Uitreiking koninklijke onderscheiding aan de heer Bright Richards

Toespraak burgemeester Sharon Dijksma

Utrecht, Lucasbolwerk, Stadsschouwburg, 12 maart 2024

Beste mensen, goedenavond! En dank Elise, voor de introductie.

Ik weet niet of u het weet, maar de geboorte van Elise leidde 20 jaar geleden tot de geboorte van New Dutch Connections.

Bright, in 1991 ontvluchtte jij de burgeroorlog in Liberia. In Nederland was je veilig, maar je bleef altijd met 1 been in Afrika staan. Je wist niet waar je wilde wortelen.

Met Elisa’s geboorte viel het kwartje. Nederland was jouw land, hier lag jouw toekomst. Jouw missie was jezelf, Margriet en ooit jouw kinderen trots te maken. Wat ik sowieso knap én dapper vind, is dat jij naar de toneelacademie wilde. En gíng… 
Niet de méést logische stap in een nieuw en onbekend land met een andere cultuur en een vreemde taal.

Maar jij deed het toch, want jouw hart ligt bij de kunst. En jij wilde meer doen met jouw toneeltalent... Jouw vrouw Margriet snapte dat. Dus wandelde jij op 4 maart 2004 – samen met Margriet en Elise in de kinderwagen – naar de notaris. Op die zonnige lentedag werd New Dutch Connections geboren. Een stichting die Margriet – dit wilde ik toch even benoemen – jou cadeau deed.

Met voorstellingen, theater, film en trainingen help je vluchtelingen en asielzoekers hun weg te vinden in Nederland. Als geen ander weet jij hoe het is om naar een ver en vreemd land te moeten vluchten. En daar te moeten vechten tegen het vooroordeel dat nieuwkomers alleen maar een last zijn. 

En dat terwijl zij onze samenleving kunnen verríjken. Omdat ze diploma’s, vaardigheden en ervaring hebben. Omdat ze dromen en ambities hebben. Omdat ze van toegevoegde waarde zijn. 

De stichting stimuleert statushouders en asielzoekers kansen te pakken, zelfredzamer te worden en méé te doen. Samen met bedrijven en organisaties ontwikkelde jij programma’s waarin nieuwkomers de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talent en skills te laten zien. Je brengt hen in contact met bedrijven en overheden, maar ook coaches en maatjes. 

Die aanpak levert waardevolle dialogen, mooie matches en blijvende verbindingen op. En duurzame samenwerkingen met gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals het Oranjefonds, VSBfonds en K.F. Hein Fonds. Je mocht al mooie prijzen in ontvangst nemen, zoals de Tolerantieprijs, het Appeltje van Oranje en de Gieske Strijbis Podiumprijs. 

Al kan ik mij voorstellen dat als een vluchteling in Nederland dankzij New Dutch Connections een volwaardige plek in onze samenleving vindt, dat dit jouw állermooiste prijs is. Mensen die dankzij New Dutch Connections een onzekere toekomst ombuigen naar een móóie toekomst. 

Of in goed Engels: a bright future… 

Bright, wij spraken elkaar afgelopen december tijdens de landelijke naturalisatieceremonie in Museum Speelklok. Daar vertelde jij een prachtig verhaal. In de zaal konden wij jouw energie voelen. 

En hoop, want in een wereld die vaak wordt geteisterd door verdeeldheid, hebben we meer positieve en inspirerende verhalen nodig. We hebben voorbeelden, verbinders en veranderaars nodig. Mensen die nieuwkomers niet als zeroes zien, maar als heroes. Mensen die onze samenleving versterken… We hebben meer mensen als Bright nodig!

Bright, met de geboorte van Elise begon 20 jaar geleden naast een nieuw leven ook een succesverhaal. Het verhaal van een stichting die al duizenden vluchtelingen en asielzoekers heeft geïnspireerd, duizenden matches tot stand heeft gebracht en tienduizenden mensen heeft bereikt. Het gedachtengoed van New Dutch Connections blijft zich verspreiden, over Europa en Afrika. 

Het cadeau dat jij 20 jaar geleden van Margriet kreeg, werd een geschenk voor ons allemaal.

Kom ik nu tot de reden waarom ik hier ben vanavond. Om jullie te feliciteren met 20 jaar New Dutch Connections. Maar óók om jou te vertellen dat onze koning onder de indruk is van jouw power om mensen en groepen bij elkaar te brengen, te verbinden én te versterken. 

Ik vind het een grote eer jou te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.