Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Zoeken in Wob-overzicht

U kunt zoeken in de Wob-publicaties door op het thema in het menu aan de rechterkant een keuze te maken.

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 42

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2020-0358 Wob-besluit over de alternatieve routes rond het fietspad aan de Cicerolaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0469 Reactie op een Wob-verzoek over de overtreding van coronamaatregelen in het Stone Hostel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0439 Reactie op een Wob-verzoek over het beleid inzake Zwarte Piet in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over…

2020-0435 Wob-verzoek over jaarlijkse afdrachten buitenreclame in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0423 Intrekking van het Wob-verzoek over de verkoop grond Hieronymuserf

Bureau Rechtsbescherming heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en intrekkingsbericht…

2020-0417 Wob-besluit over het percentage medewerkers met een migratie-achtergrond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0412 Wob-besluit over de geheimhoudingsprocedure en geheimhouding

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0379 Wob-besluit over anterieure overeenkomst Leidsche Rijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Overzicht openbaarmakingen archief vergunningen Utrecht april-september 2020

Vanaf de maand juli 2020 maken wij iedere maand een overzicht openbaar met de verzoeken die zien op vergunningen. Dit overzicht publiceren wij op de…