Wijken Wat gebeurt er in wijk Oost?

Kom naar de informatieavond over La Vuelta op 5 juli!

Wilt u meer weten over de verkeersmaatregelen tijdens de wielerwedstrijd? Kom dan naar informatieavond op 5 juli. Tijdens deze avond nemen we u ook mee in de feestelijkheden in de maanden voorafgaand aan La Vuelta.

Wanneer: dinsdag 5 juli
Hoe laat: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Sterrenzicht, Keerkringplein 40
Aanmelden: via lavualta@utrecht.nl, niet verplicht maar wel handig voor organisatie


Noodopvang vluchtelingen aan Archimedeslaan

In het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan bieden we vanaf 18 mei opvang aan maximaal 270 vluchtelingen uit Oekraïne. De instroom voor opvang gaat stapsgewijs.

Als mensenrechtenstad willen we natuurlijk bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. Het doel is zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar te hebben.

Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is, daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn. We hebben een geschikte plek gevonden in het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan. Op 3 verdiepingen zijn er in totaal 72 kamers beschikbaar, dit zijn voor het grootste deel vierpersoonskamers. Deze plek is vooral geschikt voor vrouwen, kinderen en ouderen. De provincie Utrecht stelt de verdiepingen vooralsnog voor 1 jaar beschikbaar. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier gaan wonen.


Noodkap acacia Frans Halsstraat

We kappen met spoed een acacia in de Frans Halsstraat ter hoogte van huisnummer 28. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Bestrijding eikenprocessierups in Oost

In de periode van 25 april tot en met 27 juni 2022 bestrijden we de eikenprocessierups met nematoden. Dat doen we op een aantal plekken in de stad, waaronder rondom zwembad Krommerijn en aan de hoofddijk.

Lees meer over de bestrijding van de eikenprocessierups in Oost


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Er zijn ook verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Onderzoek 'Tussen de Rails' als plek voor tijdelijke woningen voor jongeren

Wij onderzoeken of in het gebied tussen de 2 sporen en de snelweg A27 bij Lunetten (Tussen de Rails) nieuwe ‘tijdelijke’ woningen kunnen komen. Het gaat om 150 tot 250 woningen voor jongeren die ze voor 10 jaar kunnen gebruiken.

Lees meer over tijdelijke woningen


Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Het vroegere Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming. In het complex komen woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca. Het gebouw staat inmiddels in de verkoop.

Lees meer over opnieuw ontwikkelen van Pieter Baan Centrum


Verbouwing Buurtcentrum Sterrenzicht

We verbouwen Buurtcentrum Sterrenzicht (Keerkringplein 40). Het buurtcentrum is bijna 40 jaar oud en toe aan een verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van het buurtcentrum


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Extra maatregelen kruising Platolaan

We nemen verschillende maatregelen om de situatie bij de kruising Platolaan te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een opstelvak voor fietsers gemaakt op de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in 1 keer de Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer.

Afgelopen tijd hebben meerdere bewoners zorgen geuit over de verkeerssituatie op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap. We hebben de kruising nog eens goed bekeken op verschillende drukke momenten. We zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar in de weg zitten. Ook rijden veel fietsers door rood licht, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

Lees meer over de extra maatregelen bij kruising Platolaan op www.uithoflijn.nl


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur
Maandag tot en met vrijdag