Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken veiligheid

2020-0337 Wob-verzoek inzake een handhavingsverzoek over vleermuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0041 Wob-besluit over geografische locaties en het type video en/of audio registratieapparatuur in de publieke ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0119 Wob-besluit over discriminatie in de horeca

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0183 Wob-besluit over een mail aan de raadscommissie en het plan van aanpak “schoonvegen, verbeteren en goed houden" uit 2004

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0124 Wob-besluit over de bevoegdheden van BOA's

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0072 Wob-besluit over de correspondentie over de aanbesteding van Koningsdag 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0082 Wob-besluit over de correspondentie tussen een client en de Gemeente Utrecht over geluidsklachten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0031 Wob-besluit over bibob-onderzoek bij horeca exploitanten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0169 Reactie op Wob-verzoek over een bibob advies

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt…

2020-0094 Reactie op Wob-verzoek over camerabeelden in de wijk Zuilen rondom nieuwjaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

Uw mening