Wijken Wat gebeurt er in wijk Oost?

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en geef de wijk van uw voorkeur aan.

Aanmelden

Doorgang bij heg Fuuthof

De Fuurthof en IJsvogelhof hebben recent een nieuwe, groenere inrichting gekregen. We horen over het algemeen positieve geluiden over de vergroening, maar we horen ook een minder positief geluid over het hek en de haag, deze plek oogt voor een aantal bewoners wat afgesloten. De gemeente heeft het verzoek gekregen om een doorgang te maken in het hek en de haag tussen de Fuuthof en de IJsvogelhof. We zijn bereid hieraan mee te werken, als er voldoende draagvlak voor is. Daarom horen we graag hoe u hier over denkt. U kunt uw reactie tot 29 oktober 2021 sturen naar oost@utrecht.nl.


Meer groen in de J.M. Kemperstraat

Om de uitstraling van de J.M. Kemperstraat mooier te maken, willen bewoners minder paaltjes en meer groen. Verspreid over de straat komen extra bomen (kweeperen). Bewoners zorgen samen met de gemeente voor het beheer. Ook komen er beukenhaagjes en lagere beplanting. Bij alle lantaarnpalen en bij de nieuwe bomen komen plantvakken met onder andere lavendel en bloemen. De gemeente steunt het initiatief als daar voldoende draagvlak voor is onder bewoners. Graag horen we wat u van dit initiatief vindt. U kunt regearen tot 1november 2021 via oost@utrecht.nl.


Noodkap witte paardenkastanje Koningslaan

We kappen binnenkort met spoed een witte paardenkastanje aan de Koningslaan ter hoogte van huisnummer 119 in het Wilhelminapark. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Noodkap witte paardenkastanje Ramstraat

We kappen binnenkort met spoed een witte paardenkastanje in de Ramstraat er hoogte van huisnummer 47.

Lees meer over deze kap


Plek herinneringsboom Oost bekend

In de hele stad planten we bomen om een blijvende herinnering te maken aan Utrecht 900 jaar. Inwoners hebben in juni gestemd voor een fijne plek in hun wijk. De boom in de wijk Oost komt op het Joke Smitplein te staan. Begin 2022 planten we de herinneringsboom. Bij elke herinneringsbomen komt een ontwerp van een kunstenaar. Het resultaat onthullen we in de zomer van 2022.

Bekijk waar alle herinneringsbomen komen


Maliebaan 59-61: gemengd wonen project jongeren

Aan de Maliebaan 59-61 komt een gemengd wonen project voor jongeren. In dit project gaan jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp samen wonen met andere jongeren. In totaal komen er ruim 20 jongeren te wonen. We verwachten dat zij er gaan wonen vóór eind 2021.

Lees meer over het gemengd wonen project aan de Maliebaan


Noodkap els aan de Louis Bouwmeesterlaan

We kappen binnenkort met spoed een els in een talud aan de Louis Bouwmeesterlaan en Wim Sonneveldlaan. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Tegelijkertijd zijn er verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Maarschalkerweerd-Noord opnieuw inrichten

De gemeente start een onderzoek naar een nieuwe inrichting van Maarschalkerweerd-Noord. Doel van de herinrichting is om te zorgen voor meer ruimte voor sportvelden, groen en recreatiemogelijkheden.

Lees meer over Maarschalkerweerd-Noord


Proef fietsdrukte Biltstraat

We doen tussen juni en december verschillende proeven op het (brom)fietspad langs de Biltstraat. Dit doen we in de buurt van het Hogelandsepark en de Berekuil. Via een paar sensoren meten we ter plekke (anoniem) gegevens, zoals de aantallen en snelheid van fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bakfietsen. We testen of we de beleving van fietsdrukte kunnen verminderen.  We vragen (brom)fietsers naar hun mening via vragenlijsten.

Lees meer over de proef fietsdrukte Biltstraat


 

Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Extra maatregelen kruising Platolaan

We nemen verschillende maatregelen om de situatie bij de kruising Platolaan te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een opstelvak voor fietsers gemaakt op de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in 1 keer de Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer.

Afgelopen tijd hebben meerdere bewoners zorgen geuit over de verkeerssituatie op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap. We hebben de kruising nog eens goed bekeken op verschillende drukke momenten. We zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar in de weg zitten. Ook rijden veel fietsers door rood licht, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

Lees meer over de extra maatregelen bij kruising Platolaan op www.uithoflijn.nl


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur