2020-0690 Wob-besluit over de verbouwing klooster Deken Roesstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de verbouwing van het klooster aan de Deken Roesstraat. Gezien de hoeveelheid documenten is het niet mogelijk om de documenten via deze weg openbaar te maken. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en Wob-besluit  downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl