Verantwoording 2022

In 2022 vierden we dat Utrecht 900 jaar bestaat. We kregen ook te maken met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en hogere prijzen. De gemeente heeft verschillende initiatieven genomen bij deze uitdagingen voor de stad.

Dit viel op in 2022:

 • Bewoners denken mee. Er waren 8.553 reacties op 11 projecten.
 • U kon ons per telefoon minder goed bereiken dan we wilden.
 • We deden veel achterstallig onderhoud aan onder andere wegen en groen.
 • Op bijna 3 van de 10 daken liggen nu zonnepanelen.
 • Bijna 900 vrijwilligers kregen materialen om op te ruimen, waarmee zij helpen de stad schoner te maken.
 • Het lukte ons niet altijd om op tijd hulp te bieden aan jongeren die hulp nodig hadden.
 • Ruim 27.000 inwoners kregen een energievergoeding doordat we de drempel voor het maximale inkomen verhoogden.
 • In 8 van de 10 wijken zijn nu voldoende gebouwen voor de basisscholen. Dat is een wijk meer dan het jaar ervoor.
 • Er waren minder betaalbare woningen te krijgen. Onder andere doordat er minder gebouwd is dan in de jaren ervoor.
 • In 95% van de gevallen krijgt een kind een plek op de basisschool die de eerste keuze is van de ouders.
 • We informeerden jongeren, senioren en ondernemers over digitale criminaliteit zodat ze daarmee beter kunnen omgaan.
 • We huurden meer medewerkers in dan gehoopt. Dat kwam door te weinig mensen op de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim.
 • Met ons aantrekkelijke culturele aanbod staan we op de 2e plaats van de 50 grootste gemeenten in ons land.
 • In wijken en op scholen stimuleren we plezier in sport. Daardoor ontdekken kinderen waar hun talenten liggen.
 • Er zijn langere wachtlijsten voor zorg en ondersteuning aan volwassenen.
 • In de stad vingen we ongeveer 1.400 vluchtelingen op uit Oekraïne.

Inkomsten en uitgaven

In 2022 kwam er meer geld binnen dan we hebben uitgegeven. Het positieve verschil van €34,5 miljoen geven we vanaf 2023 alsnog uit aan projecten in de stad. Deze samenvatting laat zien wat we in 2022 hebben gedaan en hoeveel geld dat heeft gekost.

Inkomsten 2022: 1.989 miljoen euro

Waar komt het geld vandaan?

 • 1.214 miljoen euro komt van rijk, provincie en andere overheden.
 • 479 miljoen euro komt van andere inkomsten, zoals: dividenden en rente, grondexploitaties, huren en overige (investerings)bijdragen en reserves.
 • 296 miljoen euro komt van Utrechtse belastingen, zoals: onroerendezaakbelasting, rioolbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting.

Uitgaven 2022: 1.955 miljoen euro

Waar geeft de gemeente het geld aan uit?

 • Utrecht, plek voor iedereen: 1.039 miljoen euro uitgegeven aan onderwijs, economie, cultuur, activering en armoede, gezonde samenleving, welzijn, sport en veiligheid.
 • Utrecht, gezonde groei voor iedereen: 506 miljoen euro uitgegeven aan ruimtelijke ontwikkeling en wonen, mobiliteit, energie en circulaire economie, gezonde leefomgeving.
 • Utrecht, kracht van iedereen en de organisatie: 410 miljoen euro uitgegeven aan initiatieven en participatie, wijken, publieksdienstverlening en de bedrijfsvoering.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de Verantwoording 2022 (Jaarstukken) op:

 • donderdag 8 juni 2023: adviescommissie Controle en Financiën.
 • donderdag 6 juli 2023: slotdebat in de raad.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl