Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Zoeken in Wob-overzicht - Pagina 14 van 30

U kunt zoeken in de Wob-publicaties door op het thema in het menu aan de rechterkant een keuze te maken.

2018-033 Wob-besluit samenstelling klankbordgroep Merwedekanaalzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-036 Wob-besluit herplant bomen omgevingsvergunning uit 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming namens de Utrechtse...

2017-187 Buiten behandeling stelling Wob-verzoek handhaving stilstaan op rijbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-204 Wob-besluit verhuur en verkoop/uitgifte in erfpacht van de panden Islamitische Stichting Lombok

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-055 Reactie op vragen over x11 basisschool aan de Notenboomlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de...

2018-038 Wob-besluit aantal crossuren per week en handhavingsverslagen van controles Motorcross Club Utrecht (MCU)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Milieugroep Zuilen.  In het Wob-verzoek...

2018-047 Wob-besluit uitgifteovereenkomst Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten namens ORVA B.V..  In het...

2018-035 Wob-besluit aanbestedingsprocedure voor bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Van Doorne advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-022 Wob-besluit uitvoering Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Oegstgeest.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-003 Wob-besluit verhuur van het gemeentelijk pand aan de Wittevrouwenkade die door Arkin zal worden gebruikt voor het verstrekken van methadon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...