Wat gebeurt er in wijk Oost?

Plaatsing openbaar toilet Wilhelminapark

Op 7 december plaatsen we een openbaar toilet in het Wilhelminapark. Direct na plaatsing sluiten we het toilet aan op de riolering, water en elektriciteit. We verwachten dat het toilet  vanaf 15 december te gebruiken is. Het toiletgebouw bestaat uit 2 urinoirs en 2 toiletten, waarvan er 1 ook geschikt is voor bezoekers met een rolstoel of rollator. De toiletten zijn zelfreinigend en het gebruik van het toilet is gratis.

Openingstijden 

De openingstijden van het openbare toilet zijn van 8.00 - 22.00 uur. In de avond sluit het gebouw via een tijdslot en is zo ’s nachts afgesloten.


Snoeien 43 bomen speeltuin de Bloesem

We snoeien in de week van 5 december 43 taxussen op het terrein van speeltuin de Bloesem. Het gaat om de taxussen tegen het spoor en Bolstraat aan. Hier hebben we een vergunning voor gekregen.

Lees meer over het snoeien van de bomen in het speeltuin de Bloesem


Kap meerdere bomen in Oost

We kappen binnenkort een aantal bomen in Oost. Het gaat om de volgende bomen en plekken:

  • een eik in de Van Hogendorpstraat ter hoogte van huisnummer 3.
  • een berk in het Wilhelminapark.
  • een lijsterbes aan de Ovidiuslaan ter hoogte van huisnummer 11.

We planten later bomen terug.

Lees meer over de kap van deze bomen


Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in kantoorpand Herculesplein

Vanaf de zomer van 2023 komen er maximaal 286 vluchtelingen uit Oekraïne in Herculesplein 5-25. Het gaat om een periode van twee jaar. De gemeente regelt de opvang en zorgt voor sociaal beheer op de locatie. Ook zal er bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn.

Lees meer


Kap van een boom in de Horatiuslaan

We kappen binnenkort een iep in een groenstrook aan de achterkant van Horatiuslaan 1.

Lees meer over deze kap aan de achterkant van de Horatiuslaan


Elektronisch apparaat kapot? Lever het in!

Op wijkbureau Oost-Noordoost hebben we nu een inleverpunt voor kleine elektronische apparaten. Dus is uw koptelefoon, waterkoker of elektrische tandenborstel kapot? Lever ‘m dan in bij het wijkbureau. Wij zorgen dat uw apparaat wordt gerecycled.


Stand van zaken woningbouw Archimedeslaan

Het terrein rondom het voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan 16 wordt herontwikkeld. Naast woningbouw komt er een supermarkt, kleinschalige horeca en zorgvoorzieningen. We willen er een groene en levendige omgeving van maken met ruimte voor spelen, recreëren en ontmoeten. Eind 2018 zijn bewoners geïnformeerd over de plannen voor de ontwikkeling van dit gebied. Intussen zijn er door ontwikkelaar Kondor-Wessels Projecten, in samenwerking met de gemeente, stappen gezet en komt de uitvoering dichterbij.

Lees meer over de woningbouw aan de Archimedeslaan 16


Hoe gaat het met Lodewijk Napoleonplantsoen en Sterrenwijk?

We hebben onderzocht hoe het gaat met buurten Lodewijk Napoleonplantsoen en Sterrenwijk. Wat gaat er goed en wat kan er beter? In een eerder onderzoek hebben we de cijfers over de buurt vergeleken met de cijfers voor de hele stad. Bij sommige buurten zijn de cijfers erg anders dan die van de hele stad. Daarom deden we bij 11 buurten verder onderzoek. Lodewijk Napoleonplantsoen en Sterrenwijk zaten daarbij.

We hebben de cijfers besproken met buurtbewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten hiervan staan in het ‘buurtprofiel.’ We kijken nu wat we kunnen doen om de buurt te verbeteren. En hoe we beter contact kunnen krijgen met de inwoners en andere partijen waarmee we samenwerken.

Lees de samenvatting van het onderzoek naar Lodewijk Napoleonplantsoen en Sterrenwijk


Noodopvang vluchtelingen aan Archimedeslaan

In het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan bieden we vanaf 18 mei opvang aan maximaal 270 vluchtelingen uit Oekraïne. De instroom voor opvang gaat stapsgewijs.

Als mensenrechtenstad willen we natuurlijk bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. Het doel is zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar te hebben.

Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is, daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn. We hebben een geschikte plek gevonden in het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan. Op 3 verdiepingen zijn er in totaal 72 kamers beschikbaar, dit zijn voor het grootste deel vierpersoonskamers. Deze plek is vooral geschikt voor vrouwen, kinderen en ouderen. De provincie Utrecht stelt de verdiepingen vooralsnog voor 1 jaar beschikbaar. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier gaan wonen.


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Er zijn ook verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Onderzoek 'Tussen de Rails' als plek voor tijdelijke woningen voor jongeren

Wij onderzoeken of in het gebied tussen de 2 sporen en de snelweg A27 bij Lunetten (Tussen de Rails) nieuwe ‘tijdelijke’ woningen kunnen komen. Het gaat om 150 tot 250 woningen voor jongeren die ze voor 10 jaar kunnen gebruiken.

Lees meer over tijdelijke woningen


Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Het vroegere Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming. In het complex komen woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca. Het gebouw staat inmiddels in de verkoop.

Lees meer over opnieuw ontwikkelen van Pieter Baan Centrum


Verbouwing Buurtcentrum Sterrenzicht

We verbouwen Buurtcentrum Sterrenzicht (Keerkringplein 40). Het buurtcentrum is bijna 40 jaar oud en toe aan een verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van het buurtcentrum


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag