Wijken Wat gebeurt er in wijk Oost?

Wijkplatform Oost in oprichting

Als opvolger van de wijkraden zijn er vanaf dit jaar wijkplatforms actief in de Utrechtse wijken, waaronder in Oost. Het wijkplatform legt de verbinding tussen bewoners, organisaties en ondernemers. Het formele startschot van wijkplatform Oost is op zondagmiddag 29 maart vanaf 15.30 uur in Podium Oost. Wethouder Anke Klein (wijkwethouder en wethouder Participatie) is er ook bij. In het wijkplatform in oprichting zitten tot nu toe de wijkcoöperatie Oost, het Wijkinformatiepunt, de Oostkrant, Podium Oost, en enkele leden van de opgeheven wijkraad Oost.

Meer weten over het wijkplatform? Mail het wijkbureau via oost@utrecht.nl of bekijk de algemene informatie over de wijkplatforms in Utrecht.


Snoeien bomen bosplantsoen Mytylweg en de Blauwe Vogelweg

Vanaf maandag 10 februari snoeien we de bomen in het bosplantsoen rondom de Mytylweg en de Blauwe Vogelweg. De ruimte rondom de tennisbanen pakken we ook aan. Tussen 24 en 28 februari richten we deze ruimte groen in met inheemse bomen en struiken.

Lees meer over bomen snoeien en ruimte bij tennisbanen inrichten in de buurt van Mytylweg en de Blauwe Vogelweg


Kap zieke 'Rode Beuk' rotonde Emmalaan/Oudwijk

We kappen de zieke bruine beuk. De jarenlange behandelingen hebben de boom helaas niet kunnen redden. Wel hebben we een waardige vervanger gevonden. Dit is een 35 jaar oude bruine beuk die al een behoorlijke omvang heeft. De kap en herplant vinden in februari plaats. In totaal duren de werkzaamheden circa twee weken.

De afgelopen 5 jaar hebben we veel gedaan om de levensverwachting van de oude bruine beuk, in de volksmond ‘rode beuk’, te verlengen. In die jaren zijn er diverse specialistische behandelingen bij de boom uitgevoerd. In het voorjaar van 2019 werd duidelijk dat de boom niet langer levensvatbaar was. Medio 2019 is besloten om een vergunningprocedure te starten voor het kappen van de beuk. Eind vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning (kapvergunning) verleend.

Wat heeft de gemeente gedaan om de boom beter te maken?

In de periode 2015 tot en met begin 2019 heeft de gemeente diverse specialistische behandelingen laten uitvoeren bij de ‘oude’ beuk. Denk daarbij aan het geven van compostthee en een middel dat de bodem schimmelaantasting in de beuk remt. Ook is er een mulchlaag van houtsnippers aangebracht.
In het voorjaar van 2019 stelde een  senior boomtechnisch adviseur van de gemeente vast dat de boom niet langer levensvatbaar was.


Werkzaamheden kruising Lucasbolwerk - Kruisstraat

We vervangen de verkeersinstallatie op de kruising Lucasbolwerk. De werkzaamheden zijn naar verwachting 6 maart klaar. Er zijn omleidingen voor autoverkeer.
Lees meer over de werkzaamheden bij Lucasbolwerk


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Gemeentelijke vellijst najaar 2019

De aanvraag van de vergunning voor de vellijst najaar 2019 is bekendgemaakt. Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving. U kunt op deze aanvraag reageren.

Bekijk de informatie over de vellijst en de vellijst najaar 2019


Visie Maarschalkerweerd

De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar parklandschap waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. Dit staat in het Concept Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

Maarschalkerweerd ligt aan de oostkant van de stad. Het gebied is vooral bekend als sportgebied en verbindt de stad met de landgoederen van Amelisweerd.

Lees meer over de plannen voor Maarschalkerweerd


Extra maatregelen kruising Platolaan

We nemen verschillende maatregelen om de situatie bij de kruising Platolaan te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een opstelvak voor fietsers gemaakt op de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in 1 keer de Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer.

Afgelopen tijd hebben meerdere bewoners zorgen geuit over de verkeerssituatie op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap. We hebben de kruising nog eens goed bekeken op verschillende drukke momenten. We zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar in de weg zitten. Ook rijden veel fietsers door rood licht, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

Lees meer over de extra maatregelen bij kruising Platolaan op www.uithoflijn.nl


Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening