de drempels in de straat hoger, bij huisnummers 11 en 30. We kijken of auto's zo langzamer gaan rijden. 

We verhogen de drempel in de week van 6 tot 10 mei. Tijdens de werkzaamheden is de straat bij de drempel afgesloten. De proef duurt van 11 mei tot 11 juli.


Nieuw speelplein Poolsterhof

We vernieuwen het speelplein aan de Poolsterhof. In de week van 6 mei starten de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 9 weken. We planten het nieuwe groen in het najaar. Tijdens de werkzaamheden is het speelplein afgesloten. Mogelijk is er verkeershinder. En er zijn tijdelijk minder parkeerplekken.


Afsluiting Koningsweg en omleiding

In Lunettenpark brengen we de Damsluisbrug in de Koningsweg terug. De werkzaamheden starten begin april en duren tot ongeveer eind oktober 2024. Tijdens het werk sluiten we de de doorgang via de Koningsweg in de buurt van de werkzaamheden af voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel langs. Borden geven de omleidingroutes aan. Woningen, bedrijven en parkeerterreinen aan de Koningsweg blijven via de omleiding bereikbaar.

Meer over project Damsluisbrug


Wilhelminapark en Oudwijk worden aardgasvrij

In Utrecht stoppen we met het gebruik van aardgas om huizen te verwarmen en om te koken. In Wilhelminapark en Oudwijk gaan we onderzoeken hoe aardgasvrij op een goede en betaalbare manier kan. Overstappen naar aardgasvrij doen we stap voor stap en samen met bewoners.

Alles over Wilhelminapark/Oudwijk aardgasvrij


Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in kantoorpand Herculesplein

Vanaf de zomer van 2023 komen er maximaal 286 vluchtelingen uit Oekraïne in Herculesplein 5-25. Het gaat om een periode van 2 jaar. Wij regelen de opvang en zorgen voor sociaal beheer op de locatie. Ook is er bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig.

Lees meer over de opvang in Herculesplein 5-25


Archimedeslaan 16 woningbouw

We ontwikkelen het terrein rondom het voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan 16. Naast woningbouw komt er een supermarkt, kleinschalige horeca en zorgvoorzieningen. We willen er een groene en levendige omgeving van maken met ruimte voor spelen, recreëren en ontmoeten.

Lees meer over de woningbouw aan de Archimedeslaan 16


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Er zijn ook verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Onderzoek 'Tussen de Rails' als plek voor tijdelijke woningen voor jongeren

Wij onderzoeken of in het gebied tussen de 2 sporen en de snelweg A27 bij Lunetten (Tussen de Rails) nieuwe ‘tijdelijke’ woningen kunnen komen. Het gaat om 150 tot 250 woningen voor jongeren die ze voor 10 jaar kunnen gebruiken.

Lees meer over tijdelijke woningen


Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Het vroegere Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming. In het complex komen woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca. Het gebouw staat inmiddels in de verkoop.

Lees meer over opnieuw ontwikkelen van Pieter Baan Centrum


Verbouwing Buurtcentrum Sterrenzicht

We verbouwen Buurtcentrum Sterrenzicht (Keerkringplein 40). Het buurtcentrum is bijna 40 jaar oud en toe aan een verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van het buurtcentrum


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag