Opvoeden en opgroeien

moeders en kinderen

Opvoeden en opgroeien

Hebt u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind(eren)? Hiermee kunt u terecht bij het centrum voor jeugd en gezin of bij het buurtteam in uw wijk of buurt.

Buurtteam jeugd en gezin

Met de meeste hulpvragen kunt u terecht bij het buurtteam in uw buurt. Het buurtteam kan helpen bij vragen over gedragsproblemen, psychische problemen of een (verstandelijke) beperking. Ook bij andere zaken die in een gezinssituatie kunnen voorkomen, kunt u bij het buurtteam terecht, zoals echtscheiding, financiën, werkloosheid, mishandeling, schulden. Een medewerker van het buurtteam gaat met u in gesprek en samen bespreekt u welke hulp er nodig is en welke stappen u zelf al kunt zetten. Neem gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een vriend, familie, een vrijwilliger.

Er zijn 18 buurtteams in Utrecht, en 2 stedelijke teams voor het mbo en het voortgezet onderwijs. Er is dus altijd een team bij u in de buurt. U kunt het buurtteam bellen of mailen. Op werkdagen kunt u zonder afspraak binnenlopen. U hebt geen verwijzing nodig. Bekijk de openingstijden van uw buurtteam.

Vreedzame school/vreedzame wijk

De Vreedzame school is een programma voor basisscholen. Het is bedoeld om kinderen sociale vaardigheden aan te leren – en ook gevoel voor democratie. Kinderen leren hoe ze goed om kunnen gaan met anderen. Om te beginnen in de klas en op school. Vragen die worden besproken: hoe word je gehoord en gezien? Hoe spreek je je uit? Hoe kun je samen beslissingen nemen? Hoe los je conflicten op? In de Vreedzame wijk draait het om de vraag: hoe ga je in de wijk met elkaar om? De Vreedzame wijk sluit aan op de Vreedzame school (en andersom).

Meer informatie over kinderen en jongeren

Informatie over:

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl