Wijken Wat gebeurt er in wijk Oost?

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Wilhelminapark 3 weken 's nachts gesloten

Door aanhoudende overlast hebben we besloten om van vrijdag 16 juli tot 6 augustus het Wilhelminapark 's nachts tussen 23.00 uur en 6.00 uur te sluiten. Iedereen die dan toch in dit park is, kan een boete van 100 euro krijgen. De doorgaande fietsroute en de voetpaden kunnen wel gebruikt worden tijdens de uren waarop het park gesloten is.

Overlast melden


Bouwenvelop Gansstraat 143-147 vastgesteld

Gansstraat 143-147 krijgt nieuwe inrichting. Er komen woningen, een woon/werkeenheid (atelier) en een groen binnenterrein in plaats van bestaande bedrijfsgebouwen. Met de ontvangen reacties op de concept bouwenvelop hebben gemeente en initiatiefnemer het plan herzien. De bouwenvelop is op een aantal punten gewijzigd.

Lees meer over de Gansstraat 143-147


Kap van bomen Rembrandtkade en Waldeck Pyrmontkade

We willen 6 kastanjes kappen op de Rembrandtkade en Waldeck Pyrmontkade. We vragen binnenkort een vergunning hiervoor aan. We planten later nieuwe bomen terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap schietwilg in de Cicerolaan

We kappen zo spoedig mogelijk een schietwilg in de Cicerolaan ter hoogte van huisnummer 19. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap van een appelboom in de Mintstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een appelboom in de Mintstraat, bij huisnummer 58. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Kap 2 iepen in de Hortensialaan

We kappen binnenkort 2 zieke iepen in de Hortensialaan, ter hoogte van huisnummer 5. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Proef fietsdrukte Biltstraat

We doen tussen juni en december verschillende proeven op het (brom)fietspad langs de Biltstraat. Dit doen we in de buurt van het Hogelandsepark en de Berekuil. Via een paar sensoren meten we ter plekke (anoniem) gegevens, zoals de aantallen en snelheid van fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bakfietsen. We testen of we de beleving van fietsdrukte kunnen verminderen.  We vragen (brom)fietsers naar hun mening via vragenlijsten.

Lees meer over de proef fietsdrukte Biltstraat


 

Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Lees meer over het Lunettenpark


 

Kap zieke iep aan de achterzijde van de Kruisstraat

We kappen zo spoedig mogelijk een boom op een parkeerplaats aan de achterzijde van de Kruisstraat 1/39. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Visie Maarschalkerweerd

We willen Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar parklandschap. Utrechters en bezoekers moeten kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. Dit staat in het Concept Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

Lees meer over de plannen voor Maarschalkerweerd


Extra maatregelen kruising Platolaan

We nemen verschillende maatregelen om de situatie bij de kruising Platolaan te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een opstelvak voor fietsers gemaakt op de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in 1 keer de Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer.

Afgelopen tijd hebben meerdere bewoners zorgen geuit over de verkeerssituatie op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap. We hebben de kruising nog eens goed bekeken op verschillende drukke momenten. We zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar in de weg zitten. Ook rijden veel fietsers door rood licht, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

Lees meer over de extra maatregelen bij kruising Platolaan op www.uithoflijn.nl


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur