Wijken Wat gebeurt er in wijk Oost?

Noodkap Hollandse linde aan de Maliebaan

We kappen binnenkort een Hollandse linde aan de Maliebaan ter hoogte van huisnummer 2. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Reageer op voorlopige plannen Lunettenpark

De voorlopige plannen voor de ontwikkeling van het eerste deel van Lunettenpark zijn gemaakt. We horen graag wat u er van vindt. U kunt tot en met 11 juli 2022 op de plannen reageren.

Bekijk de voorlopige plannen


Bestemmingsplan Gansstraat vastgesteld

Gansstraat 143-147 krijgt een nieuwe inrichting. De gemeenteraad heeft hiervoor het bestemmingsplan vastgesteld. De bestaande bedrijfsgebouwen verdwijnen. Er komen woningen, een woon/werk-woning (atelier) en een groen binnenterrein. We verwachten dat de bouw begin 2023 start.

Lees meer over het bouwplan van Gansstraat 143-147


Bekijk en reageer op het ontwerpbestemmingsplan High Five

U kunt tot en met 7 juli reageren op het ontwerpbestemmingsplan voor studentencomplex High Five aan de Cambridgelaan.

In het ontwerpbestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en de gebouwen. Zoals de plek van het gebouw, welke functies erin mogen, hoe hoog het gebouw mag worden, de bereikbaarheid en welk groen er blijft. 

Meer informatie over reageren op het plan en over High Five


Noodkap vleugelnoot Wilhelminapark

We kappen binnenkort met spoed een boom van de soort ‘Kaukasische vleugelnoot’. Deze boom staat aan de rand van een speelveld in het Wilhelminapark. We planten later een nieuwe boom terug.

Lees meer over deze kap


Kap zieke iep Stadhouderslaan

We kappen binnenkort een zieke iep aan de Stadhouderslaan ter hoogte van huisnummer 58 A.

Lees meer over deze kap


Aanpassen speelplein Keerkringplein

Op 13 juni start het werk om het terrein geschikt te maken, zodat we de nieuwe toestellen kunnen plaatsen. Na het plaatsen van de speeltoestellen wordt het gietrubber aangebracht. Ten slotte wordt de straat op het speelplein opnieuw bestraat. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Verkeershinder en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden sluit de aannemer waar mogelijk het terrein af met bouwhekken. Dit zorgt voor een veilige werkomgeving.


Noodopvang vluchtelingen aan Archimedeslaan

In het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan bieden we vanaf 18 mei opvang aan maximaal 270 vluchtelingen uit Oekraïne. De instroom voor opvang gaat stapsgewijs.

Als mensenrechtenstad willen we natuurlijk bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. En we zijn daar ook toe verplicht. Het doel is zo snel mogelijk 800 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen langdurig beschikbaar te hebben.

Het kan zijn dat noodopvang voor langere tijd nodig is, daarom zoeken we naar plekken die zo huiselijk en stabiel mogelijk zijn. We hebben een geschikte plek gevonden in het Provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan. Op 3 verdiepingen zijn er in totaal 72 kamers beschikbaar, dit zijn voor het grootste deel vierpersoonskamers. Deze plek is vooral geschikt voor vrouwen, kinderen en ouderen. De provincie Utrecht stelt de verdiepingen vooralsnog voor 1 jaar beschikbaar. Medewerkers van het Leger des Heils begeleiden de mensen die hier gaan wonen.


Opnieuw inrichten omgeving tussen Rubenslaan en Notebomenlaan

In het gebied tussen de Rubenslaan en de Notebomenlaan/Bosboomstraat ('Rubenskwartier') gaan we vanaf 2023 de riolering vervangen. Daarna richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Er zijn ook verschillende bouwprojecten bezig. We willen alle projecten in het gebied zo goed mogelijk met elkaar afstemmen.

Het gaat om het gebied binnen de volgende grenzen:

  • Oosterspoorbaanpark
  • Bosboomstraat/Notebomenlaan
  • Adriaan van Ostadelaan
  • Rubenslaan

Projecten in het gebied zijn:

We houden ook rekening met de andere gemeentelijke programma’s, zoals mobiliteit, groen, energie en afvalinzameling.

Het college van B en W heeft eind 2020 het startdocument ‘Ruimtelijke aanpak Rubenskwartier’ vastgesteld.


Onderzoek 'Tussen de Rails' als plek voor tijdelijke woningen voor jongeren

Wij onderzoeken of in het gebied tussen de 2 sporen en de snelweg A27 bij Lunetten (Tussen de Rails) nieuwe ‘tijdelijke’ woningen kunnen komen. Het gaat om 150 tot 250 woningen voor jongeren die ze voor 10 jaar kunnen gebruiken.

Lees meer over tijdelijke woningen


Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Het vroegere Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming. In het complex komen woningen voor verschillende doelgroepen, werkplekken, cultuur en horeca. Het gebouw staat inmiddels in de verkoop.

Lees meer over opnieuw ontwikkelen van Pieter Baan Centrum


Verbouwing Buurtcentrum Sterrenzicht

We verbouwen Buurtcentrum Sterrenzicht (Keerkringplein 40). Het buurtcentrum is bijna 40 jaar oud en toe aan een verbouwing.

Lees meer over de verbouwing van het buurtcentrum


Wijkplatform Oost

Per 1 januari 2020 maakt de wijkraad plaats voor het wijkplatform. Een aantal inwoners van Oost heeft aangegeven belangstelling te hebben om aan het wijkplatform deel te nemen.

Lees meer over de wijkplatforms

Hebt u ook interesse om aan te sluiten? Stuur een e-mail naar het wijkbureau via oost@utrecht.nl.


Forse investeringen OV en woningen

Het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht en verschillende gemeenten in de regio gaan samen 500 miljoen investeren in verbeteringen van het openbaar vervoer. Vooral het openbaar vervoer tussen Lunetten, Utrecht Science Park, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast gaat er geld naar het beter bereikbaar maken van de geplande 9.000 woningen in de stad.

Lees meer over de investering in het OV


Extra maatregelen kruising Platolaan

We nemen verschillende maatregelen om de situatie bij de kruising Platolaan te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een opstelvak voor fietsers gemaakt op de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers uit deze richting kunnen nu in 1 keer de Weg tot de Wetenschap oversteken, tegelijk met het autoverkeer.

Afgelopen tijd hebben meerdere bewoners zorgen geuit over de verkeerssituatie op de kruising Platolaan-Weg tot de Wetenschap. We hebben de kruising nog eens goed bekeken op verschillende drukke momenten. We zagen dat het vooral kruisende fietsstromen zijn die elkaar in de weg zitten. Ook rijden veel fietsers door rood licht, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden

Lees meer over de extra maatregelen bij kruising Platolaan op www.uithoflijn.nl


Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag