Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Zoeken in Wob-overzicht

U kunt zoeken in de Wob-publicaties door op het thema in het menu aan de rechterkant een keuze te maken.

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 12 van 2018

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

 

Over...

2018-005 Wob-besluit meetgegevens roet milieuzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2018 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming.  In het Wob-verzoek...

2018-001 Wob-besluit combinatieregelingen rondom voetbalwedstrijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Diemen.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-040 Wob-besluit vergaderstukken over thema mobiliteit van de Utrecht 10 vergadering van 21 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-021 Ingetrokken Wob-verzoek bouw van muur en schutting bij het schoolplein van basisschool "De Odyssee"

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de bouw van een muur en schutting nabij het schoolplein van basisschool "De Odyssee" en later na...

2017-185 Reactie op Wob-verzoek over het aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2018 gereageerd op een door de BghU aan ons doorgeleid Wob-verzoek van Appjection B.V..  ...

2018-028 Wob-besluit erfpachtconversies 2005-2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van Bruggink & Van der velden advocaten Belastingadviseurs...

2017-203 Wob-besluit interne communicatie over klachten over niet legen van afvalcontainers Zuiderburcht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Vleuten.  In het Wob-verzoek wordt...

2017-196 Wob-besluit woonfraude

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2018 beslist op een Wob-verzoek van Portaal.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-191 Wob-besluit bouw van crematorium op begraafplaats Kovelswade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2018 en 26 februari 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het...